Onderwijs

In Memoriam – Professor C.J. Hoogendoorn (1930-2012)

Op 17 januari 2012 overleed prof.ir Charles Hoogendoorn, emeritus hoogleraar warmtetransport bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde en de eerste wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool voor stromingsleer, het J.M

. Burgerscentrum.


Charles Hoogendoorn werd geboren in 1930 te Den Haag. Na een studie technische natuurkunde in Delft en een loopbaan als onderzoeker bij Shell in Delft, Amsterdam en Houston, werd hij in 1970 benoemd tot gewoon hoogleraar in de afdeling technische natuurkunde.

Zijn visie was dat numerieke simulaties tot belangrijke doorbraken in zijn vakgebied zouden leiden. Experimenteel pionierde hij met laser- en holografische technieken. Zijn onderzoek naar natuurlijke convectie en turbulente verbranding was sterk toepassingsgedreven, met applicaties in zonne-energie, glastechnologie en bouwfysica. Hij had een grote aantrekkingskracht op studenten en leverde meer dan tweehonderd ingenieurs af. Hij trad 34 maal op als promotor. Zes van zijn studenten/promovendi werden hoogleraar.Hoogendoorn was o.a. decaan van de afdeling technische natuurkunde, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de TPD, lid van de Programma Adviesraad van de Hoofdgroep Industrie TNO en van de Wetenschappelijke Commissie van het NLR, voorzitter van de begeleidingscommissie zonne-energie van het ministerie voor EZ, president van Eurotherm en van de Executive Committee van het International Centre for Heat and Mass Transfer, en lid van de Assembly of International Heat Transfer Conferences.

Als bestuurder was hij pragmatisch en recht door zee. Het in een vroeg stadium inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij was misschien wel één van zijn sterkste kwaliteiten. Zijn energie stopte hij slechts in kansrijke activiteiten. Hij zorgde er altijd voor beter geïnformeerd te zijn dan anderen, zodat hij hen met onderbouwde argumenten van zijn standpunt kon overtuigen.In 1994 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Na zijn emeritaat in 1995 bleef hij nog tot eind 1997 actief als wetenschappelijk directeur van het Burgerscentrum.

Professor Hoogendoorn genoot bij zijn medewerkers en studenten groot respect. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van zijn mensen, en voelde zich verantwoordelijk. Hij was bescheiden en zelfs wat verlegen. Als persoon stond hij niet graag in de belangstelling, maar in het belang van zijn groep en zijn vakgebied trad hij met verve naar voren. Velen die met hem werkten hebben persoonlijke herinneringen aan momenten waarop prof. Hoogendoorn precies dát deed of zei wat nodig was om hen vooruit te helpen. Wij verloren een vooraanstaand wetenschapper, een voortreffelijke bestuurder, een inspirerend leider, een wijze mentor en een warm mens.


Chris Kleijn, hoogleraar afdeling Multi Scale Physics (Technische Natuurwetenschappen) 

“Ik heb er studenten bij die echt hard werken en hun best doen, maar toch net geen voldoende halen”, zegt hoofddocent Fokke Fernhout in de Maastrichtse universiteitskrant Observant. “En dan zou ik zo’n frauderende student wel een voldoende moeten geven?”

Practicum
De fraude zou zijn gepleegd bij practicumopdrachten die de eerstejaars studenten thuis maken. Ze vielen door de mand dankzij een controle met een anti-plagiaatprogramma. Zulke fraude is niet nieuw, zegt Fernhout in Observant, maar normaal gesproken velt de examencommissie een ander oordeel: de opdracht wordt ongeldig verklaard.

Overleg
Nu wil Fernhout even niets meer zeggen, want morgen heeft hij een overleg over de kwestie. De decaan van de rechtenfaculteit laat weten dat de examencommissie onafhankelijk is en hij geen verantwoordelijkheid draagt voor de uitspraak. De examencommissie wil de beslissing volgens Observant niet nader toelichten, omdat het een ‘interne afweging’ zou betreffen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.