Onderwijs

‘Niemand zit te wachten op permanente herbezettingsdiscussie’

Voor de invulling van de nieuwe arbeidsduurverkorting kan de TU-medewerker kiezen uit geld of vrije tijd. Goed nadenken is belangrijk want de keuze kan later niet meer worden veranderd.

De TU haalde enkele maanden geleden de landelijke pers omdat medewerkers de mogelijkheid kregen om hun nieuwe adv-uren uit te laten betalen. Hiermee wil de instelling de gestegen werkdruk en problemen bij de vervulling van vacatures opvangen.

Frans Kok, beleidsmedewerker van de stafeenheid Personeelszaken, legt uit dat van verschillende kanten signalen kwamen dat werkdruk- en wervingsproblemen toenamen. Veel medewerkers wilden de extra adv-uren liever laten uitbetalen (valuteren) dan opnemen. ,,Wij moesten er moeite voor doen om dat voor elkaar te krijgen. In het landelijk accoord tussen de bonden en de VSNU ontbrak de mogelijkheid tot valutering als volwaardige ADV-variant. Om dit accoord op te rekken moet je met goede argumenten komen. Dat is ons gelukt door te wijzen op de hoge werkdruk.”
Organisatorisch

Het landelijk accoord tussen de vakbonden en de VSNU resulteerde onlangs in zeven extra adv-dagen. Naast het valuteren heeft de TU drie adv-opties samengesteld voor full-timers. Die voor parttimers zijn hiervan een afgeleide.

Het is mogelijk voor een werkweek te kiezen met vier dagen van negen uur. Naast de huidige twaalf plus zeven adv-dagen moet daarvoor dan wel 4,5 vakantiedag ingeleverd worden. Een andere mogelijkheid bestaat uit 32 weken met vijf dagen van acht uur en 20 weken met vier dagen van acht uur. Daarnaast kunnen de dagen opgespaard worden – van 57 tot 95 dagen – voor een sabbatical leave.

Dat de laatste variant de voorkeur heeft van het college van bestuur, blijkt uit de premie die zij verleent bij het opnemen van een sabbatical. Kok: ,,Een sabbatical is makkelijker in te passen in een organisatie. Nog belangrijker is dat medewerkers deze periode veelal gebruiken om zichzelf te ontplooien. Ook dat komt een organisatie ten goede.”

Iedere medewerker is in principe vrij te kiezen hoe hij de extra adv-uren wil invullen. Maar volgens Kok is overleg met collega’s en leidinggevenden noodzakelijk. ,,Als iedereen binnen een dienst kiest voor de variant ‘vier keer negen’ met vrij op vrijdag, dan heb je waarschijnlijk een organisatorisch probleem. Dat kan dus niet, daar moet je met elkaar over praten.”
Definitief

Op 1 september moet iedereen de keuze voor adv-varianten ingediend hebben. Is er gekozen voor valutering, dan vindt de uitbetaling plaats vanaf 1 september, met terugwerkende kracht naar 1 augustus. Zij die snel reageerden hebben de ADV-toelage reeds bij het augustussalaris ontvangen. Bij de andere opties wordt een inventarisatie gemaakt en bekeken welke organisatorische aanpassingen nodig zijn. Vanaf 1 januari 1999 kan dan volgens de gewenste adv-variant gestart worden met werken.

De keuze voor een adv-variant is definitief en herziening is in principe niet mogelijk. Kok: ,,Ook dat heeft een organisatorische achtergrond. De extra vrije tijd moet ingepast worden in de roosters en zo nodig moeten knelpunten worden opgelost door middel van herbezetting. Als medewerkers tussendoor wisselen van adv-variant leidt dit wellicht tot nieuwe organisatorische knelpunten. En na de ervaringen van de afgelopen jaren zit niemand op een permanente herbezettingsdiscussie te wachten.”


