Campus

Meer internationale studenten: waar gaan ze naartoe?

Er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. De universiteiten trekken per saldo de meeste internationals, maar ook hbo-opleidingen zijn populair.

(Foto: Daniël Korvemaker)

Dit collegejaar braken de universiteiten opnieuw een record: volgens de voorlopige inschrijvingscijfers studeerden er nog nooit zoveel mensen aan de universiteit. Die groei wordt met name veroorzaakt door de grote instroom van internationale studenten.

Uit een nieuwe internationaliseringsmonitor van Nuffic blijkt dat ook het hbo hier en daar veel buitenlandse studenten trekt. De monitor is gemaakt op basis van de definitieve tellingen over het collegejaar 2020-2021.

Kwart uit buitenland
In de bachelor was wel een flink verschil te zien tussen het wetenschappelijk onderwijs (wo) en het hbo. In het wo was 19,8 procent van de studenten afkomstig uit het buitenland, terwijl dat percentage in het hbo bleef steken op 6,3 procent.

Maar in de masteropleidingen was dat verschil veel kleiner. Naar verhouding kwamen er ongeveer evenveel hbo-masterstudenten uit het buitenland als wo-masterstudenten: 23,3 procent om 24,4 procent. Alleen heeft het hbo veel minder masterstudies.

In absolute aantallen was het wo een stuk populairder dan het hbo. Vorig collegejaar studeerden in totaal 103.708 internationals in het Nederlandse hoger onderwijs. Aan de universiteiten waren dat 40.851 bachelors en 29.741 masterstudenten. De hogescholen telden 29.863 internationale bachelorstudenten en 3.253 masters.

Maastricht
Welke instellingen trokken vorig collegejaar de meeste internationals? In het wo nam hun aantal– in tegenstelling tot het hbo – overal toe. De hardste stijging was te zien bij de Universiteit van Amsterdam, met een kleine tweeduizend nieuwe internationals.

© HOP. Bron: Nuffic.

Toch kun je Maastricht de meest internationale universiteit noemen. Daar kwam meer dan de helft van de universitaire studentenpopulatie uit het buitenland: 55,3 procent. Bij de nummer 2, de Universiteit Twente, was dat ‘slechts’ 30,3 procent.

Kunstopleidingen
Desondanks was de instelling met verhoudingsgewijs de meeste internationale studenten niet een universiteit maar een hogeschool. Nergens was het aandeel internationale studenten zo groot als bij de Design Academy in Eindhoven: 76,7 procent van de studenten (563 in totaal). kwam daar uit het buitenland.

Andere kunstopleidingen waren vorig collegejaar ook populair bij buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag kwam maar liefst 66,2 procent van de studenten uit het buitenland (1.089 studenten). En ook de Gerrit Rietveld Academie (64,9 procent) en de Codarts Hogeschool voor de Kunsten (51,2 procent) telden relatief veel internationals.

Opvallend genoeg stond in de top 10 van hogeronderwijsinstellingen met het grootste aantal internationale studenten één hogeschool: Fontys op nummer 7, net boven de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente.

Veel internationale studenten zijn na hun afstuderen overigens van plan om in Nederland te blijven. Ruim de helft, blijkt uit onderzoek van Nuffic. De geënquêteerden noemden de hoge levensstandaard en de kwaliteit van onderzoek en onderwijs als de belangrijkste reden om niet meer te vertrekken.

HOP, Josefine van Enk

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.