Onderwijs

Naar schatting zeventig banen weg

De faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde (STM) moet weer reorganiseren. Na de reorganisatie uit 1989, toen de faculteit zo’n honderd formatieplaatsen wegsneed, zullen nu volgens schattingen weer zeventig tot tachtig arbeidsplaatsen verdwijnen.

Meer dan de helft daarvan betreft gedwongen ontslagen.

De ontslagen vallen onder een groep van ruim vierhonderd wetenschappers, ondersteunend personeel en aio’s. Personeel dat betaald wordt uit de zogeheten tweede en derde geldstroom (contractonderzoek) blijft buiten beschouwing.

Secretaris-beheerder dr. M.W.J. van den Esker is triest gestemd over het grote probleem waarmee de faculteit kampt. ,,In 1994 constateerden we dat we met een tekort van vier miljoen gulden zouden komen te zitten. We hebben toen maatregelen genomen die het probleem geleidelijk zouden oplossen, waardoor de begroting in 1997 weer sluitend zou zijn. En nu blijkt dat we er toch nog niet zijn.”

Door verminderde toegewezen middelen wegens het nieuwe allocatiemodel en door de bezuinigingen van circa twee miljoen gulden die STM boven het hoofd hangen, is het probleem uitgegroeid tot acht miljoen gulden. Van den Esker: ,,Nu kunnen we het niet meer geleidelijk oplossen. Het moet sneller, waardoor we ons genoodzaakt zien een formele reorganisatie in te zetten. In totaal zullen er ruw geschat zeventig à tachtig arbeidsplaatsen weg moeten. Een deel daarvan is al gerealiseerd door natuurlijk verloop en een vacaturestop, maar er zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Rond 1997 moeten we al een heel eind op weg zijn met het doorvoeren hiervan.” (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

De faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde (STM) moet weer reorganiseren. Na de reorganisatie uit 1989, toen de faculteit zo’n honderd formatieplaatsen wegsneed, zullen nu volgens schattingen weer zeventig tot tachtig arbeidsplaatsen verdwijnen. Meer dan de helft daarvan betreft gedwongen ontslagen.

De ontslagen vallen onder een groep van ruim vierhonderd wetenschappers, ondersteunend personeel en aio’s. Personeel dat betaald wordt uit de zogeheten tweede en derde geldstroom (contractonderzoek) blijft buiten beschouwing.

Secretaris-beheerder dr. M.W.J. van den Esker is triest gestemd over het grote probleem waarmee de faculteit kampt. ,,In 1994 constateerden we dat we met een tekort van vier miljoen gulden zouden komen te zitten. We hebben toen maatregelen genomen die het probleem geleidelijk zouden oplossen, waardoor de begroting in 1997 weer sluitend zou zijn. En nu blijkt dat we er toch nog niet zijn.”

Door verminderde toegewezen middelen wegens het nieuwe allocatiemodel en door de bezuinigingen van circa twee miljoen gulden die STM boven het hoofd hangen, is het probleem uitgegroeid tot acht miljoen gulden. Van den Esker: ,,Nu kunnen we het niet meer geleidelijk oplossen. Het moet sneller, waardoor we ons genoodzaakt zien een formele reorganisatie in te zetten. In totaal zullen er ruw geschat zeventig à tachtig arbeidsplaatsen weg moeten. Een deel daarvan is al gerealiseerd door natuurlijk verloop en een vacaturestop, maar er zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Rond 1997 moeten we al een heel eind op weg zijn met het doorvoeren hiervan.” (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.