Onderwijs

Korte berichten

BijziendDe optische dataopslag van Blu-ray Disks (BD) kan tien keer vergroot worden met nieuwe optische technieken. Dr.i

r. Ferry Zijp ontwikkelde tijdens zijn onderzoek bij Philips Research een speciaal lenzenstelsel dat extreem dicht boven het oppervlak van de BD hangt. De luchtspleet tussen schijf en lens bedraagt met 25 nanometer slechts een fractie van de golflengte van blauw licht (500 nm). Dankzij de speciale lens (Solid Immersion Lens of SIL genaamd) is het mogelijk de putjes in een BD verder te verkleinen en dichter opeen te schrijven. Zijp bouwde een demonstratieopstelling waarmee hij data extreem compact optisch kon wegschrijven en uitlezen. Daarbij gebruikte hij een vinding van Sony om de SIL-lens op constante afstand van de schijf te houden. Het proefschrift ‘Near-Field Optical Data Storage’ stelt dat op 1 laag Blu-ray Disk 125 gigabyte is op te slaan, en 250 GB op een dubbellaags. Zijp promoveerde afgelopen maandag aan de afdeling optica van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.
Fijnstof

De fijnstofmagneet van Botanische Tuin-directeur drs.ing. Bob Ursem wordt in de toekomst getest langs één van de vervuilde straten in Delft. Het college van burgemeester en wethouders moet een straat aanwijzen. Dat staat in de motie van gemeenteraadsfractie Stip, die vorige week unaniem door de raad is aangenomen. Ursem testte zijn fijnstofmagneet – bestaande uit drie draden, een stuk gaas en een heg . al op een speciaal voor dat doel aangelegde weg.
Learning centre

Studenten van de faculteiten TBM, IO en 3mE denken ten onrechte dat het toekomstige learning centre van de TU, een onderwijsgebouw met allerlei ict-faciliteiten, puur voor hen wordt gebouwd. Dat zegt studentenraadsfractie Oras na gesprekken met de drie facultaire studentenraden. De drie decanen verspreiden volgens Oras het bericht dat het hun centrum wordt. Dat is niet zo, verzekert Paul Rullmann van het college van bestuur. “Het is een algemene voorziening voor iedereen. Net zoals de bibliotheek er voor iedereen is.”
Ontplooiingsdebat

Moet een student nou wel of niet van alles ondernemen naast zijn studie? Die vraag staat centraal tijdens het zogenoemde ontplooiingsdebat dat woensdagavond 28 november door studentenraadsfractie Oras wordt georganiseerd. Volgens Oras-voorzitter Daphne Nederstigt wil de arbeidsmarkt dat studenten dingen doen naast hun studie. Maar het TU-bestuur neemt volgens haar regelmatig maatregelen die dat dwarsbomen. Ze denkt dan vooral aan de invoering van de harde knip, de eis dat studenten eerst hun bachelor moeten hebben afgerond voordat zij aan hun master beginnen. Nederstigt wil dat studenten en het college van bestuur (cvb) van de TU meer begrip krijgen voor elkaars standpunten. Zij hoopt ook dat het cvb na het debat zal inzien dat het de ontplooiing van studenten meer moet stimuleren.
Hoorzittingen OOD

Declaraties die niet op tijd worden betaald, verloop onder personeel, openstaande vacatures. Het zijn signalen die de ondernemingsraad (or) regelmatig opvangt sinds de reorganisatie (OOD). Om te weten te komen hoe medewerkers dit beleven, houdt de or hoorzittingen in commissiekamer 3 van de aula. Op 11 december voor medewerkers van het shared service center, op 13 december voor de faculteiten. Iedereen is tussen 12.30 en 13.30 uur welkom. Wie een broodje wil mee-eten, dient dit vooraf te melden bij b.h.heersma@tudelft.nl.
Lorre

Studentendiscotheek Lorre mag van de gemeente Delft na 2 december geen feesten houden die ook zonder collegekaart te bezoeken zijn. De gemeente reageert met dat besluit op de verontwaardiging van Leefbaar Delft over een aantal openbare optredens, die vanaf september twee keer per maand in Lorre gepland stonden. Leefbaar Delft-raadslid Jan Peter de Wit schreef eind september in zijn webcolumn dat het openstellen van Lorre ‘een typisch gevalletje van oneerlijke concurrentie’ is. De gewraakte concerten zijn georganiseerd door Delft Music Projects, een stichting voor muzikanten die in Delft willen repeteren en optreden. De concerten die al voor 18 november en 2 december op de agenda stonden, mogen nog doorgaan. Daarna moet het afgelopen zijn met het openstellen van Lorre voor andere bezoekers dan studenten. Houdt de studentendiscotheek zich niet aan die regel, dan riskeert ze een geldboete. Het bestuur van Lorre reageert laconiek op de commotie. De muziekmiddagen waren met de gemeente bedacht.
Rectificatie

