Onderwijs

Lerarenregister ligt niet op koers

Pas tien procent van de leraren staat geregistreerd, meldt onderwijsminister Bussemaker aan de Tweede Kamer. In dit tempo worden de ambities voor 2015 nooit gehaald.

Kabinet, werkgevers en enkele vakbonden hebben met elkaar afgesproken dat in 2015 veertig procent van de leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs geregistreerd moet staan. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, concluderen minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker in de eerste voortgangsrapportage over het lerarenbeleid. In juli 2014 hadden zich slechts negentienduizend leraren aangemeld, iets meer dan tien procent.

Aandeel leraren in het register

Uit: Voortgangsrapportage Lerarenagenda. Bron: CIBG

Het huidige lerarenregister is vrijwillig en veel docenten zeggen geen tijd te hebben om zich in te schrijven of weten niet van het bestaan van het register af. Een tegenvaller, want de minister wil dat registratie vanaf 2017 wettelijk verplicht wordt.

Dat wettelijke register komt in dit tempo niet uit de startblokken, dus willen de bewindslieden dat schoolleiders en besturen hun personeel nadrukkelijker gaan wijzen op het register. Ook zouden scholen registratie als voorwaarde kunnen opnemen in sollicitatieprocedures, opperen ze.

Het lerarenregister is onderdeel van de Lerarenagenda, een reeks afspraken die een jaar geleden werd gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. In de agenda staat bijvoorbeeld ook dat jonge docenten beter begeleid moeten worden, dat meer mannen voor de pabo moeten kiezen en dat er meer jonge hoogopgeleide academici voor een carrière in het onderwijs moeten gaan.

Ook wat betreft dat laatste punt wil het niet vlotten. De belangstelling voor Eerst de Klas, een combinatie van een lerarenopleiding en een traineeship in het bedrijfsleven, is nihil. Hetzelfde geldt voor de onderwijstraineeships die gericht zijn op de tekortvakken. De twee programma’s trokken in 2014 gezamenlijk 56 studenten, terwijlde doelstelling 250 was.

Toch zijn Bussemaker en Dekker optimistisch over de toekomst. Het afgelopen jaar hebben veel mensen zich ingespannen om de doelen te bereiken en er is op een aantal punten vooruitgang geboekt, benadrukken ze.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.