Campus

Lichtere tank, meer vracht

Met een betere en lichtere tank kunnen vrachtwagens meer lading vervoeren. Twee TU-studenten werken er aan.
Tank Transport Innovation, luidt de werknaam van het bedrijf dat L&R-studenten Jeroen Tossyn en Robby de Bock willen opzetten.

“Vrachtwagens vervoeren vloeistoffen, gassen of bulk standaard in tanks van roestvrij staal”, zegt De Bock. “Dat weegt nogal wat, staal is zwaar.”


Aan de hand van de kennis die de twee opdeden aan de TU willen ze zelf een betere en lichtere tank ontwikkelen, door gebruik van composieten. “Daardoor kan een vrachtwagen meer grondstoffen vervoeren. Vrachtwagens zitten vast aan een gewichtslimiet van veertig ton. Een stalen tank weegt al vier à vijf ton. Wij kunnen hem anderhalve ton lichter maken, waardoor de transportkosten dalen. Je kunt de benzinekosten en de chauffeurskosten over meer eenheden verspreiden.”De twee willen bedrijven als Shell en Campina benaderen en de voordelen van de tank duidelijk maken. “Wij kopen zelf de standaardmaterialen in als vezels en mallen en zorgen ook zelf voor de productie. Het afgewerkte product implementeren we op een bestaand chassis.” De benodigde productiehal hoeft niet groot te zijn. “Een standaard bedrijfshal voldoet al. Met één machine kunnen we het product maken.”

Nu de conceptfase is afgerond en het businessplan geschreven gaat de designfase in. “Volgende stap is een prototype maken en fabrikanten aanschrijven.” Zowel het business- als het designplan biedt perspectieven om te slagen, denkt het duo. “De winstmarge die we kunnen maken ziet er veelbelovend uit. Je moet er één keer een kunnen verkopen, dan gaat de bal rollen.”Met het overtuigen van de markt van een nieuw product, lijken de twee het tij mee te hebben. “De overheid legt steeds meer nadruk op zuinig en duurzaam vervoer en de normen zijn flink aangescherpt. Met onze tank daalt de hoeveelheid transportkilometers, er kan meer vervoerd worden over dezelfde afstand. Met als effecten minder belasting voor bedrijven en minder uitstoot van schadelijke stoffen.”

Over mogelijke concurrentie maken ze zich nog niet druk. De Bock: “Wij lopen voorop met onze kennis. Wij kunnen voor de laagste prijs de hoogste kwaliteit verkopen. Het duurt een jaar of twee voordat andere bedrijven eventueel ook kunnen produceren.” De studenten zeggen ruim een jaar nodig te hebben om de eerste wagen te bouwen en testen. “Medio 2013 zouden we de eerste kunnen verkopen.”Woensdag 8 februari is voor alle deelnemers aan het vak ready to start up de eindpresentatie. Voor het beste businessplan en het beste financiële plan zijn geldprijzen te winnen.

Dat staat in het ondernemingsplan 2011-2015 en een toelichting van algemeen directeur Jan Benschop. Duwo zet het verkleinen van de onrendabele top in als een van de belangrijkste maatregelen om het tekort aan studentenwoningen minder nijpend te maken. De vraag naar woonruimte blijft groot. Volgens het ministerie van onderwijs stijgt het aantal studenten tot 2015 met 90.000, wat neerkomt op 50.000 extra studentenwoningen.

Terugverdienen
De onrendabele top is het deel van de investeringen in bouw en onderhoud dat tijdens de exploitatie niet kan worden terugverdiend met de huur. Voor een gemiddelde studentenwoning is dat bij traditionele bouw ongeveer 20.000 euro voor de exploitatieperiode van vijftig jaar. Dat kost volgens Duwo eigen vermogen en is dan niet te investeren in uitbreiding van het woningbestand.

Huurtoeslag
Volgens Benschop was de onrendabele top bij studentenhuisvesting tot voor kort bijna onontkoombaar. “Wij willen blijven verhuren onder de 340 euro per maand, de grens voor de huurtoeslag. Huren blijven zo betaalbaar en redelijk.” De kosten voor bouw en onderhoud zijn door bouw-, veiligheids- en exploitatieregels echter hoger dan de huuropbrengst kan zijn. Het bouwen en exploiteren moet dus goedkoper.

Unitbouw
Duwo ziet vooral in de ontwikkeling van unitbouw kansen om de onrendabele top te lijf te gaan. Een paar geleden begon Duwo in Amsterdam met tijdelijke containerwoningen. Geleidelijk is het concept van containerunits volgens Benschop technisch en wat betreft rentabiliteit doorontwikkeld.

Rendabel
“Aan de Leeghwaterstraat in Delft staan inmiddels drie torentjes, demontabel en flexibel, niet meer herkenbaar als containers en met een vergunning voor een exploitatie van 50 jaar. Voor Leiden ligt er een plan voor vijfhonderd permanente eenheden dat rendabel is.” Het enige probleem is nu nog dat er met dat systeem nog niet hoger gebouwd kan worden dan zes à zeven etages. “Dus het is nog niet geschikt voor élke locatie. Daar moeten we nog verder aan werken.”

Kantoren
In bestaande bouw denkt Benschop aan kostenbesparing door complete woonunits als van Qbic, die zo in een leeg kantoor kunnen worden geschoven, en aan het inzetten van eenvoudige, goedkope badkamerunits zoals in sommige hotelkamers zitten.

Bouwregels
“We kijken ook of we in overleg met de overheid iets kunnen doen aan bouwspelregels die voor ons knellend zijn.” De kwaliteit en veiligheid blijven bovenaan staan. “Je kunt denken aan een deur tegen geluidsoverlast. Die kan er misschien uit.” Daarnaast wil Benschop ‘iets meer prijsflexibiliteit’, zodat voor woningen op een toplocatie een hogere huur gevraagd kan worden. Ook wil Duwo tijdelijke woningen langer dan gepland exploiteren.

Marktonderzoek
Volgens het ondernemingsplan bouwt Duwo tot 2015 in Delft minimaal 1200 nieuwe studentenwoningen, maar ‘afhankelijk van gunstige investeringscondities en beschikbare financiering’ ziet Duwo kansen voor 3000 woningen. Om lokaal meer zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar studentenhuisvesting laat Duwo de komende jaren marktonderzoek doen.

Campuscontract
Verder kondigt Duwo onder meer aan dat eind 2013 alle huurders van studentenwoningen een campuscontract moeten hebben. Ook wil Duwo dat het systeem voor woningverdeling Studentenwoningweb, dat al draait in Amsterdam, nog dit jaar in het hele werkgebied kan worden gebruikt. Duwo zet verder in op verlaging van de woonlasten via energiebesparende maatregelen, bewustmaking en individuele bemetering.

Meer informatie over het ondernemingsplan staat op de site van Duwo

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.