Campus

Krijgen hbo’ers hun diploma cadeau?

Krijgen hbo-studenten inderdaad massaal hun diploma cadeau, zoals critici beweren? De cijfers wijzen daar niet op.

Dat gebeurt op het ‘preventieplein’ tijdens de open dag in politiebureau Delft aan de Jacoba van Beierenlaan 1. Uit gegevens van politiekorpsen en onderzoek van de Groningse universitair hoofddocent dr. Jan Nijboer blijkt dat studenten relatief vaak slachtoffer zijn van woninginbraak.

De staat van veel studentenpanden zijn daar mede debet aan. Zo zijn deuren en ramen vaak slecht onderhouden en is het hang- en sluitwerk regelmatig verouderd. Op deze manier wordt het inbrekers erg gemakkelijk gemaakt om naar binnen te gaan.

Bovendien staan in studentenkamers tegenwoordig minimaal een computer, televisie en stereo. Studentenhuizen zijn dus dankbare doelwitten voor inbrekers. Ook het feit dat meerdere mensen toegang hebben tot het pand speelt een rol.

De open dag van de politie duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Naast het preventieplein zijn er politievoertuigen met hun technische uitrusting te bekijken, geven politiebikers demonstraties, speelt de Koninklijke Politiekapel en is er een stand van Burgernet.

Dat stelt onderzoeksbureau CHOI. De opleiding ‘media & entertainment management’ van Hogeschool Inholland is een uitzondering, ook binnen Inholland zelf.

Speciale route
Critici van het hbo kregen munitie dankzij een vermeend frauduleuze afstudeerroute aan de Inholland-opleiding ‘media & entertainment management’, waar de Volkskrant over berichtte. Afgehaakte studenten kregen een aanbod om af te studeren via een speciale route. Eerder afgekeurde scripties werden alsnog goedgekeurd en iedereen kreeg een zeven, meldde de krant.

Inderdaad laten de statistieken van deze opleiding iets merkwaardigs zien, stelt onderzoeksbureau CHOI, bekend van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Een grote groep studenten haalt na het vijfde studiejaar alsnog het diploma: van de lichting die in 2002 begon gaat het om zestien procent van de totale groep.

Uitval
Tegelijkertijd ging de uitval van studenten licht achteruit: er kwamen meer afgehaakte studenten terug dan er weggingen. Netto ging het maar om zeven studenten, maar opvallend is het wel. Het afstudeersucces van deze opleiding loopt bovendien hoog op. Na zeven jaar is 78 procent geslaagd. Landelijk ligt dat getal op 68 procent.

Studenten terughalen en veel diploma’s uitreiken aan vertraagde studenten blijkt in deze omvang uitzonderlijk. Bij geen van de andere Inholland-opleidingen zie je hetzelfde patroon. Ook aan andere hogescholen, waarvan CHOI de opleidingen per sector heeft bekeken, zie je dat niet terug.

Terugkeer
Er zijn wel opleidingen waar veel studenten uitlopen en laat afstuderen, maar die hebben bijna altijd meer uitval dan terugkeer van studenten. Andersom zijn er ook enkele opleidingen die studenten terughalen, maar die hebben niet zo’n groot aantal trage afstudeerders in latere jaren.

Landelijk lijkt er dus niet veel aan de hand, meent CHOI. Worden diploma’s weggegeven? Na acht jaar heeft ruim tweederde een diploma. Toch is er iets merkwaardigs in de landelijke cijfers. Studenten die het tweede studiejaar van het hbo overleven, vallen nauwelijks meer uit. Als ze geen diploma halen, blijven ze gerust jarenlang ingeschreven staan. Wat er met het restje van zo’n zeven procent gebeurt dat na acht jaar nog geen diploma heeft, is niet bekend. Misschien krijgen die studenten alsnog hun papiertje, misschien mogen ze tot sint-juttemis collegegeld blijven betalen.

Explosief
Nog een voetnoot bij de media & entertainment opleiding van Inholland: die is op twee momenten explosief gegroeid. Eerst in 2004 van 378 naar 798 eerstejaars en daarna in 2009 van 907 naar 1677 eerstejaars. Misschien brak er enige paniek uit toen er zoveel studenten bijkwamen en wilden de managers snel van de ouderejaars af.

Of dat inderdaad zo is, zal de Maastrichtse oud-burgemeester Gerd Leers misschien achterhalen. Op verzoek van Inholland-voorzitter Geert Dales leidt hij een commissie die de aantijgingen onderzoekt. Die zal halverwege september verslag doen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.