Onderwijs

MC Rekencentrum schrikt terug voor ‘conflictmodel’

Vanaf begin volgende maand heeft het Rekencentrum geen medezeggenschapscommissie. De mc is ‘demissionair’ en er wordt verwacht dat er niet genoeg kandidaten zullen zijn om na de aanstaande verkiezingen een nieuwe commissie te bemannen.

De oude mc vond een conflictmodel nodig in het overleg met de directie, maar achtte zichzelf daarvoor niet geschikt.

In het Overlegorgaan Personeelszaken hebben de vakbonden deze situatie besproken met het college van bestuur. Als in een beheerseenheid geen mc functioneert, treedt het Overlegorgaan in haar bevoegdheden. AbvaKabo-vertegenwoordiger R. Bos verwacht dat dan drie vakbondsleden aangewezen zullen worden voor het overleg met directeur Zuidervaart van het RC.

Achtergrond van het aftreden vormt het nieuwe bedrijfsplan van het RC, dat vastlegt dat bepaalde diensten na 1998 niet meer door de instelling gesubsidieerd worden: ze moeten kostendekkend worden en dezelfde kwaliteit leveren als op de vrije markt beschikbaar is. Directeur Zuidervaart verwacht dat het aantal banen tot 1998 gelijk zal blijven (75 fte), maar dat de aard en de kwaliteit van het werk verandert.

Er is veel om-, her- en bijscholing nodig en medewerkers worden nu ook op tijdelijke plaatsen gedetacheerd. ,,Als je zo met mensen schuift, komen ze gauw in een positie waarin ze minder goed voldoen. De vrees bij het RC is dat men dan vervolgens zal zeggen: vertrek maar”, zegt Bos.

De mc was eind vorig jaar al in botsing gekomen met directeur Zuidervaart, maar dat is toen onder externe begeleiding weer rechtgetrokken. Toch heeft de mc, zo schreef zij in maart aan het personeel, ,,grote problemen met het idee van de directeur dat in het belang van het bedrijf een deel van het huidige personeel verdwijnt en wordt vervangen door mensen van buiten”.

Om in die situatie de belangen van het personeel goed te behartigen vond de mc een harde tactiek gewenst. Maar zij vond ook dat anderen dat ‘conflictmodel’ maar moesten uitvoeren. ,,Wij waren indertijd gekozen om een beetje mee te doen met de normale dingen, maar nu staat er een reorganisatie op stapel”, zo vat een afgetreden MC-lid samen. (R.M.)

Richard Meijer

Vanaf begin volgende maand heeft het Rekencentrum geen medezeggenschapscommissie. De mc is ‘demissionair’ en er wordt verwacht dat er niet genoeg kandidaten zullen zijn om na de aanstaande verkiezingen een nieuwe commissie te bemannen. De oude mc vond een conflictmodel nodig in het overleg met de directie, maar achtte zichzelf daarvoor niet geschikt.

In het Overlegorgaan Personeelszaken hebben de vakbonden deze situatie besproken met het college van bestuur. Als in een beheerseenheid geen mc functioneert, treedt het Overlegorgaan in haar bevoegdheden. AbvaKabo-vertegenwoordiger R. Bos verwacht dat dan drie vakbondsleden aangewezen zullen worden voor het overleg met directeur Zuidervaart van het RC.

Achtergrond van het aftreden vormt het nieuwe bedrijfsplan van het RC, dat vastlegt dat bepaalde diensten na 1998 niet meer door de instelling gesubsidieerd worden: ze moeten kostendekkend worden en dezelfde kwaliteit leveren als op de vrije markt beschikbaar is. Directeur Zuidervaart verwacht dat het aantal banen tot 1998 gelijk zal blijven (75 fte), maar dat de aard en de kwaliteit van het werk verandert.

Er is veel om-, her- en bijscholing nodig en medewerkers worden nu ook op tijdelijke plaatsen gedetacheerd. ,,Als je zo met mensen schuift, komen ze gauw in een positie waarin ze minder goed voldoen. De vrees bij het RC is dat men dan vervolgens zal zeggen: vertrek maar”, zegt Bos.

De mc was eind vorig jaar al in botsing gekomen met directeur Zuidervaart, maar dat is toen onder externe begeleiding weer rechtgetrokken. Toch heeft de mc, zo schreef zij in maart aan het personeel, ,,grote problemen met het idee van de directeur dat in het belang van het bedrijf een deel van het huidige personeel verdwijnt en wordt vervangen door mensen van buiten”.

Om in die situatie de belangen van het personeel goed te behartigen vond de mc een harde tactiek gewenst. Maar zij vond ook dat anderen dat ‘conflictmodel’ maar moesten uitvoeren. ,,Wij waren indertijd gekozen om een beetje mee te doen met de normale dingen, maar nu staat er een reorganisatie op stapel”, zo vat een afgetreden MC-lid samen. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.