Campus

New website for Delta

A new academic year, new students; a perfect moment to launch the new Delta website, which is brighter, more up-to-date, more socially connected and more comprehensive.


The new website’s particular focus is on the latest news, as well as providing access to all the articles also published in the paper edition. Separate dossiers will be created for larger news themes, which can be found on the homepage or in the navigation bar at the bottom of each page. If you would like to see the news in images, view our photo reports and videos under the ‘In Beeld’ heading on the homepage.


From now on it will be easier to find the various features in Delta. Halfway, Apps and What’s cooking, to name but a few, can be found in the Science, Lifestyle and International Students sections respectively. The main interview and news interview can also be found under a separate heading, as can our columnists and readers’ letters.


For the students and employees who don’t understand Dutch yet, we have made life a little easier. In the upper right corner of the website you can select ‘english only’. This will show you only the articles on the Delta website that are written in English.


The Delta website has also become more of a social medium. It has always been possible to respond to an article, but now you can share articles directly via Facebook or Twitter. A link to Delta’s Facebook page and Twitter account can be found on the homepage. So now you can ‘Like’ and ‘Follow’ us!


Over the next few weeks we will be working on an effective transition from the old website to the new one. If you encounter any problems with or errors on the website, please notify us at delta@tudelft.nl or on the contact page.


Frank Nuijens, Editor-in-Chief

De Wet modern migratiebeleid die op 1 januari van kracht wordt, maakt onderwijsinstellingen verantwoordelijk voor het bijhouden van de studieprestaties van hun studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Als een student niet genoeg studiepunten heeft gehaald, moet de instelling dit bij de IND melden. Die trekt dan de verblijfsvergunning van de student in.

Voordeel van de nieuwe wet is dat studenten niet langer ieder jaar hun verblijfsvergunning moeten verlengen. Behalve de rompslomp scheelt dat ook ruim vijftig euro per verlenging. Niet-EER studenten krijgen vanaf 2011 een verblijfsvergunning voor de duur van hun hele opleiding.

In het oude systeem gold dat niet-EER studenten twee jaar konden uitlopen met hun studie. Zo lang een student bij een instelling stond ingeschreven, werd de vergunning in principe verlengd. Ook in de nieuwe regeling kunnen studenten uitlopen, maar alleen als ze in de jaren daarvoor telkens de helft van hun punten haalden. Ze moeten dan alsnog hun verblijfsvergunning verlengen.

De wet wordt aangescherpt omdat de overheid wil dat studenten van buiten de EER naar Nederland komen voor studie en niet om geld te verdienen. Om dezelfde reden besliste demissionair minister Donner onlangs dat hij de regels voor bijbaantjes van deze studenten niet gaat versoepelen. Niet-EER studenten hebben de keuze: ze mogen maximaal tien uur per week werken, of alleen in de zomermaanden. Daarvoor moeten zij bovendien een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Stage lopen mag alleen als dat een verplicht onderdeel van de studie vormt.

Kamerleden Jadnanansing (PvdA) en Ferrier (CDA) hadden de minister gevraagd om de 10-urennorm voor werk te versoepelen, omdat de studenten niet rond zouden kunnen komen. Maar volgens Donner is het niet de bedoeling dat zij zo sterk afhankelijk zijn van een bijbaan om hier te kunnen studeren. Om die reden wordt vooraf gecontroleerd of zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken: ten minste 765 euro per maand.

De 10-urennorm is ooit ingesteld omdat uit onderzoek was gebleken dat een bijbaan van meer dan tien uur tot slechtere studieresultaten leidde. Of dat verband nog steeds bestaat, wordt momenteel onderzocht. Donner wil eventueel in de loop van 2012 bekijken of de norm alsnog omhoog kan.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.