Onderwijs

Mc-voorzitters pleiten voor betere informatievoorziening

Verwarrend en onduidelijk. Zo typeren de voorzitters van de medezeggenschapscommissies van vier faculteiten de informatie over de Modernisering Ondersteunende Diensten.

,,Ons is nog steeds niet duidelijk wat nu precies de consequenties zijn voor onze medewerkers.”

Het verschaffen van goede informatie is een belangrijke peiler onder het proces Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD). Het college van bestuur heeft de beheerseenheden toegezegd hen goed op de hoogte te houden van de stappen die zij op het reorganisatiepad zetten.

Tot nu toe zijn hiervoor middelen ingezet zoals nieuwsbrieven, het voorlichtingskatern in Delta en een tournee van voorlichtingsbijeenkomsten geleid door prof.dr.ir. M. de Bruin. De grote vraag is: Hebben deze inspanningen succes? Weten de TU-medewerkers wat de reorganisatie inhoudt?

Die vragen zijn voorgelegd aan de voorzitters van de medezeggenschapscommissies (mc) van de faculteiten Wiskunde, Technische Bestuurskunde, Werktuigbouw en Lucht- en Ruimtevaart.
Voorlichting

De faculteiten WbMt en L&R waren bezig met hun eigen reorganisatie op het moment dat de plannen van het college bekend werden. Of eigenlijk was deze bij Lucht- en Ruimtevaart net afgesloten. Frans Bazen, mc-voorzitter van L&R: ,,Net twee dagen ervoor hadden wij onze eigen interne reorganisatie afgerond. Ons was toegezegd door de beheerder dat er ‘de eerste vijf jaar niks meer zou gebeuren’. Twee dagen later kwam het hoofdbureau met de aankondiging van de volgende reorganisatieronde.”

Ondertussen heeft L&R al drie voorlichtingsbijeenkomsten achter de rug. Bazen: ,,Ik waardeer het dat De Bruin zelf komt. Ondertussen is wel duidelijk wat de reorganisatie inhoudt. Alleen willen ze zoveel dingen tegelijk. Naast de MOD moet er nog geclusterd worden en onroerend goed afgestoten. Wat gebeurt er nu eerst? Onduidelijk bleef eveneens tijdens de bijeenkomst wat precies de consequenties van de MOD voor de medewerkers zijn. Het Bureau wordt nu al gereorganiseerd maar onze medewerkers was niet meegedeeld dat zij ook op deze functies konden solliciteren. Door het nalaten van voorlichting hierover worden onze medewerkers benadeeld ten opzichte van hun collega’s op het Bureau. De voorlichting in het katern vind ik evenmin verhelderend. De onderwerpen spreken mij gewoon niet aan.”

Volgens Dick Plettenburg van Werktuigbouw moest hun beheerderzelf – na de bekendmaking van de plannen van het cvb – bij het Bureau informeren wat de gevolgen voor WbMt zouden zijn. Plettenburg: ,,Wij waren net van start gegaan met onze eigen reorganisatie. Op zich is het handig als deze meteen kan meeliften met de MOD. Marcel de Bruin is hier gekomen voor een bijeenkomst maar verder dan het schetsen van de grote lijn komt hij niet. Het werd niet duidelijk wat het concreet voor de medewerkers van WbMt betekende. Ik begrijp wel dat De Bruin daarover geen uitspraak kan doen, maar dan trek ik in twijfel of het wel zo nuttig is om een bijeenkomst te houden. Voorlopig gaan wij door met onze reorganisatie en wachten maar af wat er gebeurt.”
Bonden

Als de mc-voorzitters ‘echt’ informatie nodig hebben, vallen ze alle vier terug op de bonden. Zoals Hans van der Meer, mc- voorzitter bij Wiskunde. ,,Vanuit het college vind ik de informatievoorziening versnipperd. Ik lees wel eens wat in de Delta, het Voorlichtingskatern of de nieuwsbrieven, maar daar heb ik niet voldoende aan. Evenmin hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst gehad en ik weet nog niet wanneer we wel aan de beurt zijn. Als ik iets wil weten, dan klop ik aan bij de bonden. Met name het overleg van mc-leden van de AbvaKabo is voor mij eigenlijk de bron van informatie.”

Bert Enserink van Technische Bestuurkunde hanteert dezelfde werkwijze. ,,Voor ons staat de reorganisatie verder van ons af. Onze ondersteunende diensten zijn klein. Bovendien zijn wij een groeiende faculteit die eerder meer dan minder ondersteunend personeel nodig heeft. Een voorlichtingsbijeenkomst hebben wij nog niet gehad, maar als ik iets wil weten stap ik naar de bonden. Uit de summiere informatie van het cvb is mij nog niet duidelijk geworden welk probleem zij met deze reorganisatie willen oplossen en hoe.”
Suggesties

De voorzitters willen natuurlijk niet de ‘beste stuurlui aan wal zijn’. Zij hebben ook suggesties hoe het beter kan. Van der Meer en Plettenburg zijn er voorstander van om nieuwe feiten en beslissingen direct te melden aan de beheerders. Plettenburg: ,,Die spelen de informatie wel aan ons door. Ik vind dat prettiger dan het vernemen van bepaalde maatregelen uit de krant.”

Bazen heeft de meeste ervaring met informatieverstrekking rond een reorganisatie. ,,Bij L&R brachten de mc en de beheerder na iedere belangrijke vergadering een nieuwsbrief uit met de meest relevante beslissingen. Wellicht kan het cvb dat ook doen. Daarnaast heb ik nog een suggestie voor het Voorlichtingskatern. Op de bijeenkomsten van De Bruin werden steeds dezelfde kwesties aangekaart. Leg het college eens de tien meest gestelde vragen voor. De antwoorden daarop lijken mij interessant om te lezen.”

