Onderwijs

Miljoenen extra voor ‘opleiden in de school’

Staatssecretaris Van Bijsterveldt steekt zeventien miljoen extra in zogenoemde opleidingsscholen voor aankomende docenten. Het aantal deelnemende studenten kan daardoor in 2011 verdubbelen naar achtduizend.

Van de vijftigduizend studenten aan lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten zijn er momenteel vierduizend vanaf het eerste jaar in de leer bij ruim vijftig opleidingsscholen. Dat zijn samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen in primair, voortgezet en beroepsonderwijs, die door accrediteringsorganisatie NVAO zijn goedgekeurd.

Opleiden in de school is volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt een mooi voorbeeld van wederzijds leren. “Studenten draaien tijdens hun opleiding direct mee in de klas waardoor ze de theorie makkelijker aan de praktijk koppelen. En op hun beurt sluiten de lerarenopleidingen beter aan bij wat er in de praktijk gevraagd wordt.” Het helpt bovendien tegen het lerarentekort. Dit voorjaar kondigde de staatssecretaris de subsidieverhoging al aan.

 

 

“Leuk hoor, zo’n clubje studenten dat zich druk maakt om wat hun TU-genoten bezig houdt, maar wat kopen de Delftenaren ervoor? Helemaal niks! Stip is een actiegroep met alleen het belang van studenten voor ogen, géén politieke partij voor de échte Delftenaar!”

Dat schrijft Martin Stoelinga over zijn collega’s van Stip. Ook beschuldigt hij de studenten ervan alleen in de raad te zitten om hun cv te ‘pimpen’ en om ‘een vette maandelijkse vergoeding binnen te halen’. Zijn advies? “Ga iets nuttigs doen. Studeren, ofzo!”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.