Onderwijs

LSVb: Wie krijgt steun van onderwijsinstelling en wie niet?

Familieomstandigheden, ziekte, bestuursjaar… Universiteiten en hogescholen geven te weinig inzicht in hun steun aan studenten in bijzondere omstandigheden, vindt de Landelijke Studentenvakbond.

Wie om goede redenen studievertraging oploopt, kan soms aanspraak maken op een beurs uit het zogeheten profileringsfonds van de onderwijsinstelling: een potje met geld dat speciaal hiervoor is bedoeld. Maar volgens de LSVb valt nauwelijks te controleren hoeveel studenten om welke reden geld krijgen, of juist geen geld krijgen. De onderwijsinstellingen bieden hierover te weinig informatie, claimen de studenten.


Jaarverslagen

De vakbond heeft de jaarverslagen van twaalf universiteiten (alleen de TU Eindhoven niet) en zestien hogescholen bekeken. Sommige instellingen zouden helemaal geen informatie bieden, zoals Inholland en Tilburg University. Dat laatste blijkt niet helemaal waar. Inholland en Tilburg melden bijvoorbeeld wel hoeveel studenten geld hebben gekregen uit het profileringsfonds en hoeveel van deze studenten van buiten Europa komen. Maar Windesheim, een van de instellingen die de LSVb juist in het zonnetje zet, biedt inderdaad veel meer informatie. Die vermeldt het aantal aanvragers en afwijzingen in drie categorieën.


Rare timing

Het onderzoek gaat over de jaarverslagen van 2016 en daarover verbaast universiteitenvereniging VSNU zich. “Het is een beetje een rare timing, want de nieuwe jaarverslagen komen er bijna aan”, zegt VSNU-woordvoerder Bart Pierik. “Wij hebben afgelopen jaar ook gezien dat we hier nauwkeuriger over moeten rapporteren. Ik durf niet te zeggen of alle universiteiten dat nu doen, maar mijn indruk is dat het verbeterd is.”


Ook woordvoerder Marjolein Schooleman van de Vereniging Hogescholen vindt de timing “vrij beroerd”, omdat de nieuwe jaarverslagen deze maand ingeleverd worden bij de minister. Bovendien wist de koepelvereniging zelf ook wel dat sommige instellingen op dit punt te weinig informatie boden. “We hebben daarom een half jaar geleden onze leden al opgeroepen om dat beter te doen voor het verslagjaar 2017.”


De LSVb kaatst de bal terug. “Als we het nu zeggen, kunnen ze er misschien nog iets mee in hun komende jaarverslagen”, zegt de nieuwe voorzitter Geertje Hulzebos. “Anders zijn we zeker te laat.”


Verwarrend

In 2016 vroeg de minister van Onderwijs de bestuurders om meer informatie te bieden over het profileringsfonds. “Een betere verantwoording is voor de medezeggenschap ontzettend belangrijk”, stelt Hulzebos. “Zo kunnen zij ervoor waken dat elke student die recht heeft op ondersteuning ook ondersteund wordt.”


Dat kan zo zijn, maar sommige hogescholen aarzelden over het bieden van deze gegevens vanwege de privacy van studenten: het gaat soms om erg kleine aantallen, zodat je in theorie kunt achterhalen wie het zijn. “Zij hebben daarom zekerheidshalve die gegevens niet gepubliceerd”, zegt woordvoerder Schooleman. Het ministerie van OCW heeft zich over deze kwestie gebogen en gezegd hoe de hogescholen met zulke kleine aantallen om moeten gaan. “Die duidelijkheid zal eveneens bijdragen aan een betere praktijk”, verwacht ze.


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.