Campus

In memoriam prof.dr.ir. L. Huisman

Eind oktober overleed prof.dr.ir. L. Huisman, oud-rector-magnificus van de TU en oud-decaan van de faculteit Civiele Techniek. Prof.ir. J.C.van Dijk van de vakgroep waterbeheer, milieu- en gezondheidstechniek herdenkt hem.

br />

1 Prof.dr.ir. L. Huisman

Prof.dr.ir. L. Huisman zal voortleven in de herinnering van vele generaties waterleidingingenieurs die onder zijn leiding in Delft zijn opgeleid. In de periode 1964-1984 heeft hij het onderwijs in de drinkwatervoorziening aan de TU op een zeldzaam hoog peil gebracht, door zijn unieke combinatie van wetenschappelijke benadering en praktische ervaring bij het ontwerpen van drinkwaterbedrijven. Zowel nationaal als internationaal werd hij gewaardeerd als ingenieur, als onderzoeker en als autoriteit, wiens oordeel onomstreden was.

Zijn praktische ervaring stoelde met name op zijn werk bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam, waar hij in de jaren 1947-1964 verantwoordelijk was voor het ontwerp van de nieuwbouw van de inname- en voorzuiveringswerken van de WRK I-II te Jutphaas en de infiltratiewinnings- en zuiveringswerken van Leiduin I-II.

De wetenschappelijke benadering van het drinkwatervak bij deze werken en later bij het onderzoek aan de TU, kan geheel aan Huisman persoonlijk worden toegeschreven. In het bijzonder dient hierbij genoemd te worden zijn werk op het gebied van hydraulica, grondwaterwinning, kunstmatige infiltratie en langzame zandfiltratie. Over al deze onderwerpen heeft hij onovertroffen handboeken geschreven, die tot op de dag van vandaag als naslagwerk gebruikt worden.

Voor zijn verdiensten op het gebied van kunstmatige infiltratie verleende de Hochschule für Bodenkultur te Wenen aan Huisman een eredoctoraat.

Hoe waardevol men zijn inbreng in de praktijk van de drinkwatervoorziening vond, blijkt onder andere uit de toekenning van de Van Marle-prijs door de Nederlandse waterleidingbedrijven, en uit de verzoeken om adviezen die Huisman ontving uit vele landen, waaronder Maleisië, India, Malta, Midden-Amerika en Joegoslavië.

Daarnaast heeft Huisman zich altijd in grote mate ingezet voor een goed bestuur van de TU. Hij was gedurende twintig jaar de inspirerende leider van de vakgroep gezondheidstechniek (thans waterbeheer, milieu- en gezondheidstechniek), terwijl men voorts – niet tevergeefs – een beroep deed op zijn leiderschap voor de functies van decaan van de faculteit Civiele Techniek (1974-1976) en rector magnificus (1976-1978).

Ten slotte dient zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij de problematiek van de watervoorziening van ontwikkelingslanden genoemd te worden. Vanuit deze overtuiging heeft Huisman aan de wieg gestaan van het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering en heeft hij de activiteiten van dit IHE steeds van harte gesteund.

Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen enige troost mogen vinden in het besef dat zijn werk van blijvende waarde is voor de TU en voor de praktijk van de drinkwatervoorziening. Zijn geest leeft voort in de vele mensen, die het genoegen hebben gehad door hemte zijn opgeleid.

Eind oktober overleed prof.dr.ir. L. Huisman, oud-rector-magnificus van de TU en oud-decaan van de faculteit Civiele Techniek. Prof.ir. J.C.van Dijk van de vakgroep waterbeheer, milieu- en gezondheidstechniek herdenkt hem.


1 Prof.dr.ir. L. Huisman

Prof.dr.ir. L. Huisman zal voortleven in de herinnering van vele generaties waterleidingingenieurs die onder zijn leiding in Delft zijn opgeleid. In de periode 1964-1984 heeft hij het onderwijs in de drinkwatervoorziening aan de TU op een zeldzaam hoog peil gebracht, door zijn unieke combinatie van wetenschappelijke benadering en praktische ervaring bij het ontwerpen van drinkwaterbedrijven. Zowel nationaal als internationaal werd hij gewaardeerd als ingenieur, als onderzoeker en als autoriteit, wiens oordeel onomstreden was.

Zijn praktische ervaring stoelde met name op zijn werk bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam, waar hij in de jaren 1947-1964 verantwoordelijk was voor het ontwerp van de nieuwbouw van de inname- en voorzuiveringswerken van de WRK I-II te Jutphaas en de infiltratiewinnings- en zuiveringswerken van Leiduin I-II.

De wetenschappelijke benadering van het drinkwatervak bij deze werken en later bij het onderzoek aan de TU, kan geheel aan Huisman persoonlijk worden toegeschreven. In het bijzonder dient hierbij genoemd te worden zijn werk op het gebied van hydraulica, grondwaterwinning, kunstmatige infiltratie en langzame zandfiltratie. Over al deze onderwerpen heeft hij onovertroffen handboeken geschreven, die tot op de dag van vandaag als naslagwerk gebruikt worden.

Voor zijn verdiensten op het gebied van kunstmatige infiltratie verleende de Hochschule für Bodenkultur te Wenen aan Huisman een eredoctoraat.

Hoe waardevol men zijn inbreng in de praktijk van de drinkwatervoorziening vond, blijkt onder andere uit de toekenning van de Van Marle-prijs door de Nederlandse waterleidingbedrijven, en uit de verzoeken om adviezen die Huisman ontving uit vele landen, waaronder Maleisië, India, Malta, Midden-Amerika en Joegoslavië.

Daarnaast heeft Huisman zich altijd in grote mate ingezet voor een goed bestuur van de TU. Hij was gedurende twintig jaar de inspirerende leider van de vakgroep gezondheidstechniek (thans waterbeheer, milieu- en gezondheidstechniek), terwijl men voorts – niet tevergeefs – een beroep deed op zijn leiderschap voor de functies van decaan van de faculteit Civiele Techniek (1974-1976) en rector magnificus (1976-1978).

Ten slotte dient zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij de problematiek van de watervoorziening van ontwikkelingslanden genoemd te worden. Vanuit deze overtuiging heeft Huisman aan de wieg gestaan van het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering en heeft hij de activiteiten van dit IHE steeds van harte gesteund.

Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen enige troost mogen vinden in het besef dat zijn werk van blijvende waarde is voor de TU en voor de praktijk van de drinkwatervoorziening. Zijn geest leeft voort in de vele mensen, die het genoegen hebben gehad door hemte zijn opgeleid.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.