Onderwijs

Lerarenopleiding TU’s toch in vijf jaar

De technische lerarenopleiding wordt waarschijnlijk in het vijfde studiejaar geïntegreerd.Ir voor de klasRitzens voorstel voor integratie werd eerder met scepsis door de TU’s ontvangen, maar deze zijn grotendeels om.

De opleiding moet dan wel op de schop.

Om meer ingenieurs voor de klas te krijgen, wil minister Ritzen hun opleiding verkorten. Nu kost het verwerven van een lerarendiploma nog een jaar extra studie. Dat jaar zou moeten opgaan in het laatste studiejaar, stelde Ritzen afgelopen najaar in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP).

De TU’s willen echter niet dat de lerarenvakken ten koste gaan van de ingenieursvakken en betoonden zich daarom geen groot voorstander van Ritzens plan. In september dachten zij nog aan een lerarenopleiding die tot een half jaar was ingekort. ,,We willen wel een ingenieur voor de klas, geen pseudo-ingenieur”, aldus prof.dr. F.W. Sluijter (TUE), die namens de drie TU’s de lerarenopleiding coördineert.

Inmiddels is er echter een compromis, althans een aanzet daartoe. ,,Ik sprak Ritzen vorige week en hij gaat ervanuit dat het lukt de opleiding binnen de vijf jaar gestalte te geven”, zegt Sluijter. ,,Als TU’s willen we hem in hoge mate tegemoetkomen en persoonlijk denk ik ook wel dat het lukt. Maar zo zeker als Ritzen weet ik het niet.”

De TU’s denken door het karakter van de lerarenvakken aan te passen in vijf jaar een docent op te kunnen leiden die ook volwaardig ingenieur is. Vakken op bijvoorbeeld het gebied van sociale vaardigheden en presentatie, die nu nog speciaal op de lerarenopleiding geënt zijn, krijgen een algemenere invulling. Daardoor zijn ze ook goed in te passen in de reguliere ingenieursopleiding. Die aanpassing mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit van de leraren.

Overigens acht Sluijter het goed mogelijk dat een beperkt deel van de lerarenopleiding toch niet in het vijfde jaar is op te nemen. Die zou de technische docent dan kunnen afmaken terwijl hij al voor de klas staat. Het nieuwe programma moet bij het begin van het volgende academische jaar gereed zijn. (HOP/3TU/CJ)

De technische lerarenopleiding wordt waarschijnlijk in het vijfde studiejaar geïntegreerd.

Ir voor de klas

Ritzens voorstel voor integratie werd eerder met scepsis door de TU’s ontvangen, maar deze zijn grotendeels om. De opleiding moet dan wel op de schop.

Om meer ingenieurs voor de klas te krijgen, wil minister Ritzen hun opleiding verkorten. Nu kost het verwerven van een lerarendiploma nog een jaar extra studie. Dat jaar zou moeten opgaan in het laatste studiejaar, stelde Ritzen afgelopen najaar in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP).

De TU’s willen echter niet dat de lerarenvakken ten koste gaan van de ingenieursvakken en betoonden zich daarom geen groot voorstander van Ritzens plan. In september dachten zij nog aan een lerarenopleiding die tot een half jaar was ingekort. ,,We willen wel een ingenieur voor de klas, geen pseudo-ingenieur”, aldus prof.dr. F.W. Sluijter (TUE), die namens de drie TU’s de lerarenopleiding coördineert.

Inmiddels is er echter een compromis, althans een aanzet daartoe. ,,Ik sprak Ritzen vorige week en hij gaat ervanuit dat het lukt de opleiding binnen de vijf jaar gestalte te geven”, zegt Sluijter. ,,Als TU’s willen we hem in hoge mate tegemoetkomen en persoonlijk denk ik ook wel dat het lukt. Maar zo zeker als Ritzen weet ik het niet.”

De TU’s denken door het karakter van de lerarenvakken aan te passen in vijf jaar een docent op te kunnen leiden die ook volwaardig ingenieur is. Vakken op bijvoorbeeld het gebied van sociale vaardigheden en presentatie, die nu nog speciaal op de lerarenopleiding geënt zijn, krijgen een algemenere invulling. Daardoor zijn ze ook goed in te passen in de reguliere ingenieursopleiding. Die aanpassing mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit van de leraren.

Overigens acht Sluijter het goed mogelijk dat een beperkt deel van de lerarenopleiding toch niet in het vijfde jaar is op te nemen. Die zou de technische docent dan kunnen afmaken terwijl hij al voor de klas staat. Het nieuwe programma moet bij het begin van het volgende academische jaar gereed zijn. (HOP/3TU/CJ)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.