Onderwijs

Kortnieuws

DamesSushi maken, streetdance, graffiti spuiten, mode ontwerpen en waterfietsen. Het zijn niet echt studentikoze bezigheden, maar tijdens de Ladies Intro maandag ging het ook meer om de integratie.

Want hoewel er steeds meer meisjes naar de TU komen, voelen zij zich bij veel studies toch alleen. Tijdens de introductiedag kregen ze alvast de kans vriendinnen te maken.
Excellence

Onderzoeker van lithiumionbatterijen dr. Erik Kelder van de sectie anorganische chemie heeft onlangs een presentatie gehouden voor de Franse minister van verkeer, Gilles de Robien, en hoge EU-functionarissen. Kelder mocht dit doen omdat hij afgelopen najaar is toegelaten tot het Network of Excellence, een Europees netwerk van universiteiten en instellingen dat ervoor moet zorgen dat toponderzoek niet buiten de Europese grenzen weglekt naar de VS en Japan. Kelder kreeg afgelopen januari voor de komende vijf jaar ruim zeven ton van de Europese Unie. Daarmee kan hij reizen naar de zeventien instellingen die tot het netwerk behoren om daar onderzoek te doen. Ook mag hij met dit geld apparatuur aanschaffen.
Wereldafstandsrecord

De luchtfietsers van het Delftse Team Icarus willen met hun nieuw te ontwerpen fietsvliegtuig, de human powerd aircraft, nu ook het wereldafstandsrecord verbreken. Dat staat op 115 kilometer. Teamvoorzitter Alexandro Mancusi wil volgende zomer de 250 kilometer van Kreta naar Icaria vliegen.

Aanvankelijk wilde het team deze zomer meedoen aan een wedstrijd fietsvliegen in Engeland om daar het snelheidsrecord te breken. Dit is nu een jaar uitgesteld en aangevuld met het wereldafstandsrecord. Team Icarus krijgt intussen veel media-aandacht. Zo mocht Mancusi het voorontwerp van het vliegtuig al bij ‘Spijkers met Koppen’ presenteren en gaat het avonturenprogramma ‘Jules Unlimited’ de recordpoging boven de Griekse eilanden vastleggen. Studenten nog tot 18 juli solliciteren om teamlid te worden.

www.fai.org/records/records_i.html

www.teamicarus.org
Patent

Een octrooi voor je afstudeerwerk. Dat is nog eens wat anders dan een standaard bul. Student civiele techniek Fokke van Gijn (26) is het gelukt. Hij is de uitvinder van een verbinding voor een voetgangersbrug van glas. De verbinding is sterk, stijf en veilig genoeg om een glazen voetgangersbrug van ongeveer vijftien tot twintig meter overspanning te maken. De verbinding van Van Gijn is net zo groot als een cd. Meer details mag hij tot aan zijn afstudeerpresentatie morgen niet geven. Het Delftse bedrijf Octatube is in bezit van het octrooi. Hoeveel de uitvinding Van Gijn gaat opleveren, weet hij niet. “Daar moeten we het nog over hebben.”
Staatssecretaris

Mark Rutte is de nieuwe staatssecretaris van onderwijs. De VVD’er . nu staatssecretaris van sociale zaken . volgt de vorige week vertrokken Annette Nijs op. Rutte (37) geldt als de golden boy van de VVD. In 1988 werd de toenmalige Leidse student geschiedenis voorzitter van de jongerenafdeling Jovd, van 1993 tot 1997 was hij lid van het hoofdbestuur van de liberale partij. Ook was hij medeverantwoordelijk voor de kandidatenlijst van de (voor de VVD desastreuze) Tweede-Kamerverkiezingen in 2002. Voor Balkenende I wist zijn partij hem los te weken van multinational Unilever, waar hij carriÈre had gemaakt in het personeelsmanagement.
Vrijstelling

Kamerbewoners van Duwo kunnen voortaan op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor vrijstelling van afvalstoffenheffing, rioolrecht en OZB. Daartoe tekenden de Duwo en de gemeente gisteren een convenant. Kamerbewoners moeten zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan overigens pas vanaf oktober. De gemeente maakt nu aanvraagformulieren en brochures.
Golfballen

