Onderwijs

Meeste verenigingen zien aantal nieuwe leden dalen

Bij bijna alle studentenverenigingen in Delft hebben zich dit jaar minder eerstejaars ingeschreven dan vorig jaar. De bestuurders schrijven dit in hoofdzaak toe aan de dalende studentenaantallen aan de TU en de verhoogde temponorm van vijftig procent.

br />
De grootste daling doet zich voor bij De Koornbeurs. Meldden zich vorig jaar nog 150 eerstejaars aan de Voldersgracht, nu zijn dat er maar 25. Het Delftsch Studenten Corps verliest ongeveer vijftig nieuwe leden ten opzichte van vorig jaar. Bij Sanctus Virgilius gaat het om een daling van naar schatting 75 stuks.

Hoe groot het verlies bij de grote verenigingen precies is, is pas te zeggen na de KMT (Kennismakingstijd), die nog ruim twee weken duurt. Gedurende deze tijd haken vaak nog mensen af, ontmoedigd door dan wel teleurgesteld in de vereniging. Voor zover nu na te gaan hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan tijdens de ontgroeningsrituelen.

Volgens Koornbeurs-woordvoerder Albert Witteveen was het wel degelijk de bedoeling dat het aantal leden zou dalen, zij het niet in deze mate.

Witteveen: ,,Omdat het moeilijk is een grote groep eerstejaars actief bij de vereniging te betrekken, wilden we minder nieuwe leden. Het ‘lubbeleid’ is daarom veranderd. We hebben de Oweeërs duidelijk gemaakt dat zelfstandigheid hier van groot belang is. Je wordt hier niet opgevangen, je moet zelf wil en initiatief tonen. Waarschijnlijk heeft dit meer afgeschrokken dan we dachten.”


Figuur 1 De start van de KMT afgelopen vrijdag. Ongeveer driehonderd ‘nullen’ krijgen bij Virgiel instructie voordat ze per fiets naar het kamp in Spijkenisse mogen vertrekken.

De twee grote vereningen, het Corps en Virgiel, kampen ook met een dalend aantal KMT-lopers. Het Corps had er vorig jaar nog zo’n driehonderd, nu is dit aantal teruggezakt naar 248. Aldus Francine Schut van het Corps komt dit door de vrees dat men niet genoeg tijd overhoudt om te studeren.

Schut: ,,Ook al doen we er veel aan om onze leden te laten studeren, wat we in de Owee ook duidelijk hebben laten merken, toch blijven veel Oweeërs bij hun standpunt. Er is dit jaar zelfs een nieuw repetitorensysteem opgezet. Hierbij geven ouderejaars bijlessen in struikelvakken.” Bij het Corps schreven zich net als vorig jaar zestig vrouwen in, waardoor hun aandeel stijgt tot ongeveer een kwart.

Virgiel meldt een daling van vierhonderd naar 323 KMT-lopers. Ook deze vereniging heeft nagedacht over manieren om de leden beter te kunnen laten studeren. Hiertoe is de structuur van de commissies en besturen bekeken, en zijn maatregelen getroffen.

Jansbrug blijkt dit jaar de enige die na 120 inschrijven de ledenstop hanteerde. In februari is er een na-KMT, waar nog eens 45 mensen aan kunnen mee doen. ,,De stop is om het karakter van de vereniging te behouden. We zijn nou eenmaal een kleine vereniging”, zegt bestuurslid Taco van Berkel.

De Bond krijgt er ongeveer zestig leden bij, evenals vorigjaar. Maar alle jaren daarvoor bedroeg de nieuwe lading een stuk of tachtig en de Bond hoopte dit oude aantal weer te bereiken.
Gepikeerd

Bij roeivereniging Proteus-Eretes daalde het aantal roeiers licht van 190 naar 175 stuks. Als één van de oorzaken wordt opgegeven dat de nogal ver uit het centrum gelegen vereniging minder in het Owee-programma was opgenomen. Aegee, de Europese studentenvereniging, kreeg er twintig leden bij en CSR opnieuw dertig.

De Bolk telt met een totaal van 23 nieuwe leden ongeveer tien minder dan afgelopen jaar. Voorzitter Ruben van der Laan meent dat er weinig mentorgroepjes naar de sociëteit kwamen vanwege de slechte bands die optraden. Over de Owee-krant ‘Natte Inkt’ is hij gepikeerd. Naar zijn mening gaf de krant veel te weinig aandacht aan de kleine studentenverenigingen. ,,Het leek meer een reclamefolder van de Postbank dan een informatiekrant voor eerstejaars.” Licht was evenwel de stijging bij de kleine verenigingen Wolbodo, de Haagsche Studenten Vereniging en de Delftsche Zwervers.

Het muziekgezelschap Krashna Musika houdt eerst nog audities voordat het precies weet hoeveel nieuwe muzikanten het jaar ’95 brengt. (M.v.d.K.)