In het bericht ‘Amateurstatistici’ in Delta 33 staan twee fouten. Er staat ten onrechte in dat emeritushoogleraar statistiek prof.dr. Piet Groeneboom een van de opstellers is van een petitie die pleit voor heropening van de zaak tegen Lucia de B. De petitie is ondertekend door meer dan tachtig hoogleraren van diverse disciplines en niet, zoals het stuk meldt, door meer dan tachtig hoogleraren in de statistiek.
Haarlem

De 72 internationale masterstudenten die door Duwo waren gehuisvest in een voormalige kerk in Haarlem hebben op zes na allemaal woonruimte gekregen in Delft. Het international office van de TU Delft en Duwo moesten aan het begin van het collegejaar uitwijken naar Haarlem, omdat er in Delft een kamertekort was. Volgens Marlies Poelman van het international office zijn de meeste studenten blij dat ze weg zijn uit Haarlem. “Studenten die ook ’s avonds in Delft moesten zijn, waren niet blij met de lange reistijd.” De laatste zes Delftse studenten verlaten de Haarlemse Heilig Hartkerk op 24 november. Duwo heeft het gebouw voor een jaar afgehuurd. Ze probeert er nu promovendi te huisvesten. “Die hoeven minder vaak in Delft te zijn”, aldus Poelman.
Filmlab

De eerste film van het studentenproject Filmlab, de opvolger van ‘Soap’, moet in december op het witte doek te zien zijn. De stomme film met de werknaam ‘Koffer’, over een meisje dat tegen het grotestadsleven aanloopt, had al tijdens de Owee moeten draaien, maar de productie liep vertraging op. Volgens Geert Niermeijer van Filmlab kwam dat onder meer doordat draaidagen moeilijk te plannen bleken. Ook dunde de groep, voornamelijk bestaande uit afstuderende studenten, steeds verder uit. De makers werken momenteel aan de montage. Daarna volgt het nabewerken van beeld en geluid. De lengte van de film is nog niet precies bekend. In eerste instantie zou hij zes minuten gaan duren, nu worden het er zeker twaalf. Plaats en datum van de vertoning zijn nog niet bekend.
Ranglijst

De TU Delft is 63ste op de lijst van ’s werelds tweehonderd beste universiteiten volgens het Britse dagblad The Times. De TU staat daarmee 23 plaatsen hoger dan vorig jaar. Op de ranglijst, aangevoerd door Harvard, staan nog tien andere Nederlandse universiteiten. De Universiteit van Amsterdam is met de 48e plaats de beste Nederlandse universiteit.

In het lijstje van de vijftig beste technische universiteiten, staat Delft op de zeventiende plek. Twente en Eindhoven komen op die lijst niet voor.
Wanbetalers

Als vroeger je saldo ontoereikend was, schoot de bank je collegegeld voor. Die service is dit jaar opgehouden als gevolg van Europese regelgeving. Worden wanbetalers nu ongemerkt uitgeschreven? Aan de TU Delft in elk geval niet. André van Peppen, adjunct-directeur van Onderwijs en Studentenzaken, legt uit dat de betalingsachterstanden de universiteit flink wat extra werk kosten. Wanbetalers krijgen twee keer een waarschuwing. Pas daarna worden ze – tijdelijk – van belangrijke onlinevoorzieningen van de TU afgesloten. O&S zet er een hele formatieplaats voor in, Finance & Control een halve formatieplaats. Van Peppen: “Door de goede samenwerking tussen O&S en F&C krijgen we het probleem aardig onder controle. We zitten er bovenop, zodat studenten niet gaan denken dat je bij de TU Delft wel kunt wachten met betalen. We begonnen met vijfhonderd wanbetalers: ongeveer 5 procent. Landelijk bedraagt het percentage 3 procent. Daar zitten we nu onder.”
Slecht gekleed

Delftse studenten zijn volgens een enquête van de website stuud.nl na hun collega’s uit Wageningen de slechtst geklede studenten van Nederland. Negenhonderd mensen, voornamelijk vrouwen, vulden de vragenlijst in. Op basis daarvan ontstond een top vijf van modeflaters van studenten. Ze dragen te kleine kleren, zijn vergroeid met hun polo’s en joggingkleding, trekken allemaal laagjes over elkaar aan en maken slechte kleurencombinaties.
Imago

In opdracht van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen voert een extern onderzoeksbureau een e-enquête uit over het imago van een technisch wetenschappelijke carrière. Wetenschappelijk personeel en studenten krijgen per mail 15 vragen over factoren die de keuze voor een carrière als technisch wetenschapper beïnvloeden. Ook willen de faculteiten weten welke faciliteiten nodig zijn om een wetenschappelijke loopbaan optimaal te kunnen begeleiden.