De Delftse groep Parallelle en Gedistribueerde Systemen (PGS) ontwikkelt samen met TNO FEL golfballen die liggend in het veld indringers detecteren. De golfballen bevatten sensoren die trillingen en geluid registreren en een zender die dit via een communicatiesysteem aan een centrale computer doorgeeft. De bolletjes zouden hekken overbodig maken. Na de zomer moet het communicatiesysteem concrete vormen krijgen. Universitair hoofddocent Koen Langendoen ontwerpt hiervoor de software. Ook bedenkt hij samen met promovendi een manier om het netwerk van balletje naar centrale computer en generaal slimmer en kostenbesparend te maken. “Omdat het energieverbruik van een zender kwadratisch toeneemt met het bereik moet je het netwerk zo ontwerpen dat je de onderlinge afstanden minimaliseert”, zegt hij. Het ontwerp moet dusdanig worden dat de balletjes niet bij elk willekeurig konijn alarm slaan.
Tennis

Door het succes van vorig jaar organiseert Virgiels tennisvereniging Tenniphil dit jaar voor de tweede maal het Tenniphil Open. Het toernooi vindt van 28 juni tot en met 4 juni plaats in het sportcentrum. De organisatie van het toernooi hoopt dit jaar op 150 deelnemers. Vorig jaar waren het er 120. De officiële inschrijving is momenteel al gesloten, maar op het laatste moment is pas duidelijk of het aantal van 150 wordt gehaald. Uit ervaring blijkt namelijk dat veel tennissers zich pas op het laatst inschrijven. Het hangt van het aantal deelnemers per categorie af of er in poules wordt gespeeld, of in een afvalsysteem.

www.tenniphil.nl/opentoernooi
Afstudeersteun

Studentbestuurders moeten een landelijk geldend minimumbedrag aan afstudeersteun krijgen, bovenop de in de wet geregelde steun. De Landelijke Kamer van Verenigingen wil hierover in overleg met universiteitenkoepel Vsnu en de Hbo-raad. Dat schrijft de kamer in het rapport

‘Vereniging en Stad’. Hieruit blijkt dat de mate waarin hoger

onderwijsinstellingen studentbestuurders steunen sterk varieert.
Productpersoonlijkheid

Aan de toename van het aantal fourwheeldrives in het van kleine straatjes vergeven Nederland is af te leiden dat mensen niet alleen om praktisch nut een product aanschaffen. Reclames die dergelijke auto’s aanprijzen schermen met termen als ‘gezien worden’ en ‘stoer’. Aan producten worden persoonlijke eigenschappen toegedicht. Psychologe Pascalle Govers heeft dit wetenschappelijk aangetoond. Zij promoveerde afgelopen dinsdag bij industrieel ontwerpen. Govers toonde aan dat het begrip productpersoonlijkheid bestaat aan de hand van horloges. Mensen die een horloge moesten omschrijven, gebruikten in dertig procent van de gevallen woorden die met persoonlijke eigenschappen te maken hebben. Vervolgens liet Govers zien dat mensen producten kopen die ze op basis van persoonlijke eigenschappen bij zich vinden passen.
Bama

Het vernieuwende effect van het bachelor-masterstelsel is vooralsnog gering. De meeste universiteiten hebben hun opleiding simpelweg in tweeën geknipt, waarbij de (doorstroom)master vaak sterk lijkt op de oude afstudeerrichting. Dat blijkt uit het rapport ‘De master meester?’ van de onderwijsinspectie. Op dit moment stromen de meeste studenten net als vroeger gewoon door naar een aansluitende masteropleiding.
Minister

Minister Van der Hoeven mag orde op zaken stellen op het ministerie van onderwijs. De chaos op het departement was voor de PvdA aanleiding om met een parlementair onderzoek te schermen, en de SP dacht al aan een enquète. Maar de minister is volop aan het puinruimen, en overtuigde de Tweede Kamer van haar intenties. Zo heeft de bewindsvrouw het mes gezet in het woud van regels en werkt ze samen met de ambtelijke top aan herstel van de hiërarchie, waarbij de directeuren-generaal meer te zeggen krijgen over hun afdelingen. De vermeende graaicultuur wordt onderzocht door een extern adviesbureau en de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is er een interne klokkenluidersregeling en is oud-minister van justitie Job de Ruiter aangesteld als tijdelijk vertrouwenspersoon.
Banen weg

De IB-Groep schrapt de komende twee jaar 225 banen als gevolg van bezuinigingen door het rijk. Voor het niveau van de dienstverlening zou de maatregel geen gevolgen hebben.

De organisatie heeft op dit moment ruimte voor 1550 fulltimers, in 2006 is er nog plek voor 1325 man. Daarmee zou de bezuiniging van het kabinet-Balkenende (7,6 miljoen euro tot 2007, daarna jaarlijks 7,6 miljoen euro minder) zijn opgevangen. De IB-groep hoeft vooralsnog geen mensen te ontslaan. Mensen vloeien af via natuurlijk verloop en daarnaast worden er minder externe medewerkers en uitzendkrachten ingehuurd.

