Onderwijs

MOD bereikt eindfase

Op 10 oktober jl. heeft het College overleg gevoerd met het Lokaal Overleg (LO) over de organisatieplannen van de facultaire ondersteunende diensten en van de Facilitaire Dienst.

Hiermee werd een cruciale fase in het proces Modernisering Ondersteunende Diensten bereikt. Cruciaal omdat deze plannen een nauwkeurig beeld geven van de organisatorische inrichting en de basis vormen voor het nu op te stellen personeelsplan.

Het LO kon zich verregaand verenigen met de voorstellen van het CvB; met name de intentie van het College om, naast kwaliteitsverhoging en effiency-verbetering, ook de transparantie van de TU Delft te vergroten en de decaan duidelijk te positioneren als integraal facultair manager, wordt breed gesteund. LO en CvB beperkten zich in het overleg overigens tot de hoofdlijnen; na ambtelijke bespreking van de meer functiebeschrijvings-technische punten, worden de plannen op 21 oktober a.s. in definitieve vorm vastgesteld.

Alle voor overleg aangeboden organisatieplannen werden aanvaard. Slechts met betrekking tot het plan van de faculteit CiTG werd een voorbehoud gemaakt; de bonden waren van oordeel dat in dit plan onvoldoende vorm werd gegeven aan een daadwerkelijk geïntegreerde ondersteunende dienst. Na toezegging van het CvB dat het plan op een enkel punt wordt bijgesteld, werd de verwachting uitgesproken dat ook dit plan op 21 oktober zal kunnen worden vastgesteld.

Op grond van het bereikte overlegresultaat kunnen de eenheden nu een begin maken met het opstellen van het personeelsplan en sociaal plan. Afgesproken is dat deze plannen rond eind november worden vastgesteld, zodat de betrokken medewerkers in de eerste week van december een plaatsingsbrief ontvangen en de nieuwe organisatie per 1 januari aanstaande daadwerkelijk van start kan gaan.

Hiermee zal de MOD-operatie voor de faculteiten, de Facilitaire Dienst en de Bibliotheek eind van dit jaar zijn voltooid. Met betrekking tot de Bibliotheek werd afgesproken dat de MOD uitsluitend de interne ondersteuning, en niet de bibliothecaire kerntaken, omvat.

Met betrekking tot de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) is afgesproken dat het, de gehele DTO omvattend, organisatieplan medio januari 1999 voor overleg wordt aangeboden.

Omdat hiermee de plaatsing van (DTO)-medewerkers niet voor 1 januari 1999 kan plaatsvinden heeft het College uitgesproken overleg te willen voeren over een bij deze termijnverschuiving aangepaste sociale begeleidingsregeling.

Het LO kon zich verregaand verenigen met de voorstellen van het CvB; met name de intentie van het College om, naast kwaliteitsverhoging en effiency-verbetering, ook de transparantie van de TU Delft te vergroten en de decaan duidelijk te positioneren als integraal facultair manager, wordt breed gesteund. LO en CvB beperkten zich in het overleg overigens tot de hoofdlijnen; na ambtelijke bespreking van de meer functiebeschrijvings-technische punten, worden de plannen op 21 oktober a.s. in definitieve vorm vastgesteld.

Alle voor overleg aangeboden organisatieplannen werden aanvaard. Slechts met betrekking tot het plan van de faculteit CiTG werd een voorbehoud gemaakt; de bonden waren van oordeel dat in dit plan onvoldoende vorm werd gegeven aan een daadwerkelijk geïntegreerde ondersteunende dienst. Na toezegging van het CvB dat het plan op een enkel punt wordt bijgesteld, werd de verwachting uitgesproken dat ook dit plan op 21 oktober zal kunnen worden vastgesteld.

Op grond van het bereikte overlegresultaat kunnen de eenheden nu een begin maken met het opstellen van het personeelsplan en sociaal plan. Afgesproken is dat deze plannen rond eind november worden vastgesteld, zodat de betrokken medewerkers in de eerste week van december een plaatsingsbrief ontvangen en de nieuwe organisatie per 1 januari aanstaande daadwerkelijk van start kan gaan.

Hiermee zal de MOD-operatie voor de faculteiten, de Facilitaire Dienst en de Bibliotheek eind van dit jaar zijn voltooid. Met betrekking tot de Bibliotheek werd afgesproken dat de MOD uitsluitend de interne ondersteuning, en niet de bibliothecaire kerntaken, omvat.

Met betrekking tot de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) is afgesproken dat het, de gehele DTO omvattend, organisatieplan medio januari 1999 voor overleg wordt aangeboden.

Omdat hiermee de plaatsing van (DTO)-medewerkers niet voor 1 januari 1999 kan plaatsvinden heeft het College uitgesproken overleg te willen voeren over een bij deze termijnverschuiving aangepaste sociale begeleidingsregeling.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.