Bij bijna alle studentenverenigingen in Delft hebben zich dit jaar minder eerstejaars ingeschreven dan vorig jaar. De bestuurders schrijven dit in hoofdzaak toe aan de dalende studentenaantallen aan de TU en de verhoogde temponorm van vijftig procent.

De grootste daling doet zich voor bij De Koornbeurs. Meldden zich vorig jaar nog 150 eerstejaars aan de Voldersgracht, nu zijn dat er maar 25. Het Delftsch Studenten Corps verliest ongeveer vijftig nieuwe leden ten opzichte van vorig jaar. Bij Sanctus Virgilius gaat het om een daling van naar schatting 75 stuks.

Hoe groot het verlies bij de grote verenigingen precies is, is pas te zeggen na de KMT (Kennismakingstijd), die nog ruim twee weken duurt. Gedurende deze tijd haken vaak nog mensen af, ontmoedigd door dan wel teleurgesteld in de vereniging. Voor zover nu na te gaan hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan tijdens de ontgroeningsrituelen.

Volgens Koornbeurs-woordvoerder Albert Witteveen was het wel degelijk de bedoeling dat het aantal leden zou dalen, zij het niet in deze mate.

Witteveen: ,,Omdat het moeilijk is een grote groep eerstejaars actief bij de vereniging te betrekken, wilden we minder nieuwe leden. Het ‘lubbeleid’ is daarom veranderd. We hebben de Oweeërs duidelijk gemaakt dat zelfstandigheid hier van groot belang is. Je wordt hier niet opgevangen, je moet zelf wil en initiatief tonen. Waarschijnlijk heeft dit meer afgeschrokken dan we dachten.”


Figuur 1 De start van de KMT afgelopen vrijdag. Ongeveer driehonderd ‘nullen’ krijgen bij Virgiel instructie voordat ze per fiets naar het kamp in Spijkenisse mogen vertrekken.

De twee grote vereningen, het Corps en Virgiel, kampen ook met een dalend aantal KMT-lopers. Het Corps had er vorig jaar nog zo’n driehonderd, nu is dit aantal teruggezakt naar 248. Aldus Francine Schut van het Corps komt dit door de vrees dat men niet genoeg tijd overhoudt om te studeren.

Schut: ,,Ook al doen we er veel aan om onze leden te laten studeren, wat we in de Owee ook duidelijk hebben laten merken, toch blijven veel Oweeërs bij hun standpunt. Er is dit jaar zelfs een nieuw repetitorensysteem opgezet. Hierbij geven ouderejaars bijlessen in struikelvakken.” Bij het Corps schreven zich net als vorig jaar zestig vrouwen in, waardoor hun aandeel stijgt tot ongeveer een kwart.

Virgiel meldt een daling van vierhonderd naar 323 KMT-lopers. Ook deze vereniging heeft nagedacht over manieren om de leden beter te kunnen laten studeren. Hiertoe is de structuur van de commissies en besturen bekeken, en zijn maatregelen getroffen.

Jansbrug blijkt dit jaar de enige die na 120 inschrijven de ledenstop hanteerde. In februari is er een na-KMT, waar nog eens 45 mensen aan kunnen mee doen. ,,De stop is om het karakter van de vereniging te behouden. We zijn nou eenmaal een kleine vereniging”, zegt bestuurslid Taco van Berkel.

De Bond krijgt er ongeveer zestig leden bij, evenals vorigjaar. Maar alle jaren daarvoor bedroeg de nieuwe lading een stuk of tachtig en de Bond hoopte dit oude aantal weer te bereiken.
Gepikeerd

Bij roeivereniging Proteus-Eretes daalde het aantal roeiers licht van 190 naar 175 stuks. Als één van de oorzaken wordt opgegeven dat de nogal ver uit het centrum gelegen vereniging minder in het Owee-programma was opgenomen. Aegee, de Europese studentenvereniging, kreeg er twintig leden bij en CSR opnieuw dertig.

De Bolk telt met een totaal van 23 nieuwe leden ongeveer tien minder dan afgelopen jaar. Voorzitter Ruben van der Laan meent dat er weinig mentorgroepjes naar de sociëteit kwamen vanwege de slechte bands die optraden. Over de Owee-krant ‘Natte Inkt’ is hij gepikeerd. Naar zijn mening gaf de krant veel te weinig aandacht aan de kleine studentenverenigingen. ,,Het leek meer een reclamefolder van de Postbank dan een informatiekrant voor eerstejaars.” Licht was evenwel de stijging bij de kleine verenigingen Wolbodo, de Haagsche Studenten Vereniging en de Delftsche Zwervers.

Het muziekgezelschap Krashna Musika houdt eerst nog audities voordat het precies weet hoeveel nieuwe muzikanten het jaar ’95 brengt. (M.v.d.K.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.