De afgelopen jaren maakte de IB-Groep al een vernieuwingsslag en verschoof de dienstverlening meer richting het internet. Vorig jaar had de organisatie voor het eerst meer digitale dan telefonische contacten.
Stelling gekraakt

Er is weer een beruchte wiskundige hersenkraker aan gruzelementen. Althans, dat beweert de van origine Franse wiskundige Louis de Branges de Bourcia. Vorige week donderdag maakte hij wereldkundig dat hij de Riemann-hypothese had bewezen. Die staat al anderhalve eeuw bekend als één van de moeilijkste wiskundeproblemen, zo niet als het allermoeilijkste. De stelling heeft te maken met de ligging van de nulpunten van de zogenaamde Riemann-Zeta-functies in het complexe vlak. Die zegt vervolgens weer iets over de spreiding van priemgetallen. Het bewijs van De Branges is nog niet geaccepteerd door een wetenschappelijk tijdschrift, maar wel gepubliceerd op internet (met, voor de ingewijde liefhebber, een uitzonderlijk goed geschreven uitleg). Het Amerikaanse Clay Mathematics Institute heeft een miljoen dollar uitgeloofd voor het kraken van de uit 1859 stammende Riemann-hypothese. Als zijn bewijs niet binnen twee jaar na officiële publicatie onderuit wordt gehaald, kan De Branges dat bedrag opstrijken. Hij heeft al aangekondigd ermee een oud Frans kasteel te willen opknappen om er een wiskunde-instituut te vestigen.

www.math.purdue.edu/~branges
Béton

Vond vorige week nog een groot internationaal symposium plaats over architectuur en stedenbouwkunde op Bouwkunde, deze week buigt in de aula een leger van internationale experts zich drie dagen over de nieuwste ontwikkelingen in civiele techniek. PhD-kandidaten kunnen hier hun onderzoeksresultaten presenteren. Ook bestaat de mogelijkheid voor bezoekers om PdD-programma’s in civiele techniek te vergelijken. Het symposium loopt tot aanstaande zaterdag en is medegeorganiseerd door het Fédération Internationale du Béton.

Dames

Sushi maken, streetdance, graffiti spuiten, mode ontwerpen en waterfietsen. Het zijn niet echt studentikoze bezigheden, maar tijdens de Ladies Intro maandag ging het ook meer om de integratie. Want hoewel er steeds meer meisjes naar de TU komen, voelen zij zich bij veel studies toch alleen. Tijdens de introductiedag kregen ze alvast de kans vriendinnen te maken.
Excellence

Onderzoeker van lithiumionbatterijen dr. Erik Kelder van de sectie anorganische chemie heeft onlangs een presentatie gehouden voor de Franse minister van verkeer, Gilles de Robien, en hoge EU-functionarissen. Kelder mocht dit doen omdat hij afgelopen najaar is toegelaten tot het Network of Excellence, een Europees netwerk van universiteiten en instellingen dat ervoor moet zorgen dat toponderzoek niet buiten de Europese grenzen weglekt naar de VS en Japan. Kelder kreeg afgelopen januari voor de komende vijf jaar ruim zeven ton van de Europese Unie. Daarmee kan hij reizen naar de zeventien instellingen die tot het netwerk behoren om daar onderzoek te doen. Ook mag hij met dit geld apparatuur aanschaffen.
Wereldafstandsrecord

De luchtfietsers van het Delftse Team Icarus willen met hun nieuw te ontwerpen fietsvliegtuig, de human powerd aircraft, nu ook het wereldafstandsrecord verbreken. Dat staat op 115 kilometer. Teamvoorzitter Alexandro Mancusi wil volgende zomer de 250 kilometer van Kreta naar Icaria vliegen.