Verwarrend en onduidelijk. Zo typeren de voorzitters van de medezeggenschapscommissies van vier faculteiten de informatie over de Modernisering Ondersteunende Diensten. ,,Ons is nog steeds niet duidelijk wat nu precies de consequenties zijn voor onze medewerkers.”

Het verschaffen van goede informatie is een belangrijke peiler onder het proces Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD). Het college van bestuur heeft de beheerseenheden toegezegd hen goed op de hoogte te houden van de stappen die zij op het reorganisatiepad zetten.

Tot nu toe zijn hiervoor middelen ingezet zoals nieuwsbrieven, het voorlichtingskatern in Delta en een tournee van voorlichtingsbijeenkomsten geleid door prof.dr.ir. M. de Bruin. De grote vraag is: Hebben deze inspanningen succes? Weten de TU-medewerkers wat de reorganisatie inhoudt?

Die vragen zijn voorgelegd aan de voorzitters van de medezeggenschapscommissies (mc) van de faculteiten Wiskunde, Technische Bestuurskunde, Werktuigbouw en Lucht- en Ruimtevaart.
Voorlichting

De faculteiten WbMt en L&R waren bezig met hun eigen reorganisatie op het moment dat de plannen van het college bekend werden. Of eigenlijk was deze bij Lucht- en Ruimtevaart net afgesloten. Frans Bazen, mc-voorzitter van L&R: ,,Net twee dagen ervoor hadden wij onze eigen interne reorganisatie afgerond. Ons was toegezegd door de beheerder dat er ‘de eerste vijf jaar niks meer zou gebeuren’. Twee dagen later kwam het hoofdbureau met de aankondiging van de volgende reorganisatieronde.”

Ondertussen heeft L&R al drie voorlichtingsbijeenkomsten achter de rug. Bazen: ,,Ik waardeer het dat De Bruin zelf komt. Ondertussen is wel duidelijk wat de reorganisatie inhoudt. Alleen willen ze zoveel dingen tegelijk. Naast de MOD moet er nog geclusterd worden en onroerend goed afgestoten. Wat gebeurt er nu eerst? Onduidelijk bleef eveneens tijdens de bijeenkomst wat precies de consequenties van de MOD voor de medewerkers zijn. Het Bureau wordt nu al gereorganiseerd maar onze medewerkers was niet meegedeeld dat zij ook op deze functies konden solliciteren. Door het nalaten van voorlichting hierover worden onze medewerkers benadeeld ten opzichte van hun collega’s op het Bureau. De voorlichting in het katern vind ik evenmin verhelderend. De onderwerpen spreken mij gewoon niet aan.”

Volgens Dick Plettenburg van Werktuigbouw moest hun beheerderzelf – na de bekendmaking van de plannen van het cvb – bij het Bureau informeren wat de gevolgen voor WbMt zouden zijn. Plettenburg: ,,Wij waren net van start gegaan met onze eigen reorganisatie. Op zich is het handig als deze meteen kan meeliften met de MOD. Marcel de Bruin is hier gekomen voor een bijeenkomst maar verder dan het schetsen van de grote lijn komt hij niet. Het werd niet duidelijk wat het concreet voor de medewerkers van WbMt betekende. Ik begrijp wel dat De Bruin daarover geen uitspraak kan doen, maar dan trek ik in twijfel of het wel zo nuttig is om een bijeenkomst te houden. Voorlopig gaan wij door met onze reorganisatie en wachten maar af wat er gebeurt.”
Bonden

Als de mc-voorzitters ‘echt’ informatie nodig hebben, vallen ze alle vier terug op de bonden. Zoals Hans van der Meer, mc- voorzitter bij Wiskunde. ,,Vanuit het college vind ik de informatievoorziening versnipperd. Ik lees wel eens wat in de Delta, het Voorlichtingskatern of de nieuwsbrieven, maar daar heb ik niet voldoende aan. Evenmin hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst gehad en ik weet nog niet wanneer we wel aan de beurt zijn. Als ik iets wil weten, dan klop ik aan bij de bonden. Met name het overleg van mc-leden van de AbvaKabo is voor mij eigenlijk de bron van informatie.”

Bert Enserink van Technische Bestuurkunde hanteert dezelfde werkwijze. ,,Voor ons staat de reorganisatie verder van ons af. Onze ondersteunende diensten zijn klein. Bovendien zijn wij een groeiende faculteit die eerder meer dan minder ondersteunend personeel nodig heeft. Een voorlichtingsbijeenkomst hebben wij nog niet gehad, maar als ik iets wil weten stap ik naar de bonden. Uit de summiere informatie van het cvb is mij nog niet duidelijk geworden welk probleem zij met deze reorganisatie willen oplossen en hoe.”
Suggesties

De voorzitters willen natuurlijk niet de ‘beste stuurlui aan wal zijn’. Zij hebben ook suggesties hoe het beter kan. Van der Meer en Plettenburg zijn er voorstander van om nieuwe feiten en beslissingen direct te melden aan de beheerders. Plettenburg: ,,Die spelen de informatie wel aan ons door. Ik vind dat prettiger dan het vernemen van bepaalde maatregelen uit de krant.”

Bazen heeft de meeste ervaring met informatieverstrekking rond een reorganisatie. ,,Bij L&R brachten de mc en de beheerder na iedere belangrijke vergadering een nieuwsbrief uit met de meest relevante beslissingen. Wellicht kan het cvb dat ook doen. Daarnaast heb ik nog een suggestie voor het Voorlichtingskatern. Op de bijeenkomsten van De Bruin werden steeds dezelfde kwesties aangekaart. Leg het college eens de tien meest gestelde vragen voor. De antwoorden daarop lijken mij interessant om te lezen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.