Onderwijs

Mededeling en Oproep voor CBE

Het College van Bestuur zoekt voor het CBE van de TU Delft: Elke instelling van hoger onderwijs heeft een College van Beroep voor de Examens (CBE). De voorzitter, plaats-vervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangend leden van het CBE van de TU Delft worden benoemd door het college van bestuur.

Tezamen met de voorzitter bestaat het CBE uit vijf leden en vijf plaatsvervangend leden, waaronder twee studentleden en twee plaatsvervangend studentleden.

Vacatures in het College van Beroep voor de Examens

* één studentlid, en

* twee plaatsvervangend studentleden

De benoemingsperiode van de (plaatsvervangend) studentleden is één jaar. Na deze periode zijn zij opnieuw benoembaar.

Het CBE oordeelt onder meer over beroepen ingesteld tegen:

* beslissingen van de examencommissies en examinatoren,

* beslissingen van het instellingsbestuur inzake de vaststelling van het aantal studiepunten, en

* beslissingen niet zijnde besluiten van algemene strekking met het oog op de toelating tot de examens.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de wnd. ambtelijk secretaris van het CBE mr. P.J. Lander 015-2786155.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen richten aan het College van Bestuur, Postbus 5, 2600 AA Delft.

Elke instelling van hoger onderwijs heeft een College van Beroep voor de Examens (CBE). De voorzitter, plaats-vervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangend leden van het CBE van de TU Delft worden benoemd door het college van bestuur. Tezamen met de voorzitter bestaat het CBE uit vijf leden en vijf plaatsvervangend leden, waaronder twee studentleden en twee plaatsvervangend studentleden.

Vacatures in het College van Beroep voor de Examens

* één studentlid, en

* twee plaatsvervangend studentleden

De benoemingsperiode van de (plaatsvervangend) studentleden is één jaar. Na deze periode zijn zij opnieuw benoembaar.

Het CBE oordeelt onder meer over beroepen ingesteld tegen:

* beslissingen van de examencommissies en examinatoren,

* beslissingen van het instellingsbestuur inzake de vaststelling van het aantal studiepunten, en

* beslissingen niet zijnde besluiten van algemene strekking met het oog op de toelating tot de examens.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de wnd. ambtelijk secretaris van het CBE mr. P.J. Lander 015-2786155.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen richten aan het College van Bestuur, Postbus 5, 2600 AA Delft.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.