Buiten de campus

Nederlandse studenten teruggeroepen uit Israël

Universiteiten en hogescholen roepen hun studenten uit Israël terug, nu het land wederom in oorlog is. Er zijn al honderden doden gevallen, onder wie buitenlandse studenten.

Zicht op Jeruzalem. Ter illustratie. (Foto: Raimond Klavins / Unsplash)

Er bevinden zich enkele studenten van Wageningen Universiteit in Israël. “Met alle studenten is contact, het gaat goed met hen”, zegt een woordvoerder. “Ons advies aan hen is om terug te komen naar Nederland. Studenten die op het punt stonden naar Israël af te reizen, blijven in Nederland.”

Ook van de Universiteit Utrecht (UU) zijn een paar studenten in Israël, meldt een woordvoerder. “Afgelopen weekend heeft de universiteit contact gehad met deze studenten. Zij geven aan dat zij zich op dit moment veilig voelen.”

De UU heeft haar studenten gevraagd om naar Nederland terug te keren als dat kan. “We kijken echter op dit moment met de studenten of dit voor hen ook daadwerkelijk de veiligste optie is”, zegt een woordvoerder.

Delftse studenten
De TU Delft onderzoekt ook of er studenten en medewerkers in Israël zitten. “Maar dat is voor zover we tot nu toe kunnen achterhalen niet het geval”, aldus een woordvoerder.

Wel heeft Delta contact met een student die naar Israël is gereisd. De student, die graag anoniem wil blijven (zijn naam is bij de redactie bekend), is daar voor de begrafenis van een familievriend die omkwam bij de aanslag op het Nova festival.

Hij en andere TU-studenten hebben de universiteit in een brief om hulp gevraagd. Daarin schrijven ze te verwachten dat de TU zich uitspreekt tegen de Hamas-aanval en zo snel mogelijk hulp en ondersteuning biedt aan getroffen studenten.

De studenten hebben op moment van publicatie nog geen reactie ontvangen van het college van bestuur. De TU-woordvoerder laat wel weten dat ‘mensen er niet alleen voor staan’. Studenten kunnen naar hun studieadviseur en medewerkers naar bedrijfsmaatschappelijk werk van de TU Delft.

Ga er niet naartoe
Jaarlijks gaan enkele tientallen Nederlandse studenten voor een hele opleiding naar Israël. In de laatste telling (2020) waren het er 79. Daarnaast gaan studenten soms op uitwisseling naar het land.

En nu is Israël opeens weer in oorlog. “Ga niet naar de grensstreek bij Gaza, Syrië, Libanon en Egypte”, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.” Daar geldt code rood. Voor de rest van Israël geldt code oranje: reis alleen als het noodzakelijk is.

In de media verschijnen verschrikkelijke verhalen over de slachtingen en het geweld, met hier en daar ook berichten over slachtoffers van buiten Israël. Er zijn studenten vermoord, vermist of ontvoerd uit Tanzania, Nepal en Thailand.

Vast in Jeruzalem
Twintig studenten en drie docenten van de Christelijke Hogeschool Ede zitten vast in een Arabische wijk van Jeruzalem, meldt het Nederlands Dagblad. Ook in die stad slaan raketten in. “We worden beschermd door metersdikke kloostermuren”, zegt een van de docenten. “Bij het luchtalarm schuilen we in een gang zonder ramen.” Ze zijn bezorgd dat ze door een verdwaalde raket worden getroffen, zegt hij.

Ook de Universiteit Leiden heeft vijf studenten in Israël. “Zij maken het goed”, laat de universiteit weten. “Zij worden begeleid en geholpen, bijvoorbeeld met de terugreis naar Nederland.”

De Universiteit van Amsterdam telt zeven studenten en drie medewerkers in Israël. “Zij zijn gelukkig allemaal oké”, zegt een woordvoerder opgelucht. “We hebben hun dringend geadviseerd het land zo snel mogelijk te verlaten vanwege de veiligheidsrisico’s. Als zij willen vertrekken, bieden we hulp bij repatriëring.” De universiteit helpt dan bij het boeken van een vlucht of, mocht dat nodig zijn, onderdak bij terugkomst in Nederland. “Zij worden daarover vandaag geïnformeerd.”

Nauw contact
Hoeveel Tilburgse en Groningse studenten in Israël zijn? Dat willen de universiteiten vanwege de privacywetgeving AVG niet zeggen. Het zijn er dus heel weinig. Maar er is wel contact, zegt de Rijksuniversiteit Groningen. Een woordvoerder van Tilburg University: “We zijn in nauw overleg over het verlaten van Israël.”

De Universiteit Maastricht weet van één student in Israël. Daar is uiteraard contact mee, aldus een woordvoerder, “mede met het oog op een zo spoedig mogelijk vertrek”.

Er zijn ook instellingen die helemaal geen uitwisselingsstudenten in Israël hebben, zoals de Universiteit Twente. Deze universiteit had het wel meteen uitgezocht. “Dat is een standaard procedure die direct in gang wordt gezet in dit soort situaties.”

De Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven, hogeschool Windesheim, Saxion, Avans, Hogeschool Leiden en kunsthogeschool Codarts melden eveneens dat geen van hun studenten in Israël is.

HOP, Bas Belleman / Delta

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.