Aanvankelijk wilde het team deze zomer meedoen aan een wedstrijd fietsvliegen in Engeland om daar het snelheidsrecord te breken. Dit is nu een jaar uitgesteld en aangevuld met het wereldafstandsrecord. Team Icarus krijgt intussen veel media-aandacht. Zo mocht Mancusi het voorontwerp van het vliegtuig al bij ‘Spijkers met Koppen’ presenteren en gaat het avonturenprogramma ‘Jules Unlimited’ de recordpoging boven de Griekse eilanden vastleggen. Studenten nog tot 18 juli solliciteren om teamlid te worden.

www.fai.org/records/records_i.html

www.teamicarus.org
Patent

Een octrooi voor je afstudeerwerk. Dat is nog eens wat anders dan een standaard bul. Student civiele techniek Fokke van Gijn (26) is het gelukt. Hij is de uitvinder van een verbinding voor een voetgangersbrug van glas. De verbinding is sterk, stijf en veilig genoeg om een glazen voetgangersbrug van ongeveer vijftien tot twintig meter overspanning te maken. De verbinding van Van Gijn is net zo groot als een cd. Meer details mag hij tot aan zijn afstudeerpresentatie morgen niet geven. Het Delftse bedrijf Octatube is in bezit van het octrooi. Hoeveel de uitvinding Van Gijn gaat opleveren, weet hij niet. “Daar moeten we het nog over hebben.”
Staatssecretaris

Mark Rutte is de nieuwe staatssecretaris van onderwijs. De VVD’er . nu staatssecretaris van sociale zaken . volgt de vorige week vertrokken Annette Nijs op. Rutte (37) geldt als de golden boy van de VVD. In 1988 werd de toenmalige Leidse student geschiedenis voorzitter van de jongerenafdeling Jovd, van 1993 tot 1997 was hij lid van het hoofdbestuur van de liberale partij. Ook was hij medeverantwoordelijk voor de kandidatenlijst van de (voor de VVD desastreuze) Tweede-Kamerverkiezingen in 2002. Voor Balkenende I wist zijn partij hem los te weken van multinational Unilever, waar hij carriÈre had gemaakt in het personeelsmanagement.
Vrijstelling

Kamerbewoners van Duwo kunnen voortaan op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor vrijstelling van afvalstoffenheffing, rioolrecht en OZB. Daartoe tekenden de Duwo en de gemeente gisteren een convenant. Kamerbewoners moeten zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan overigens pas vanaf oktober. De gemeente maakt nu aanvraagformulieren en brochures.
Golfballen

De Delftse groep Parallelle en Gedistribueerde Systemen (PGS) ontwikkelt samen met TNO FEL golfballen die liggend in het veld indringers detecteren. De golfballen bevatten sensoren die trillingen en geluid registreren en een zender die dit via een communicatiesysteem aan een centrale computer doorgeeft. De bolletjes zouden hekken overbodig maken. Na de zomer moet het communicatiesysteem concrete vormen krijgen. Universitair hoofddocent Koen Langendoen ontwerpt hiervoor de software. Ook bedenkt hij samen met promovendi een manier om het netwerk van balletje naar centrale computer en generaal slimmer en kostenbesparend te maken. “Omdat het energieverbruik van een zender kwadratisch toeneemt met het bereik moet je het netwerk zo ontwerpen dat je de onderlinge afstanden minimaliseert”, zegt hij. Het ontwerp moet dusdanig worden dat de balletjes niet bij elk willekeurig konijn alarm slaan.
Tennis

Door het succes van vorig jaar organiseert Virgiels tennisvereniging Tenniphil dit jaar voor de tweede maal het Tenniphil Open. Het toernooi vindt van 28 juni tot en met 4 juni plaats in het sportcentrum. De organisatie van het toernooi hoopt dit jaar op 150 deelnemers. Vorig jaar waren het er 120. De officiële inschrijving is momenteel al gesloten, maar op het laatste moment is pas duidelijk of het aantal van 150 wordt gehaald. Uit ervaring blijkt namelijk dat veel tennissers zich pas op het laatst inschrijven. Het hangt van het aantal deelnemers per categorie af of er in poules wordt gespeeld, of in een afvalsysteem.

www.tenniphil.nl/opentoernooi
Afstudeersteun

Studentbestuurders moeten een landelijk geldend minimumbedrag aan afstudeersteun krijgen, bovenop de in de wet geregelde steun. De Landelijke Kamer van Verenigingen wil hierover in overleg met universiteitenkoepel Vsnu en de Hbo-raad. Dat schrijft de kamer in het rapport

‘Vereniging en Stad’. Hieruit blijkt dat de mate waarin hoger

onderwijsinstellingen studentbestuurders steunen sterk varieert.
Productpersoonlijkheid

