Onderwijs

​Meer meldingen voor crisisteam TU Delft

De TU heeft sinds enkele jaren een crisisteam voor studenten dreigen te ‘ontsporen’. Het aantal meldingen steeg vorig jaar van 16 naar 22.

Dat bleek vorige week na vragen van de ondernemingsraad (or) aan het college van bestuur. Naar aanleiding van de gijzelingsactie bij het NOS-journaal – door een TU-student – wilde de or weten welke conclusies de TU hieruit getrokken heeft wat betreft veiligheid en vroege signalering van problemen bij studenten.

Werd er aan de TU bijvoorbeeld wel bijgehouden hoeveel en welke meldingen het ‘Meldpunt Bezorgd?’ binnenkrijgt vanuit de universiteit? Navraag bij de dienst Onderwijs & Studentenzaken (O&S) leert dat er zo’n tweemaal per jaar werd bekeken of de samenwerking loopt.

Collegelid Anka Mulder meldt dat de TU nauw samenwerkte met dit meldpunt voor mensen die zich zorgen maken om anderen, maar dat op een gegeven moment de werkwijze van het meldpunt wijzigde, ‘waarmee het langer duurde voordat actie werd ondernomen’. Dat was voor de TU aanleiding deze zorg anders in te richten.

Er is sinds een aantal jaren een crisisteam aan de TU, met daarin studentendecaan John Stals, studentenpsycholoog Paula Meesters en – afhankelijk van de omstandigheden – een studieadviseur van de faculteit waar de zaak speelt. Stals, zo zegt Mulder, onderneemt zelf actie door naar een ‘gemelde’ toe te gaan en te checken of alles in orde is of dat de student hulp nodig heeft.

Het aantal meldingen bij dit team steeg sinds 2012 van 12 naar 16 en 22. Vaak verwijst het team de student door naar een zorgverlener. In een aantal gevallen is een student naar de studentenpsycholoog gestuurd of naar een psychoseteam.

Het betreft overigens niet altijd crisissituaties, zegt Nellie van de Griend van O&S. “Zo was er laatst een geval waarbij al twee maanden geen contact meer was geweest met een studente. Die bleek uiteindelijk ziek bij haar ouders thuis te zitten.” Van radicalisering hoort het team weinig.

Soms meldt een student zichzelf, soms meldt een projectleider een student bij een studieadviseur. Daarnaast komen er meldingen van buiten de TU, bijvoorbeeld van de politie. “We hebben veel contact met de wijkagent”, zegt Van de Griend.

Mulder vindt deze dienstverlening aan de TU ‘best goed in orde’. “Bij mijn weten heeft geen enkele andere universiteit deze vorm van dienstverlening”, zegt ze. 

Wel kan de communicatie er over beter, omdat er volgens de or weinig bekendheid is over het crisisteam. “De ene vervolgactie is het in kaart brengen van de mentale balans van de medewerkers en studenten: wat is daarvoor geregeld om dat te kunnen doen en wat zijn de grenzen daaraan?”, zegt Mulder. “De andere vervolgactie betreft een evaluatie van de safety en security-maatregelen binnen de laboratoria en faciliteiten.”

Meer informatie over verschillende vormen van hulp is te vinden op de TU Delft studentenportal onder de link ‘studentenpsychologen’ en vervolgens onder de rode knop ‘contact bij spoed/crisis’

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.