Onderwijs

Meer internationals, minder Britten

Internationale studenten weten Nederlandse hogescholen en universiteiten steeds vaker te vinden. Maar van de Britse studenten hebben zich dit studiejaar een kwart minder aangemeld. De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs Nuffic bracht de toestroom van internationale studenten van dit studiejaar in kaart op basis van cijfers van DUO.

Het aantal internationals nam dit studiejaar met 12 procent toe. Zo’n 115 duizend internationale studenten schreven zich in voor een complete studie in het Nederlandse hoger onderwijs. Het merendeel (72 procent) komt uit Europa. Net als in voorgaande jaren is het Nederlandse hoger onderwijs het meest in trek bij Duitse studenten. Italië is opnieuw de nummer twee op de lijst van herkomstlanden en nieuw in de top drie is dit studiejaar Roemenië. Daarna volgen China en België.

Studenten uit het Verenigd Koninkrijk kozen sinds de Brexit aanzienlijk minder vaak voor een opleiding in Nederland. Hun aantal nam dit studiejaar met 24,3 procent af. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de Brexit in 2020. Dit is het eerste hele collegejaar dat de Britten niet meer bij de Europese Economische Ruimte horen, waardoor ze het hoge instellingscollegegeld moeten betalen. Dat is vaak duizenden euro’s duurder dan het ‘gewone’ collegegeld. (HOP, JvE)

Bron: Nuffic

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.