Kort

Minder obstakels voor Caribische studenten

Het kabinet neemt een belangrijke hindernis weg voor studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk. Zij krijgen straks vóór hun aankomst in Nederland een burgerservicenummer (bsn) en eventueel een nieuw paspoort met dat nummer erin.

Voorheen konden ze hun bsn alleen bij een loket in Nederland krijgen. Dat zorgde voor vertraging bij de aanvraag van hun studiefinanciering en studenten-openbaarvervoerskaart. Bovendien konden ze geen bankrekening openen en verzekeringen afsluiten.

Kwetsbare studenten
Minister Dijkgraaf 
wil met het besluit iets doen voor de kwetsbare Caribische studenten. Uit een rapport van de ombudsman in 2020 bleek dat ze vaker studievertraging oplopen en eerder afhaken dan anderen. Zo starten velen van hen met een taalachterstand en komen ze soms in de financiële problemen.

Al eerder heeft minister Dijkgraaf gezegd dat hij een nieuw beursprogramma voor het Caribisch gebied in het leven wil roepen. Dat zou dan lijken op een Erasmusbeurs. Hoe het ervoor staat met dat plan is nog niet duidelijk. (HOP, PvT)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.