Onderwijs

KPMG gaat DTO doorlichten

Onderzoeksbureau KPMG krijgt tot 1 mei de tijd om een toekomstplan voor DTO in de steigers te zetten. De ondernemingsraad heeft gistermiddag een positief advies uitgebracht over de opdracht die het college van bestuur aan KPMG wil meegeven.

De oorspronkelijke datum van 1 april acht KPMG niet haalbaar. Het bureau krijgt daarom tot 1 mei de tijd om een plan te presenteren. Collegevoorzitter De Voogd bevestigde nogmaals dat bij de herinrichting van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) de efficiëntieslag in geld uitgedrukt wordt en niet in fte’s. KPMG krijgt dan ook niet de opdracht een plan te schrijven waarin veertig fte bezuinigd wordt, hoewel het cvb er nog wel vanuit gaat dat dat getal haalbaar is.

De ondernemingsraad constateerde dat de meeste van haar eerdere aanbevelingen in het voorstel verwerkt waren, maar zette nog wel vraagtekens bij de mogelijke inrichting van een computer competence centre dat de implementatie van het Baan-automatiseringssysteem zou moeten begeleiden. Het opzetten van een nieuw onderdeel zou pijnlijk zijn als tegelijkertijd elders ingekrompen wordt. De Voogd deelde die aarzelingen en stuurt daarom aan op een tijdelijke structuur. Ook staat wat hem betreft niet vast of het centrum in zijn definitieve vorm bij DTO wordt ondergebracht.

De afvaardiging van de onderdeelscommissie van DTO vroeg zich vooral af wat de verschuiving van de datum van 1 april naar 1 mei voor het personeel betekent. Over de gang van zaken rond het sociaal plan worden de medewerkers vanmiddag middels een nieuwsbrief ingelicht.

De ondernemingsraad heeft gistermiddag een positief advies uitgebracht over de opdracht die het college van bestuur aan KPMG wil meegeven. De oorspronkelijke datum van 1 april acht KPMG niet haalbaar. Het bureau krijgt daarom tot 1 mei de tijd om een plan te presenteren. Collegevoorzitter De Voogd bevestigde nogmaals dat bij de herinrichting van de Dienst Technische Ondersteuning (DTO) de efficiëntieslag in geld uitgedrukt wordt en niet in fte’s. KPMG krijgt dan ook niet de opdracht een plan te schrijven waarin veertig fte bezuinigd wordt, hoewel het cvb er nog wel vanuit gaat dat dat getal haalbaar is.

De ondernemingsraad constateerde dat de meeste van haar eerdere aanbevelingen in het voorstel verwerkt waren, maar zette nog wel vraagtekens bij de mogelijke inrichting van een computer competence centre dat de implementatie van het Baan-automatiseringssysteem zou moeten begeleiden. Het opzetten van een nieuw onderdeel zou pijnlijk zijn als tegelijkertijd elders ingekrompen wordt. De Voogd deelde die aarzelingen en stuurt daarom aan op een tijdelijke structuur. Ook staat wat hem betreft niet vast of het centrum in zijn definitieve vorm bij DTO wordt ondergebracht.

De afvaardiging van de onderdeelscommissie van DTO vroeg zich vooral af wat de verschuiving van de datum van 1 april naar 1 mei voor het personeel betekent. Over de gang van zaken rond het sociaal plan worden de medewerkers vanmiddag middels een nieuwsbrief ingelicht.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.