Bijziend

De optische dataopslag van Blu-ray Disks (BD) kan tien keer vergroot worden met nieuwe optische technieken. Dr.ir. Ferry Zijp ontwikkelde tijdens zijn onderzoek bij Philips Research een speciaal lenzenstelsel dat extreem dicht boven het oppervlak van de BD hangt. De luchtspleet tussen schijf en lens bedraagt met 25 nanometer slechts een fractie van de golflengte van blauw licht (500 nm). Dankzij de speciale lens (Solid Immersion Lens of SIL genaamd) is het mogelijk de putjes in een BD verder te verkleinen en dichter opeen te schrijven. Zijp bouwde een demonstratieopstelling waarmee hij data extreem compact optisch kon wegschrijven en uitlezen. Daarbij gebruikte hij een vinding van Sony om de SIL-lens op constante afstand van de schijf te houden. Het proefschrift ‘Near-Field Optical Data Storage’ stelt dat op 1 laag Blu-ray Disk 125 gigabyte is op te slaan, en 250 GB op een dubbellaags. Zijp promoveerde afgelopen maandag aan de afdeling optica van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.
Fijnstof

De fijnstofmagneet van Botanische Tuin-directeur drs.ing. Bob Ursem wordt in de toekomst getest langs één van de vervuilde straten in Delft. Het college van burgemeester en wethouders moet een straat aanwijzen. Dat staat in de motie van gemeenteraadsfractie Stip, die vorige week unaniem door de raad is aangenomen. Ursem testte zijn fijnstofmagneet – bestaande uit drie draden, een stuk gaas en een heg . al op een speciaal voor dat doel aangelegde weg.
Learning centre

Studenten van de faculteiten TBM, IO en 3mE denken ten onrechte dat het toekomstige learning centre van de TU, een onderwijsgebouw met allerlei ict-faciliteiten, puur voor hen wordt gebouwd. Dat zegt studentenraadsfractie Oras na gesprekken met de drie facultaire studentenraden. De drie decanen verspreiden volgens Oras het bericht dat het hun centrum wordt. Dat is niet zo, verzekert Paul Rullmann van het college van bestuur. “Het is een algemene voorziening voor iedereen. Net zoals de bibliotheek er voor iedereen is.”
Ontplooiingsdebat

Moet een student nou wel of niet van alles ondernemen naast zijn studie? Die vraag staat centraal tijdens het zogenoemde ontplooiingsdebat dat woensdagavond 28 november door studentenraadsfractie Oras wordt georganiseerd. Volgens Oras-voorzitter Daphne Nederstigt wil de arbeidsmarkt dat studenten dingen doen naast hun studie. Maar het TU-bestuur neemt volgens haar regelmatig maatregelen die dat dwarsbomen. Ze denkt dan vooral aan de invoering van de harde knip, de eis dat studenten eerst hun bachelor moeten hebben afgerond voordat zij aan hun master beginnen. Nederstigt wil dat studenten en het college van bestuur (cvb) van de TU meer begrip krijgen voor elkaars standpunten. Zij hoopt ook dat het cvb na het debat zal inzien dat het de ontplooiing van studenten meer moet stimuleren.
Hoorzittingen OOD

Declaraties die niet op tijd worden betaald, verloop onder personeel, openstaande vacatures. Het zijn signalen die de ondernemingsraad (or) regelmatig opvangt sinds de reorganisatie (OOD). Om te weten te komen hoe medewerkers dit beleven, houdt de or hoorzittingen in commissiekamer 3 van de aula. Op 11 december voor medewerkers van het shared service center, op 13 december voor de faculteiten. Iedereen is tussen 12.30 en 13.30 uur welkom. Wie een broodje wil mee-eten, dient dit vooraf te melden bij b.h.heersma@tudelft.nl.
Lorre

Studentendiscotheek Lorre mag van de gemeente Delft na 2 december geen feesten houden die ook zonder collegekaart te bezoeken zijn. De gemeente reageert met dat besluit op de verontwaardiging van Leefbaar Delft over een aantal openbare optredens, die vanaf september twee keer per maand in Lorre gepland stonden. Leefbaar Delft-raadslid Jan Peter de Wit schreef eind september in zijn webcolumn dat het openstellen van Lorre ‘een typisch gevalletje van oneerlijke concurrentie’ is. De gewraakte concerten zijn georganiseerd door Delft Music Projects, een stichting voor muzikanten die in Delft willen repeteren en optreden. De concerten die al voor 18 november en 2 december op de agenda stonden, mogen nog doorgaan. Daarna moet het afgelopen zijn met het openstellen van Lorre voor andere bezoekers dan studenten. Houdt de studentendiscotheek zich niet aan die regel, dan riskeert ze een geldboete. Het bestuur van Lorre reageert laconiek op de commotie. De muziekmiddagen waren met de gemeente bedacht.
Rectificatie

