Opinie

Maatje voor autisten

Overzicht houden, plannen, organiseren, concentreren, hoofd- en bijzaken scheiden, taken gericht uitvoeren, anderen inschakelen. Het zijn stuk voor stuk niet de sterkste punten van iemand met autisme. Het boek ‘Studeren met Autisme’ biedt steun.


De cover van ‘Studeren met autisme’ vertelt al een groot deel van het verhaal. Een jongen, gezeten op een stapel boeken, is druk bezig. Schrijven, tikken op de computer, lezen, een blad van de dagkalender afscheuren, een boek uit het rek pakken, een memo op het prikbord hangen, op zijn horloge kijken en zijn mastermuts omhoog gooien.


Ga er maar aan staan als autist, of liever, als student met een vorm van autisme. Overzicht houden, plannen, organiseren, concentreren, hoofd- en bijzaken scheiden, taken gericht uitvoeren, anderen inschakelen. Het zijn stuk voor stuk niet de sterkste punten van iemand met autisme.

Maar, ‘Studeren met autisme’ biedt hoop. Autisme heb je en houd je, maar het is mogelijk er mee om te gaan en dit boekje kan daarbij een steun in de rug zijn. Eigenlijk is het een boekje voor (bijna) eindexaminandi, bedoeld om de overstap naar universiteit, hbo en mbo te vergemakkelijken, maar het is grotendeels zeer geschikt om in het begin van de studie de zaak bij te sturen of op de rails te krijgen.


In het boekje gaat het onder meer over begeleiding. Belangrijk is het maken van afspraken over begeleiding en het regelen van een contactpersoon en/of een maatje. Ook moet duidelijk zijn welke begeleidingsmogelijkheden er zijn op de universiteit. In het boekje is verder aandacht voor de Wajong en studiefinanciering en het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Daarnaast gaat het over het begin van een studiejaar, stages, rechten van mensen met een handicap en zelfstandig wonen. Uiteraard is veel ruimte uitgetrokken voor studievaardigheden. Dan gaat het om aspecten als colleges volgen, concentratie, theorie lezen en leren en dus ordenen, samenvatten en hoofd- en bijzaken scheiden. Aan de orde komen toetsen, tentamens, opdrachten, verslagen werkstukken, presenteren, samenwerken en plannen – de laatste twee dingen zijn soms moeilijk voor mensen met autisme.


Naast tekst en uitleg is informatie verpakt in schema’s en zijn er verhelderende kaders met opsommingen en stappenplannen. Er is voorzien in pagina’s vol tips en adressen en er is ruimte voor aantekeningen. Aardig is dat er hier en daar ervaringsverhalen staan van mensen met autisme. Het enige minpunt is misschien dat er achterin geen trefwoordenlijst staat; de inhoudsopgave heeft die taak.


Heb je autisme, ga je studeren en lees je vooraf dit boekje, dan stuit je in de praktijk absoluut op veel minder verrassingen. Dat is mooi, want iemand met autisme krijgt vaak elke dag al voldoende onverwachte zaken te verwerken. En eenmaal in de collegebanken heb je aan ‘Studeren met autisme’ een mooie vraagbaak. 


Katja Stil, Renske Castricum, ‘Studeren met autisme’, ISBN 978908850, 224 pagina’s, € 14,90, Uitgeverij SWP

‘Perverse financiële prikkels rekenen universiteiten en hogescholen vooral af op de studentenaantallen die zij afleveren, niet op de toegevoegde waarde die zij bieden’, zo staat in het programma. Om dat te veranderen wil de VVD geld steken in de onderwijskundige kwaliteiten van docenten. De partij pleit voor investeringen in bij- en nascholing, kleinere groepen studenten, onderzoek naar onderwijs, digitale leermiddelen en internationalisering.

Daarvoor is een miljard euro nodig. Omdat de VVD voor de komende twee kabinetsperiodes in totaal dertig miljard wil bezuinigen, moet een deel van het benodigde geld uit de pot voor het onderwijs zelf komen. De liberalen kiezen daarom voor afschaffing van de basisbeurs. Daar komt een nieuw leenstelsel voor in de plaats. Ook wil de VVD onderwijsinstellingen meer vrijheid geven om zelf de hoogte van het collegegeld vast te stellen en studenten te selecteren ‘aan de poort’.

De VVD spreekt zich verder uit tegen bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek. Wel wil de partij onnodige bureaucratie bij de financiering van onderzoek bestrijden.

Ondanks de stevige bezuinigingsplannen wil de VVD ook op andere onderwijsgebieden anderhalf miljard investeren. Bijvoorbeeld door schooluitval tegen te gaan en meer academici voor de klas te krijgen. Het benodigde geld moet allemaal opgebracht worden door tienduizenden ambtenaren te ontslaan, de WW te bekorten en te snoeien in ontwikkelingssamenwerking en bijdragen aan de EU.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.