Onderwijs

Minder zin in studeren door rommelige opleiding

De motivatie van hbo-studenten zakt behoorlijk in tijdens hun opleiding. Universitaire studenten houden de moed er vaker in. Dat blijkt – net als vorig jaar – uit tabellen van de Studentenmonitor 2008.

Het rapport zal binnenkort verschijnen, maar er staan al cijfers online. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête van onderzoeksbureau ResearchNed onder 3247 hbo’ers en 5455 universitaire studenten.

Op een schaal van 1 tot 5 (van ‘weinig gemotiveerd’ tot ‘zeer gemotiveerd’) geven hbo-studenten zichzelf aan het begin van hun opleiding een 4,2. Dat is één tiende meer dan hun collega’s van de universiteit.

Maar de waardering van eerstejaars hbo’ers voor hun eigen motivatie zakt in negen maanden tijd af naar een 3,8. Ouderejaars komen op een 3,7 uit. Universitaire eerstejaars boeten slechts 0,2 punten in en komen – net als ouderejaars – op een 3,9 uit.

Uiteindelijk verwijt zeven procent van de universitaire studenten zichzelf onvoldoende gemotiveerd te zijn: net iets meer dan de zes procent aan het begin van de opleiding. In het hbo neemt deze groep veel rapper toe: van vier naar elf procent.

Ontmoedigde hbo’ers wijten hun afnemende motivatie aan de slechte administratie van hun opleiding (42 procent), het weinig uitdagende onderwijs (35 procent), slechte docenten (26 procent) of een van de andere mogelijkheden die de onderzoekers noemen (te schools, te moeilijk, verkeerd beeld van de opleiding, enzovoorts). Slechts 29 procent zegt dat dit er allemaal niets mee te maken heeft. Die hebben misschien liefdesverdriet of kampen met andere problemen.

Aan de universiteit is het lastiger te peilen waarom bepaalde studenten hun motivatie verliezen. Slechts zeventien procent van deze groep raakt ontmoedigd door administratieve perikelen, één op de vijf vindt de opleiding niet uitdagend genoeg en bijna evenveel studenten hadden een verkeerd beeld bij aanvang van de opleiding. Maar veel meer studenten (de helft van alle ontmoedigde wo’ers) zeggen dat het ergens anders aan ligt.

Er staat nog veel meer informatie in de tabellen. Ongeveer een kwart van de hbo-studenten is van plan om na de bacheloropleiding door te studeren.

Van de ouderejaars onder hen zegt de helft te gaan werken als het diploma behaald is. Een kwart weet het nog niet. Universitaire studenten krijgen ook voor hun masteropleiding studiefinanciering en negen van de tien studenten is dan ook van plan na de bachelor een master te gaan halen.

Aan masterstudenten is gevraagd welke motieven meespelen bij de keuze voor een masteropleiding. De overgrote meerderheid (87 procent) gaat voor de inhoud, en dat geldt nog sterker studenten van researchmasters (90 procent) en niet-aansluitende masters (91 procent).

Ruim driekwart van de studenten van researchmasters wil graag de wetenschap in en tweederde verwacht dankzij de gekozen masteropleiding direct toegang te hebben tot een promotietraject.

De projecten ter bevordering van de instroom van studenten en doorstroom naar de arbeidsmarkt die met het geld bekostigd werden, hebben hun doelstelling van 15 procent verhoging tussen 2000 en 2007 ruimschoots gehaald. 45 procent meer studenten stroomden in en er waren 32 procent meer afgestudeerden.

Platform Bèta Techniek stelde het geld ter beschikking in het kader van het WO-Sprint programma. Het doel? Aantrekkelijk onderwijs en loopbaanperspectieven in bèta en techniek stimuleren.

De eerste fase begon met de ondersteuning van projecten die nu standaard TU-beleid zijn geworden. “Een goed voorbeeld zijn de schakelprogramma’s die we samen met hogescholen hebben opgezet.”, vertelt Nellie van de Griend, coördinator WO-Sprint.

Andere voorbeelden van projecten die de TU met het geld heeft betaald zijn de ‘junior TU Delft’, ‘beta 1-op-1’, ‘Imagine’, ‘Cansat’ en de ontwikkeling van wiskunde voor het voortgezet onderwijs. (meer informatie op de scholierenportal).

Op basis van de resultaten van deze eerste fase, die voor de TU dus succesvol verliep, wordt het geld verdeeld voor de tweede fase. “Dat geld komt er”, bevestigt van de Griend. Bedragen zijn door het Platform Bèta Techniek nog niet genoemd. Het geld gaat vermoedelijk naar lopende projecten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.