Onderwijs

​’Minderjarige studenten tussen wal en schip’

Als volgend jaar de basisbeurs wordt afgeschaft, hebben minderjarige studenten dubbel pech: want hun ouders kunnen dan ook geen aanspraak meer maken op kinderbijslag. Oneerlijk, vindt de LSVb, maar het ministerie is het daar niet mee eens.

Ouders van minderjarige kinderen die niet studeren, ontvangen momenteel zo’n 1100 euro per jaar aan kinderbijslag. Zodra die kinderen gaan studeren, stopt de kinderbijslag. Dat blijft zo als straks de basisbeurs wordt afgeschaft.

De Landelijke Studenten Vakbond denkt dat dit in strijd is met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dat bepaalt dat de overheid steun en bijstand moet verlenen aan minderjarige kinderen zodat zij een toereikende levensstandaard hebben. Als die steun wegvalt voor minderjarige studenten komen die tussen wal en schip te vallen, denkt de LSVb.

Voorzitter Tom Hoven noemt dit gat in het wetsvoorstel typerend. “Je begint je af te vragen of er überhaupt iemand goed over heeft nagedacht.’ Hij hoopt dat de politieke coalitie die het leenstelsel steunt de kinderrechten serieus neemt.

Het ministerie van OCW erkent dat minderjarige studenten straks geen basisbeurs én geen kinderbijslag meer krijgen, maar ziet geen strijdigheid met het Kinderrechtenverdrag. “Op grond van het Verdrag moet de overheid de ouders helpen een toereikende levensstandaard te bieden aan hun kind. Dit doet zij, ook met de invoering van het studievoorschot. Voor kinderen met ouders die zelf niet kunnen voorzien in een toereikende levensstandaard bestaat namelijk de aanvullende beurs.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.