Opinie

‘Netto kost de sportkaart veel minder’

Een sportkaart van het TU-sportcentrum kost gewone medewerkers bruto 420 euro. Maar zijn ze veel goedkoper uit, zeggen manager sport Anja van Dorp en Jurgen van Dorp, manager bedrijfsbureau van de Unit Sport en Cultuur.

Zij stelden een document op dat eventuele onrust over de hoogte van de prijs moet wegnemen.


Misverstanden over IKA bij aanschaf medewerkers-sportkaart


Helaas maken meerdere TU-medewerkers de denkfout dat ze alleen een voordelige(r) sportkaart (inclusief fitness) kunnen aanschaffen wanneer ze hun IKA-bijdrage ad € 220,00 daarvoor inzetten. Dat is onjuist.


Een sportkaart (inclusief fitness) kan te allen tijde bruto worden aangeschaft, waardoor er netto veel minder wordt betaald.


Groot prijsvoordeel via IKA


Via de IKA keuzesimulator kunnen TU-medewerkers op twee manieren korting krijgen op de sportkaartprijs:


1.     Prijsvoordeel van ongeveer € 175: (zonder inzet van IKA-bijdrage)


Medewerkers die een sportkaart (inclusief fitness) aanschaffen, deze bruto betalen (via inhouding op hun brutosalaris) en die hun IKA-bijdrage ad € 220,00 hiervoor NIET inzetten, zijn voor deze sportkaart (inclusief fitness) netto (uitgaande van een belastingtarief van 42%) ± € 245,00 kwijt.


2.     Prijsvoordeel van ongeveer € 305: (met inzet van IKA-bijdrage)


Medewerkers die een sportkaart (inclusief fitness) aanschaffen, deze bruto betalen (via inhouding op hun brutosalaris) en die hun IKA-bijdrage ad € 220,00 hiervoor WEL inzetten, zijn voor deze sportkaart (inclusief fitness) netto (uitgaande van een belastingtarief van 42%) ± € 115,00 kwijt.


In beide gevallen wordt geadviseerd om het bruto te betalen bedrag ten laste te brengen van de vakantietoeslag of eindejaarsuitkering omdat daar het hoogste belastingtarief gehanteerd. Medewerkers die hun IKA-bijdrage ad € 220,00 in 2012 willen inzetten, kunnen dit doen via de IKA keuzesimulator. HR Services streeft ernaar de simulator weer beschikbaar te stellen vanaf 1 maart.


Geen gespreide betalingsmogelijkheid


Samen met de Studentenraad en de afdeling Finance & Control onderzoekt de Unit S&C momenteel of gespreide betaling, net als bij de collegekaart, een optie is bij de aanschaf van een sportkaart. Naar het zich laat aanzien brengen de daarmee samenhangende werkzaamheden zóveel extra kosten met zich mee, dat dit vooralsnog geen reële optie lijkt. Eventueel hogere kosten zullen in de sportkaartprijs moeten worden opgenomen.


Conclusies en aanbevelingen


Gedurende studiejaar 2010/11 bedroeg de prijs van een sportkaart (inclusief fitness) voor TU-medewerkers   € 349,00. Met ingang van studiejaar 2011/12 is de sportkaart voor TU-medewerkers verhoogd naar € 390,00 (op jaarbasis). Conform afspraken met het CvB betalen medewerkers met ingang van kalenderjaar 2012 de integrale kostprijs van € 420,00. Hier tegenover bestaat de mogelijkheid dat zij via de IKA keuzesimulator een groot prijsvoordeel kunnen realiseren!


Aanschaf van de voordelige(r) medewerkers-sportkaart (inclusief fitness)


1.     Koop een sportkaart (inclusief fitness) voor de integrale kostprijs van € 420,00 bij de sportbalie of via www.sc.tudelft.nlen bewaar de ontvangen factuur.


2.     Breng een bezoek aan www.ika.tudelft.nl, kies voor TU Delft – Handleiding IKA Keuzesimulator, klik op de button ‘Start de IKA Keuzesimulator’en doorloop de aangegeven stappen (1 t/m 11).


3.     Scan de factuur van uw sportkaart, voeg deze toe aan uw digitale aanvraag (stap 10). Vrijwel meteen na digitale ontvangst door HR Services krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging.


4.     Na circa 6 weken wordt uw aanvraag geeffectueerd op uw salarisspecificatie. Als u eindejaars-uitkering als bron heeft gekozen, vindt de effectuering van deze bron pas in december plaats.


Het is niet juist


·         dat gebruikmaking van de IKA keuzesimulator andere IKA-voordelen/mogelijkheden uitsluit;


·         dat de IKA-bijdrage pas ‘veel later’ in het jaar kan worden ingezet;


·         dat de Unit Sport volledig commercieel moet worden en/of dat de Unit Sport denkt meer aan medewerkers te kunnen verdienen.


Het is wel juist


·         dat beide bovengenoemde mogelijkheden binnen de IKA keuzesimulator leiden tot grote prijsvoordelen bij aanschaf van een sportkaart (inclusief fitness);


·         dat de nieuwe prijs van de sportkaart – mét en zonder inzet van de IKA-bijdrage – concurrerend is met die van commerciële sportscholen;


·         dat het brede sportaanbod van de Unit S&C en de beschikbare accommodatie (voor 9.000 bezoekers per jaar) ertoe leiden dat onze groepslessen tot laat in de avond worden aangeboden;


·         dat betaling in termijnen voorlopig nog niet mogelijk is.


3 januari 2012, Unit Sport & Cultuur


Door:    A.H. van Dorp, Manager Sport

J.J.M. van Dorp, Manager Bedrijfsbureau

Puk de Jong is eerstejaars studente Industrieel Ontwerpen, en is na de kennismakingstijd gaan wonen op OD26. Hier wonen twaalf DSC-leden in naar eigen zeggen het leukste meisjeshuis van Delft. Ze had geluk dat er een grote kamer vrij was, en kon het HJ-hok overslaan. Het nadeel was dat de muren in allerlei tinten groen geverfd waren, maar met wat hulp van haar ouders is nu alles netjes wit. Vuilnis en oud papier worden gezellig met het hele huis buitengezet. Als HJ hoeft Puk alleen op dinsdag huisthee met koekjes te verzorgen en ze moet kapotte lampen vervangen. Maar met de komst van de spaarlamp valt dat wel mee.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.