Campus

‘Met te veel details trek je copycats’

Over de tassencontroles vorige week meldde de TU alleen dat die werden gehouden werden vanwege een ‘ontvangen signaal’ waarvan het risico als ‘beperkt’ werd ingeschat. TU-hoogleraar Safety Science Pieter van Gelder vindt die neutraliteit ‘op zich goed’.

De TU gaf medewerkers en studenten geen verdere uitleg over het ontvangen signaal. Vindt u dat een goede strategie?
“Op zich vond ik dat een goede communicatie. Met te veel details maak je mensen onnodig ongerust of trek je verkeerde mensen aan, copycats. Het was goed om de tekst een beetje neutraal te houden met de mededeling dat de TU ‘het zekere voor het onzekere’ nam. Dat maakt dat je hier begrip voor vraagt. De maatregel op zich was ook goed.”

Dap Hartmann, onderzoeker bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management, mailde het college van bestuur met het verzoek om meer duidelijkheid. Een van zijn argumenten was dat we dan weten waar we rekening mee moeten houden. Heeft hij een punt?
“Als je te veel informatie geeft, kan dat averechts werken. Je kunt mensen dan uitdagen om dingen te herhalen.”

Hartmann vond dat mensen als ze meer informatie kregen het risico voor zichzelf konden inschatten. Wat vindt u daarvan?
“Ik zou niet afwijken van het protocol dat vanuit de afdeling integrale veiligheid in samenwerking met het college van bestuur en andere partijen is opgeteld. Over zo’n protocol is goed nagedacht.”

Een ander argument van Hartmann was: dan kunnen mensen de boel een beetje in de gaten houden.
“Dat deden mensen denk ik sowieso al. Of te veel. Met die gaslucht afgelopen dinsdag raakten mensen in paniek en bleek het een dakbedekker te zijn. Het is lastig een balans te vinden. Het zekere voor het onzekere nemen is altijd goed, maar drie maanden geleden was er waarschijnlijk niet zo gereageerd.”

Hadden de bibliotheek en de Aula helemaal afgesloten moeten worden?
“Dat is een zware maatregel. Ik vind dat lastig te beoordelen. Ik ken niet alle informatie die de TU ontvangen heeft.”

Volgens de politie zijn er geen aanhoudingen verricht in verband met deze zaak. Toch zijn de tassencontroles gestopt. Dat klinkt niet logisch.
“Oneindig lang doorgaan is geen optie. Er is kennelijk ingezien dat het een rotstreek is geweest van iemand. Als er geen aanvullende signalen zijn ontvangen, kun je afbouwen naar een normaal niveau. Dit zal nog een flink staartje krijgen en er zal geoefend worden in hoe we ons moeten voorbereiden en hoe we moeten reageren. Kunnen we ook leren van situaties bij andere universiteiten en hun evaluaties? Wat is er toen gebeurd? We kunnen bestaande protocollen misschien verfijnen.”

Zou openheid van zaken in een tijd van terreurdreiging de beste strategie kunnen zijn?
“Nee, dat verwacht ik niet. Je kunt het toch beter vertrouwelijk houden en alleen het meest noodzakelijke vrijgeven. Je hebt het gevaar van copycats of mensen die het heft in eigen hand nemen. Dat wil je niet. Je wilt dat mensen hun ogen en oren goed openhouden. Op Schiphol worden je tassen ook gecontroleerd en weet je dat het gaat om bommen of messen. Als je dat expliciet gaat zeggen, breng je extra onrust.”

Bent u hierover geraadpleegd door de TU?
“De rector heeft mij gevraagd alles te evalueren als alles weer rustig is. Dat wil ik zeker gaan doen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.