Onderwijs

Langstudeerboete is te omzeilen

Studenten kunnen de langstudeerboete ontlopen, als ze zich strategisch in- en uitschrijven. Het ministerie van onderwijs wil maar één keer in het jaar vaststellen wie studeert.

Volgens het wetsvoorstel zal het ministerie op 30 september turven wie er studeert en wie niet. Het gebruik van zo’n ‘peildatum’ is nadelig voor snelle afhakers. Eerstejaars studenten die zich in hun studiekeuze hebben vergist en na één of twee maanden stoppen, hebben meteen een heel uitloopjaar verspeeld.

Ze kunnen het collegegeld voor de rest van het studiejaar terugvragen, ze kunnen hun studiefinanciering stopzetten, maar hun uitloopjaar zijn ze kwijt. Als ze een jaar later aan een nieuwe opleiding beginnen, moeten ze die precies op tijd afronden, anders gaan ze meteen het verhoogde tarief betalen.
Het ministerie verdedigt deze gang van zaken. ‘Uitgangspunt blijft dat studenten zich inschrijven voor een geheel studiejaar’, staat in de toelichting bij de wet. ‘Dit past bij het doel een ambitieuzer studieklimaat te bevorderen, waarbij student en instelling een serieus commitment aangaan.’

Maar wie zich pas in oktober inschrijft, of in de maanden erna, kan zich aan het oog van de langstudeermaatregel onttrekken. Twee onderwijsjuristen – advocaat Erik de Groot en de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens – bevestigen de constatering van het Hoger Onderwijs Persbureau.
Vooral voor masterstudenten zal dit eenvoudig zijn. Die kunnen meestal ook in februari instromen. In de zomer schrijven ze zich uit, waardoor ze in september op de peildatum officieel niet studeren. Ze gaan bijvoorbeeld een half jaar lang hun scriptie schrijven. Daarna schrijven ze zich weer in. Zo zouden ze in principe een tijdje door kunnen gaan, zonder dat de langstudeerboete hen treft.

Van hun tijdelijke uitschrijving hebben ze ook weinig last, want Halbe Zijlstra heeft hun basisbeurs toch al wegbezuinigd. Ze moeten alleen even oppassen met campuscontracten, want sommige verhuurders gooien hun huurders uit hun kamer als ze een aantal maanden niet meer studeren.
Ook verliezen deze studenten het recht op de ov-jaarkaart en kunnen ze even niet meer lenen bij de dienst uitvoering onderwijs. Als ze daarmee de boete van drieduizend euro omzeilen, betaalt het zich vanzelf weer terug.
Voor bachelorstudenten ligt het ingewikkelder. Die mogen zich wel later inschrijven (bijvoorbeeld op 1 oktober), maar dat staan universiteiten en hogescholen alleen toe bij wijze van vriendelijke uitzondering. Het is een extraatje, en beslist geen regel.

Probleem voor hogescholen en universiteiten is dat studenten niet voor de overheidsbekostiging meetellen als ze zich pas in oktober inschrijven. Daarom zullen onderwijsinstellingen het niet over hun kant laten gaan als studenten hier massaal gebruik van willen maken. Late inschrijvers lopen dus het risico dat ze niet meer worden toegelaten.
Het ministerie zou deze maas in de wet nog met een ‘maatregel van bestuur’ kunnen veranderen en ervoor kunnen kiezen om vaker te peilen. Het is dan wel lastig uitleggen waarom studenten meteen een heel uitloopjaar kwijt zijn, als ze op één van de twee data niet staan ingeschreven.

Security patrolling by bicycle has become common practice for many police forces around the world. Compared to car or foot patrols, bikes offer an exceedingly effective and efficient way for police and security details to manoeuvre around and gain access to sprawling or heavily built-up environments. Following on from this successful concept, G4S, the private security company charged with safeguarding TU Delft, started a pilot security bike patrol project on the TU campus about a year ago. “This is one of the first times a security company has done this”, says Jan Wijker, one of G4S’s security team leaders for TU Delft.

Campus security bike patrols have subsequently proved effective for many reasons. “By using bikes, the security teams are able to reach a location within five to ten minutes, so they’re fast and provide quick and easy access to the entire site”, Wijker explains. “It’s often the case that there are outsiders – especially local teenagers – just hanging around on the TU campus and intimidating some of the female students. Our bike security guards are especially vigilant regarding such people. And in other emergency situations, such as, for example, people who’ve suffered heart attacks while on the campus, our security bikers have come to the rescue.”

Joey Franz, Ansari van Leeuwaarden and Amit Diepa are three members of G4S’s current team of cycling security guards. “We also help in case there are accidents on roads or traffic is blocked for some reason”, Franz says. “But sometimes it’s as simple as people asking us for directions.”
TU Delft’s security guard bikers are rather conspicuous on campus these days, cycling around on their mountain bikes wearing fluorescent jackets and helmets emblazoned with the G4S security company logo. The G4S security bike team members have undergone special training from the police department for carrying out their duties. TU Delft’s security bikers usually bike around in teams of two, covering the entire campus in randomly chosen routes.

During any week day, two teams of security bikers patrol the campus from six in the morning to half past eight at night. Usually the same teams also patrol some of the TU’s buildings during the day. At night and on weekends, G4S carries out its security patrols by car.
For the security bikers themselves, life on the job is first and foremost an outdoor one. When Franz is asked how much he enjoys his job on those typically cold, windy and rainy Dutch days, he laughingly says: “I just think of the most beautiful woman and suddenly it feels warm.” But on a more serious note, he adds, “It’s my job! We’re well-equipped to handle the weather. Actually, I like being outside much more than my previous security job inside buildings.”

To demonstrate their acquired skills, the security bikers are keen to show this reporter a couple of tricks on their bikes. After a year of bike security patrolling, the experiment has been deemed a success. Wijker: “TU Delft was satisfied with the pilot and therefore we are continuing with this service.” And that’s good news for students. Should they run into any real trouble on campus, don’t hesitate to call G4S security. A bike security guard will then arrive on the scene in a hurry. 

The campus security phone number is (015) 278 2777. In case of emergencies requiring the police, ambulance or fire departments, the Netherlands’ main national emergency hotline number is 112.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.