1 Veel TU-medewerkers bezitten al een stuwmeer aan vrije dagen. Daarom worden meerdere varianten voor invulling van adv aangeboden.

Illustratie: Victor Lemstra

De TU haalde enkele maanden geleden de landelijke pers omdat medewerkers de mogelijkheid kregen om hun nieuwe adv-uren uit te laten betalen. Hiermee wil de instelling de gestegen werkdruk en problemen bij de vervulling van vacatures opvangen.

Frans Kok, beleidsmedewerker van de stafeenheid Personeelszaken, legt uit dat van verschillende kanten signalen kwamen dat werkdruk- en wervingsproblemen toenamen. Veel medewerkers wilden de extra adv-uren liever laten uitbetalen (valuteren) dan opnemen. ,,Wij moesten er moeite voor doen om dat voor elkaar te krijgen. In het landelijk accoord tussen de bonden en de VSNU ontbrak de mogelijkheid tot valutering als volwaardige ADV-variant. Om dit accoord op te rekken moet je met goede argumenten komen. Dat is ons gelukt door te wijzen op de hoge werkdruk.”
Organisatorisch

Het landelijk accoord tussen de vakbonden en de VSNU resulteerde onlangs in zeven extra adv-dagen. Naast het valuteren heeft de TU drie adv-opties samengesteld voor full-timers. Die voor parttimers zijn hiervan een afgeleide.

Het is mogelijk voor een werkweek te kiezen met vier dagen van negen uur. Naast de huidige twaalf plus zeven adv-dagen moet daarvoor dan wel 4,5 vakantiedag ingeleverd worden. Een andere mogelijkheid bestaat uit 32 weken met vijf dagen van acht uur en 20 weken met vier dagen van acht uur. Daarnaast kunnen de dagen opgespaard worden – van 57 tot 95 dagen – voor een sabbatical leave.

Dat de laatste variant de voorkeur heeft van het college van bestuur, blijkt uit de premie die zij verleent bij het opnemen van een sabbatical. Kok: ,,Een sabbatical is makkelijker in te passen in een organisatie. Nog belangrijker is dat medewerkers deze periode veelal gebruiken om zichzelf te ontplooien. Ook dat komt een organisatie ten goede.”

Iedere medewerker is in principe vrij te kiezen hoe hij de extra adv-uren wil invullen. Maar volgens Kok is overleg met collega’s en leidinggevenden noodzakelijk. ,,Als iedereen binnen een dienst kiest voor de variant ‘vier keer negen’ met vrij op vrijdag, dan heb je waarschijnlijk een organisatorisch probleem. Dat kan dus niet, daar moet je met elkaar over praten.”
Definitief

Op 1 september moet iedereen de keuze voor adv-varianten ingediend hebben. Is er gekozen voor valutering, dan vindt de uitbetaling plaats vanaf 1 september, met terugwerkende kracht naar 1 augustus. Zij die snel reageerden hebben de ADV-toelage reeds bij het augustussalaris ontvangen. Bij de andere opties wordt een inventarisatie gemaakt en bekeken welke organisatorische aanpassingen nodig zijn. Vanaf 1 januari 1999 kan dan volgens de gewenste adv-variant gestart worden met werken.

De keuze voor een adv-variant is definitief en herziening is in principe niet mogelijk. Kok: ,,Ook dat heeft een organisatorische achtergrond. De extra vrije tijd moet ingepast worden in de roosters en zo nodig moeten knelpunten worden opgelost door middel van herbezetting. Als medewerkers tussendoor wisselen van adv-variant leidt dit wellicht tot nieuwe organisatorische knelpunten. En na de ervaringen van de afgelopen jaren zit niemand op een permanente herbezettingsdiscussie te wachten.”


1 Veel TU-medewerkers bezitten al een stuwmeer aan vrije dagen. Daarom worden meerdere varianten voor invulling van adv aangeboden.

Illustratie: Victor Lemstra

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.