Wetenschap

Leiden Ranking: TU Delft scoort twee keer laagste van Nederland

Wetenschappelijke impact, gender, open access en samenwerking: daarop meet de Leiden Ranking universitaire prestaties. Op twee punten scoort de TU het laagst van Nederland.

Iets minder dan driekwart van de wetenschappelijke publicaties van de TU is open access. Dat is minder dan bij de meeste andere universiteiten in Nederland. (Photo: Dalia Madi)

Voor het zevende jaar op rij doen de makers van de Leiden Ranking het net wat anders dan andere ranglijsten. Ze wijzen niet één ‘winnaar’ aan, maar laten geïnteresseerden aan de hand van allerlei data en criteria zelf uitzoeken welke onderwijsinstellingen het wanneer goed doen.

De reputatie van universiteiten en ook de kwaliteit van het onderwijs laten ze buiten beschouwing. De nadruk ligt op de wetenschappelijke ‘impact’ van universiteiten. Die meten de makers door te kijken naar het aantal keren dat een wetenschappelijk artikel wordt geciteerd in een ander artikel. Ook het aantal vrouwelijke auteurs van artikelen, het aantal open access-publicaties en het aantal publicaties dat tot stand kwam in samenwerking met anderen is in kaart gebracht.

Impact: TU Delft op 9 van Nederland
Als het om wetenschappelijke impact gaat scoort de Universiteit van Utrecht goed op de lijst: gemiddeld 8,1 procent van hun publicaties hoort bij de beste 5 procent van de wereld. Het is ook meteen de universiteit met veruit het grootste aantal publicaties in Nederland. De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam (7,9 procent) is dan de tweede in het land en Wageningen Universiteit (7,7 procent) is de nummer drie. De TU Delft eindigt hier op plaats 9 (van de 13 universiteiten) met 7,3 procent van de publicaties die tot de beste 5 procent ter wereld behoren.

Het vakgebied physical sciences and engineering scoort het hoogst op impact

Het onderzoek van de TU is binnen de Leiden ranking onderverdeeld in vijf deelgebieden. Kijk je daarnaar, dan komen verschillen naar voren. Van het vakgebied physical sciences and engineering hoort 8,1 procent van de publicaties tot de beste 5 procent. Van biomedical and health sciences is dat slechts 5,4 procent.

De Nederlandse top ziet er anders uit als het gaat om het percentage publicaties dat bij de beste 1 procent van de wereld hoort: dan staat de Vrije Universiteit op de eerste plaats (1,8 procent), vrijwel op gelijke hoogte als de Universiteit Utrecht (ook 1,8 procent). De TU Delft komt hier op 1,6 procent, weer met physical sciences and engineering als hoogst scorend gebied: 1,8 procent, evenveel dus als de VU in haar geheel.

Gender: Delft hekkensluiter
In de ranking is ook gekeken naar het aantal vrouwelijke en mannelijke auteurs van publicaties. In Nederland slaat de verdeling nergens uit in het voordeel van vrouwen. Bij de VU is het percentage vrouwelijke auteurs met 41,8 procent het hoogst. De Erasmus Universiteit blijft niet ver achter met 40,9 procent.

De TU Delft scoort op dit punt het laagst van Nederland: 17,7 procent. Hier zijn er grote verschillen tussen de vakgebieden. Zo zijn er bij de social sciences and humanities binnen de TU de meeste vrouwelijke auteurs: 28 procent van de publicaties. Bij mathematics and computer science is dat het minst: 14,4 procent.

Samenwerken: TU Delft laatste
Op het gebied van samenwerken doet de VU het ook goed in Nederland: 91,7 procent van de publicaties kwam daar tot stand in samenwerking met anderen. Onder de 80 procent komt geen enkele Nederlandse universiteit, maar de TU Delft is wel hekkensluiter met gemiddeld 81,6 procent. In de ranking zijn er verschillende manieren van samenwerking bekeken, die kunnen overlappen: met andere instituten, internationaal en met de industrie. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen lokale (binnen een straal van 100 kilometer) en lange-afstands-samenwerking (vanaf 5000 kilometer).

11,2 procent van de TU-partners zit binnen een straal van 100 kilometer

Delftse wetenschappers werken op het gebied van biomedical and health sciences het meest samen met andere instituten: 91,7 procent van de publicaties is op deze manier tot stand gekomen. Bij life and earth sciences publiceren onderzoekers meer dan binnen andere TU-vakgebieden met internationale partners: 74,5 procent van de publicaties. Binnen datzelfde vakgebied zijn ook de meeste publicaties met de industrie tot stand gekomen: 12,8 procent. Voor de TU als geheel is dat gemiddeld 11,5 procent.

Als je kijkt naar de afstand waarop partners van de TU zich bevinden, dan zit 11,2 procent binnen een straal van 100 kilometer. 35,5 van de partners zit op een afstand van meer dan 5000 kilometer. Iets meer dan de helft van de TU-partners zit daar dus tussenin.

Open Acces: plaats 11
De Rijksuniversiteit Groningen doet het volgens Leiden Ranking in Nederland het best op het gebeid van open access. Daar is 87,8 procent van de publicaties vrij toegankelijk. De universiteiten van Leiden en Maastricht scoren beide 83,1 procent. De TU Delft blijft steken op gemiddeld 73,7 procent en eindigt daarmee op de elfde plaats.

Per onderzoeksgebied zijn ook hier verschillen te zien binnen de TU. Bij biomedical and health sciences is dat het meest: 81.3 procent. Bij mathematics en computer science is het het minst: 71,8 procent. 

HOP, Josefine van Enk
Delta, Saskia Bonger

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.