Onderwijs

‘Meer aandacht voor verschillende culturen’

Delftsch Overleg (DO) vindt dat er meer aandacht moet komen voor de verschillende culturen van internationale studenten bij de huisvesting. Studentenhuisvester Duwo ziet niets in de DO-aanbeveling van cultureel gebonden huisvesting.

Dat bleek afgelopen vrijdag tijdens de presentatie van het DO-rapport ‘Internationale interactie’. Delftsch Overleg is een samenwerkingsverband tussen studentenvakbond VSSD, studentenraadfractie Oras, verenigingsraad VeRa, studieverenigingenraad SVR en studentenpartij Stip. Uit enquêtes, gehouden door het DO, blijkt dat Aziatische studenten graag met grote groepen uit dezelfde regio wonen. Mediterrane studenten wonen liever met minder mensen bij elkaar en willen graag integreren. DO raadt studentenhuisvester Duwo aan om deze studenten niet op ‘een hoop te vegen’ maar juist op die verschillende culturele woonwensen in te spelen.
Jan Willem van Beek, bedrijfsdirecteur Delft voor Duwo, ziet niets in deze aanbeveling. “Ik wil juist proberen om de internationale studenten en de Nederlandse studenten beter met elkaar te laten integreren. Er is een gigantisch cultuurverschil tussen de verschillende groepen, en ik wil dat Aziaten ook onderdeel van de studentengemeenschap worden”, zegt Van Beek. “Dat bereik je niet door ze alleen bij elkaar te laten wonen. Op een aantal plekken in Delft wonen al internationale en Nederlandse studenten door elkaar en dat is een groot succes. We zoeken nu uit hoe we nog meer studenten kunnen integreren.”
De DO-aanbeveling om internationale studenten zelf hun woning te laten kiezen, vindt Van Beek wel interessant. “Nu gebeurt dat nog niet en dat zou eigenlijk wel moeten”, zegt Van Beek. “We gaan meer foto’s van kamers op onze website plaatsen, zodat studenten vanuit het buitenland hun voorkeur voor een bepaald type kamer kunnen uitspreken. We proberen daar dan straks zo goed mogelijk rekening mee te houden.”
Het rapportpunt om na het verbreken van het huurcontract een klanttevredenheidsonderzoek te houden, staat al op de agenda, zegt Van Beek. “We willen graag van onze ex-huurders horen wat er nog verbeterd kan worden.” Wethouder Economische Zaken en Dienstverlening Ronald Vuijk (VVD) neemt de raad om de Engelstalige gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren ter harte.
Ook ziet Van Beek brood in een betere, gezamenlijke informatievoorziening van Duwo, gemeente en TU voor internationale studenten. “Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat alle informatie overzichtelijk en relevant voor deze studenten is, want bij een teveel aan info zien ze door de bomen het bos niet meer.”
Aan het grootste kritiekpunt, het niveau van het Engels van de TU-docenten, wordt hard gewerkt, zei Madeleine Bos van onderwijs & studentenzaken tijdens de rapportpresentatie. “We houden goed in de gaten welke docenten al getest zijn en wie er nog moeten.”

Een nipte meerderheid van leden van de bewonersclub zegde het vertrouwen op in het bestuur na verhitte discussies over dertigplussers en campuscontracten. Over anderhalve week willen leden een nieuw bestuur kiezen.
Vanwege een woningtekort voor studenten wil huisvester Duwo dertigplussers die niet meer staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, weg hebben uit studentenhuizen. Zestig dertigplussers kregen van Duwo al een brief met het verzoek aan te tonen of zij nog staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Wie dat niet kon moest binnen zes maanden zijn woning uit (zie artikel hieronder).
Hierover wilde het ontslagen bestuur van de Abo een proefproces voeren met Duwo, maar een deel van de achterban pikte dat niet. Het bestuur zou daarmee een fiat geven voor huisuitzettingsprocedures. “Het bestuur verkwanselt de belangen van niet-studentbewoners”, concludeerde lid Hans Talmon.
Hij en anderen beschuldigden het bestuur van belangenverstrengeling. Twee leden zijn oud-bestuursleden van de Delftse studentenvakbond VSSD. Een van hen, Abo-voorzitter Renske van Slooten, heeft dit jaar meegewerkt aan de oprichting van Het Principe, een studentenpartij die dit jaar met twee zetels in de studentenraad van de TU komt.
Het Abo-bestuur zou hierdoor een ‘dubbele pet’ hebben en vooral opkomen voor de belangen van studenten in plaats van die van alle bewoners. Het bestuur sprak dat met klem tegen. “De studentenraad is een ander gremium dan de Abo”, zei Van Slooten. “De TU heeft er belang bij dat er studentenwoningen worden gebouwd, maar heeft officieel geen zeggenschap over Duwo-beleid. En ikzelf zit niet in de studentenraad.”
Het andere bestuurslid gaat wel in de studentenraad zitten, maar niet met de portefeuille huisvesting. Het wantrouwen bij een deel bleef, waarna een jonger lid zich afvroeg of het wel werkbaar was om binnen de Abo twee groepen te representeren die verschillende belangen hebben.
Volgens lid Talmon volhardde het bestuur in de koers, was het onbekend met statuten, liet het stelselmatig na leden te informeren en uit te nodigen voor vergaderingen en snoerde het critici hardhandig de mond. Het bestuur sprak dit tegen, maar gaf ook toe fouten te hebben gemaakt. Talmon drong er op aan het bestuur naar huis te sturen.
Dat gebeurde toen twintig leden voor ontslag stemden en achttien leden voor herbenoeming. Een lid stemde blanco. Vestigingsdirecteur Jan Willem van Beek van Duwo reageert luchtig met de mededeling dat dit ‘een beetje op een coup lijkt’.
“Als het goed is maakt het niet uit wie de representanten van mijn klanten zijn, als er maar representanten zijn. Ik ga rustig wachten op een nieuw bestuur.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.