Onderwijs

Medezeggen schappers praatten stevig mee over kwaliteits afspraken

Leden van medezeggenschapsraden zijn tevreden over hun betrokkenheid bij het maken van de kwaliteitsafspraken. Wel zijn ze kritisch over de beoordeling door de NVAO.

(Foto: Pixabay.com)

De medezeggenschapsorganen moeten sinds vorig jaar ‘in voldoende mate’ betrokken zijn bij de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken. En dat betekent niet alleen reageren op voorstellen van het bestuur, maar stevig meepraten over de besteding van de basisbeursmiljoenen. Dat geld mag alleen worden geïnvesteerd in de verbetering van het onderwijs. Onderwijskeurmeester NVAO keurt de plannen uiteindelijk en de minister heeft het laatste woord.


Niet gek dat ‘de kwaliteitsafspraken’ daarom het thema waren op de Dag van de Medezeggenschap, afgelopen donderdag in de Hogeschool Utrecht. Bij de ene instelling nam het college van bestuur het voortouw en bij de andere instelling de centrale medezeggenschapsraad. Ergens anders waren het vooral de decentrale- en faculteitsraden die het meeste werk verzetten. Maar overal hebben alle partijen – in meer of mindere mate – een duit in het zakje gedaan.


Sterk signaal

“Dit heeft geleid tot kwaliteitsafspraken waar iedereen achter stond. Het bestuur, de medewerkers en studenten waren allemaal tevreden”, zegt iemand uit de werkgroep. “Alleen de NVAO stond er wat minder achter.” Veel medezeggenschappers zijn teleurgesteld dat de onderwijskeurmeester vooral meetbare resultaten wil zien. “Het gaat om ons eigen geld, als zelfs studenten ermee instemmen, dan geeft dat toch een sterk signaal?”


De studentenraad (sr) van de TU Delft is tevreden over de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken, blijkt uit navraag. “We zijn vanaf september vijf keer samengekomen en daarna is het in de gezamenlijke vergadering besproken”, zegt sr-voorzitter Anne-Kee Doing.


De sr heeft in Delft vooral gepleit voor een apart potje van een half miljoen euro voor projecten van een jaar, en voor het betrekken van facultaire studentenraden en onderdeelcommissies bij de kwaliteitsafspraken.  


Hoe de NVAO tegenover die Delftse kwaliteitsafspraken staat is niet duidelijk. De NVAO vond veel plannen niet concreet genoeg en onvoldoende meerjarig uitgewerkt. “We kregen als feedback: allemaal leuk en aardig, maar het is niet duidelijk hoe je dat gaat verwezenlijken”, aldus een medezeggenschapper op de Dag van de Medezeggenschap.


De leden zijn het wel met de NVAO eens dat de plannen daadwerkelijk beter onderwijs moeten opleveren. Dus niet meer docenten aannemen en extra collegezalen bijbouwen naar rato van de groeiende studentenaantallen, maar echt extra investeren. Maar hoe verantwoord je dat de kwaliteit daadwerkelijk vooruit is gegaan? Daar worstelen de medezeggenschappers nog wel mee.


HOP, Melanie Zierse Delta, Connie van Uffelen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.