Aan de toename van het aantal fourwheeldrives in het van kleine straatjes vergeven Nederland is af te leiden dat mensen niet alleen om praktisch nut een product aanschaffen. Reclames die dergelijke auto’s aanprijzen schermen met termen als ‘gezien worden’ en ‘stoer’. Aan producten worden persoonlijke eigenschappen toegedicht. Psychologe Pascalle Govers heeft dit wetenschappelijk aangetoond. Zij promoveerde afgelopen dinsdag bij industrieel ontwerpen. Govers toonde aan dat het begrip productpersoonlijkheid bestaat aan de hand van horloges. Mensen die een horloge moesten omschrijven, gebruikten in dertig procent van de gevallen woorden die met persoonlijke eigenschappen te maken hebben. Vervolgens liet Govers zien dat mensen producten kopen die ze op basis van persoonlijke eigenschappen bij zich vinden passen.
Bama

Het vernieuwende effect van het bachelor-masterstelsel is vooralsnog gering. De meeste universiteiten hebben hun opleiding simpelweg in tweeën geknipt, waarbij de (doorstroom)master vaak sterk lijkt op de oude afstudeerrichting. Dat blijkt uit het rapport ‘De master meester?’ van de onderwijsinspectie. Op dit moment stromen de meeste studenten net als vroeger gewoon door naar een aansluitende masteropleiding.
Minister

Minister Van der Hoeven mag orde op zaken stellen op het ministerie van onderwijs. De chaos op het departement was voor de PvdA aanleiding om met een parlementair onderzoek te schermen, en de SP dacht al aan een enquète. Maar de minister is volop aan het puinruimen, en overtuigde de Tweede Kamer van haar intenties. Zo heeft de bewindsvrouw het mes gezet in het woud van regels en werkt ze samen met de ambtelijke top aan herstel van de hiërarchie, waarbij de directeuren-generaal meer te zeggen krijgen over hun afdelingen. De vermeende graaicultuur wordt onderzocht door een extern adviesbureau en de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is er een interne klokkenluidersregeling en is oud-minister van justitie Job de Ruiter aangesteld als tijdelijk vertrouwenspersoon.
Banen weg

De IB-Groep schrapt de komende twee jaar 225 banen als gevolg van bezuinigingen door het rijk. Voor het niveau van de dienstverlening zou de maatregel geen gevolgen hebben.

De organisatie heeft op dit moment ruimte voor 1550 fulltimers, in 2006 is er nog plek voor 1325 man. Daarmee zou de bezuiniging van het kabinet-Balkenende (7,6 miljoen euro tot 2007, daarna jaarlijks 7,6 miljoen euro minder) zijn opgevangen. De IB-groep hoeft vooralsnog geen mensen te ontslaan. Mensen vloeien af via natuurlijk verloop en daarnaast worden er minder externe medewerkers en uitzendkrachten ingehuurd.

De afgelopen jaren maakte de IB-Groep al een vernieuwingsslag en verschoof de dienstverlening meer richting het internet. Vorig jaar had de organisatie voor het eerst meer digitale dan telefonische contacten.
Stelling gekraakt

Er is weer een beruchte wiskundige hersenkraker aan gruzelementen. Althans, dat beweert de van origine Franse wiskundige Louis de Branges de Bourcia. Vorige week donderdag maakte hij wereldkundig dat hij de Riemann-hypothese had bewezen. Die staat al anderhalve eeuw bekend als één van de moeilijkste wiskundeproblemen, zo niet als het allermoeilijkste. De stelling heeft te maken met de ligging van de nulpunten van de zogenaamde Riemann-Zeta-functies in het complexe vlak. Die zegt vervolgens weer iets over de spreiding van priemgetallen. Het bewijs van De Branges is nog niet geaccepteerd door een wetenschappelijk tijdschrift, maar wel gepubliceerd op internet (met, voor de ingewijde liefhebber, een uitzonderlijk goed geschreven uitleg). Het Amerikaanse Clay Mathematics Institute heeft een miljoen dollar uitgeloofd voor het kraken van de uit 1859 stammende Riemann-hypothese. Als zijn bewijs niet binnen twee jaar na officiële publicatie onderuit wordt gehaald, kan De Branges dat bedrag opstrijken. Hij heeft al aangekondigd ermee een oud Frans kasteel te willen opknappen om er een wiskunde-instituut te vestigen.

www.math.purdue.edu/~branges
Béton

Vond vorige week nog een groot internationaal symposium plaats over architectuur en stedenbouwkunde op Bouwkunde, deze week buigt in de aula een leger van internationale experts zich drie dagen over de nieuwste ontwikkelingen in civiele techniek. PhD-kandidaten kunnen hier hun onderzoeksresultaten presenteren. Ook bestaat de mogelijkheid voor bezoekers om PdD-programma’s in civiele techniek te vergelijken. Het symposium loopt tot aanstaande zaterdag en is medegeorganiseerd door het Fédération Internationale du Béton.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.