In het bericht ‘Amateurstatistici’ in Delta 33 staan twee fouten. Er staat ten onrechte in dat emeritushoogleraar statistiek prof.dr. Piet Groeneboom een van de opstellers is van een petitie die pleit voor heropening van de zaak tegen Lucia de B. De petitie is ondertekend door meer dan tachtig hoogleraren van diverse disciplines en niet, zoals het stuk meldt, door meer dan tachtig hoogleraren in de statistiek.
Haarlem

De 72 internationale masterstudenten die door Duwo waren gehuisvest in een voormalige kerk in Haarlem hebben op zes na allemaal woonruimte gekregen in Delft. Het international office van de TU Delft en Duwo moesten aan het begin van het collegejaar uitwijken naar Haarlem, omdat er in Delft een kamertekort was. Volgens Marlies Poelman van het international office zijn de meeste studenten blij dat ze weg zijn uit Haarlem. “Studenten die ook ’s avonds in Delft moesten zijn, waren niet blij met de lange reistijd.” De laatste zes Delftse studenten verlaten de Haarlemse Heilig Hartkerk op 24 november. Duwo heeft het gebouw voor een jaar afgehuurd. Ze probeert er nu promovendi te huisvesten. “Die hoeven minder vaak in Delft te zijn”, aldus Poelman.
Filmlab

De eerste film van het studentenproject Filmlab, de opvolger van ‘Soap’, moet in december op het witte doek te zien zijn. De stomme film met de werknaam ‘Koffer’, over een meisje dat tegen het grotestadsleven aanloopt, had al tijdens de Owee moeten draaien, maar de productie liep vertraging op. Volgens Geert Niermeijer van Filmlab kwam dat onder meer doordat draaidagen moeilijk te plannen bleken. Ook dunde de groep, voornamelijk bestaande uit afstuderende studenten, steeds verder uit. De makers werken momenteel aan de montage. Daarna volgt het nabewerken van beeld en geluid. De lengte van de film is nog niet precies bekend. In eerste instantie zou hij zes minuten gaan duren, nu worden het er zeker twaalf. Plaats en datum van de vertoning zijn nog niet bekend.
Ranglijst

De TU Delft is 63ste op de lijst van ’s werelds tweehonderd beste universiteiten volgens het Britse dagblad The Times. De TU staat daarmee 23 plaatsen hoger dan vorig jaar. Op de ranglijst, aangevoerd door Harvard, staan nog tien andere Nederlandse universiteiten. De Universiteit van Amsterdam is met de 48e plaats de beste Nederlandse universiteit.

In het lijstje van de vijftig beste technische universiteiten, staat Delft op de zeventiende plek. Twente en Eindhoven komen op die lijst niet voor.
Wanbetalers

Als vroeger je saldo ontoereikend was, schoot de bank je collegegeld voor. Die service is dit jaar opgehouden als gevolg van Europese regelgeving. Worden wanbetalers nu ongemerkt uitgeschreven? Aan de TU Delft in elk geval niet. André van Peppen, adjunct-directeur van Onderwijs en Studentenzaken, legt uit dat de betalingsachterstanden de universiteit flink wat extra werk kosten. Wanbetalers krijgen twee keer een waarschuwing. Pas daarna worden ze – tijdelijk – van belangrijke onlinevoorzieningen van de TU afgesloten. O&S zet er een hele formatieplaats voor in, Finance & Control een halve formatieplaats. Van Peppen: “Door de goede samenwerking tussen O&S en F&C krijgen we het probleem aardig onder controle. We zitten er bovenop, zodat studenten niet gaan denken dat je bij de TU Delft wel kunt wachten met betalen. We begonnen met vijfhonderd wanbetalers: ongeveer 5 procent. Landelijk bedraagt het percentage 3 procent. Daar zitten we nu onder.”
Slecht gekleed

Delftse studenten zijn volgens een enquête van de website stuud.nl na hun collega’s uit Wageningen de slechtst geklede studenten van Nederland. Negenhonderd mensen, voornamelijk vrouwen, vulden de vragenlijst in. Op basis daarvan ontstond een top vijf van modeflaters van studenten. Ze dragen te kleine kleren, zijn vergroeid met hun polo’s en joggingkleding, trekken allemaal laagjes over elkaar aan en maken slechte kleurencombinaties.
Imago

In opdracht van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen voert een extern onderzoeksbureau een e-enquête uit over het imago van een technisch wetenschappelijke carrière. Wetenschappelijk personeel en studenten krijgen per mail 15 vragen over factoren die de keuze voor een carrière als technisch wetenschapper beïnvloeden. Ook willen de faculteiten weten welke faciliteiten nodig zijn om een wetenschappelijke loopbaan optimaal te kunnen begeleiden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.