Onderwijs

Nationale Studenten Enquête: studiedruk Delft bovengemiddeld

De meeste studenten aan Nederlandse universiteiten vinden de studiedruk precies goed, aldus de Nationale Studenten Enquête. In Delft vindt de helft de studiedruk te hoog.

Aan de universiteiten is ruim 80 procent van de studenten tevreden of zelfs zeer tevreden over de opleiding. (Foto: Justyna Botor)

Hoe tevreden zijn studenten over hun opleiding, docenten, toetsen en faciliteiten? Meer dan 289 duizend hbo’ers en wo’ers vulden dit voorjaar de Nationale Studenten Enquête in.

Aan de universiteiten is ruim 80 procent van de studenten tevreden of zelfs zeer tevreden over de opleiding ‘in het algemeen’, terwijl slechts 5 procent van hen ontevreden of zeer ontevreden is.

Tevredenheid van TU Delft-studenten over twaalf onderwerpen op een schaal van 1-5. (Data en illustratie: Nationale Studenten Enquete NSE)

Studenten van de TU Delft zijn vooral goed te spreken over de sfeer op de opleiding, de studiefaciliteiten en de verworven algemene vaardigheden. Minder blij zijn ze over de studeerbaarheid en de aansluiting op de beroepspraktijk.

De waardering voor de hogescholen is lager dan op universiteiten. Van alle hbo’ers is 67 procent tevreden (of zeer tevreden) over de opleiding in het algemeen. 9 procent is ontevreden en bijna één op de vier studenten oordeelt ‘neutraal’.

De studenten van landbouwopleidingen (hbo en wo bij elkaar) hebben de meeste waardering voor hun opleiding. De laagste rapportcijfers krijgen de opleidingen in de sector onderwijs en de economische studies.

©HOP. Bron: NSE 2023

Studiedruk
In 
de enquête is ook gevraagd naar de studiedruk. Landelijk vindt een kleine 40 procent van de studenten de studiedruk te hoog. In Delft geldt dat voor 52 procent. Landelijk vindt 55 procent de studiedruk precies goed, in Delft is dat met 43 procent een stuk lager. Er zijn maar weinig studenten die de studiedruk te laag vinden (6 procent gemiddeld in Nederland en 4 procent aan de TU Delft). Overigens wordt er in de NSE niet gevraagd hoeveel uur de studenten ongeveer aan hun opleiding besteden.

Betrokkenheid
De 
stichting Studiekeuze123, die de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs organiseert, wijst op de relatief hoge scores voor sfeer en betrokkenheid. Zo is 85 procent van de studenten het eens met de stelling ‘Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer’, terwijl 4 procent het ermee oneens is. “Dat laat zien dat de meeste studenten zich op hun gemak voelen bij hun opleiding”, oordeelt directeur-bestuurder Ingrid Kolkhuis Tanke.

Over de informatie die ze van de opleiding krijgen, zijn studenten minder tevreden: 14 procent (één op de zeven studenten) geeft er een onvoldoende voor, al blijft de meerderheid positief.

“Bij de hbo-bachelorstudenten lijkt de ontevredenheid over dit onderwerp te groeien naarmate ze langer studeren”, schrijft Studiekeuze123. Van de hbo-eerstejaars is 13 procent ontevreden, tegen 22 procent van de vierdejaars.

Corona
De 
coronacrisis sloeg een flinke deuk in de tevredenheid van studenten en daar is het hoger onderwijs nog steeds niet van hersteld. Vóór de coronacrisis was 84 procent van de wo-studenten en 73 procent van de hbo-studenten ‘in het algemeen’ tevreden met hun opleiding.

De vragenlijst is in 2021 aangepast, dus de meeste uitkomsten zijn niet meer goed vergelijkbaar, maar de eerste vraag (hoe tevreden ben je over je opleiding in het algemeen) is nog vrijwel hetzelfde. De scores waren vroeger dus 4 à 5 procentpunt hoger.

De uitkomsten van de NSE verschijnen op de website #, waar jongeren zich kunnen oriënteren op hun studiekeuze. Ook weekblad EW (voorheen Elsevier) en de Keuzegids baseren zich op de uitkomsten.

De studentenenquête is omstreden, omdat de uitkomsten tot ranglijstjes leiden. Wat zeggen die studentenoordelen eigenlijk over de kwaliteit, vragen critici. En hoe vergelijkbaar zijn de scores tussen twee opleidingen precies?

In het verleden waren er ook problemen met de uitvoering van de enquête, wat bij de instellingen tot onwil leidde. De hogescholen deden vlak voor de coronacrisis een jaar niet mee. Het kabinet heeft deelname daarna verplicht gesteld.

  • Meer weten? Kijk zelf op het NSE-dashboard
  • De Delftse data werden geleverd door Ted Barendse, medewerker informatievoorziening aan de TU Delft. 
  • Het CBS constateerde meer stress onder studenten tijdens corona.

HOP, Bas Belleman / Delta, Jos Wassink

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.