Onderwijs

Kort Nieuws

Geen geldDe 3TU.Federatie heeft bij onderwijsminister Plasterk geprotesteerd tegen het schrappen van de structurele financiering. Door de bezuinigingen krijgt het samenwerkingsverband van de TU’s van Delft, Twente en Eindhoven dit en volgend jaar geen geld.

Het 3TU-bestuur is verrast over de maatregel omdat Plasterk in zijn begroting aangeeft dat 3TU een van de twee gebieden is waarop hij inzet voor het wetenschappelijk onderwijs. De drie TU’s zetten hun werk ‘zo goed mogelijk’ voort.

,Station TU Delft

De naam van het NS-station Delft-Zuid wordt mogelijk TU Delft. Wethouder Koning van ruimtelijke ordening doet die suggestie volgens het AD op haar twittersite. Het huidige Delft-Zuid wordt veel door studenten gebruikt. Twee weken geleden opende Koning er de nieuwe fietsenstalling. Die biedt plaats aan zeshonderd fietsen naast het station en op het Kruithuisviaduct. De stalling is onderdeel van een investering van ruim vier miljoen euro in de stationsomgeving. Doel is het gebied aantrekkelijker maken.

,IKA

Wie het nog niet gedaan heeft, moet snel zijn. Nog tot zaterdagnacht 24.00 uur kunnen medewerkers hun keuzes invullen voor hun IKA-pakket (Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden). Vanaf dit jaar kan iedereen vijf jaar lang 220 euro extra inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof, pensioen of reiskosten. Wie het geld niet inzet, is het dit jaar kwijt. Het extraatje is beschikbaar gekomen doordat het de afgelopen jaren niet is uitgegeven aan gratis ADSL voor medewerkers thuis.

,Verzakkingen

Als gebouwen verzakken door de aanleg van de Delftse spoortunnel, volgen masterstudenten van geometics (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) dat met millimeterprecisie. Donderdagavond geven ze een demonstratie van hun kunnen in het Meisjeshuis. Ook nu bewegen er gebouwen in Delft, soms met centimeters tegelijk, maar door andere oorzaken. De EWI-toren bijvoorbeeld zet bij warm weer flink uit. De metingen, gebaseerd op radarreflecties gemeten door satellieten, zijn preciezer dan aanvankelijk gedacht. Scheefstand in de orde van een paar milligraden blijkt meetbaar, evenals verzakkingen van een millimeter. Per vierkante kilometer kunnen duizenden punten binnen enkele seconden gemeten worden. Prof.dr.ir. Ramon Hanssen denkt dat één persoon de metingen kan bijhouden en publiceren, bijvoorbeeld op een website.

Donderdag 29 oktober, Meisjeshuis, Oude Delft 112, 20.00 – 21.30 uur

,Vochtigheid

Het aardse klimaat beter begrijpen en overstromingen voorspellen, wordt voor hydrologen straks makkelijker. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert op maandag 2 november namelijk ‘s wereld eerste hydrologische satelliet. De Smos-satelliet (Soil Moisture and Ocean Salinity) brengt mondiaal de bodemvochtigheid in kaart. “Bodemvochtigheid is het uitgangspunt voor iedere hydroloog”, zegt prof.dr.ir. Nick van de Giesen van Civiele Techniek en Geowetenschappen. “Van daaruit kun je, samen met andere informatie, uitspraken doen over overstromingen, droogte, verwoestijning en het regionale weer. Tot nu toe moest je bij wijze van spreken met een schepje het veld in.” De TU Delft gaat meewerken aan de kalibratie van de Smos-gegevens. “Daarvoor combineren we de satellietinformatie onder meer met een nieuw type metingen op de grond”, zegt Van de Giesen. “Via glasvezelkabels meten we de temperatuur van de bodem op meerdere dieptes. Die temperatuur is een indicatie voor de bodemvochtigheid.” 

,Bewonerscommissies

Duwo heeft in Delft nagenoeg geen actieve bewonerscommissies meer. Studenten zouden het veel te druk hebben met hun studie. Duwo heeft het door onderbezetting ‘laten sloffen’ maar begint volgende week met een campagne om studenten te verleiden voor zo’n commissie. Uit Duwo-onderzoek bleek dat het imago van bewonerscommissies ‘stoffig’ was en dat ‘Duwo er toch niets mee deed’. De corporatie vindt het een middel om makkelijker met bewoners te communiceren. En andersom.

,Emotiedetector

Een intelligente camera herkent angst, woede, verbazing, blijdschap, verdriet en walging met 95 procent zekerheid. Dr. Dragos Datcu ontwikkelde het computersysteem aan de groep mens-machine interactie van Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica. Het apparaat herkent gezichten in beeld en weet die te volgen. Uit de meting van afstanden tussen bepaalde punten op het gezicht (bij verbazing neemt afstand tussen voorhoofd en kin toe) en bepaling van de vorm van ogen, mond en wenkbrauwen weet Datcu’s systeem iemands gemoedsgesteldheid af te lezen. Handig voor als iemand achter het stuur in slaap dreigt te vallen, of voor robots die met ouderen om moeten gaan. De Roemeen Datcu promoveerde afgelopen dinsdag op zijn onderzoek. Donderdag promoveert uit dezelfde groep Zhenke Yang die de emotieherkenning heeft toepast in een intelligent observatiesysteem in treinen.

“In de bewonerscommissie hebben we besproken dat Duwo er voor moet zorgen dat niemand ten onrechte een huuropzegging krijgt toegestuurd”, aldus Schaap. Nu gebeurt dat bij veel studenten, waarna de opzegging weer wordt ingetrokken als die niet terecht is. “Een vreemde gang van zaken”, meent Schaap.
Fouten worden volgens hem gemakkelijk gemaakt. “Men controleert niet of mensen opnieuw bij een studie ingeschreven staan. Dat hoeft niet eens aan de TU te zijn, want alle opleidingen in de regio Haaglanden zijn geldig.” Bovendien kunnen huurders aan de Balthasar van der Polweg niet zomaar worden uitgezet. “Daar heb je met zijn tweeën een wooncontract. Als een bewoner nog studeert, dan kun je de ander niet zomaar uitzetten.”
Robert van den Berg, teamleider van de afdeling verhuur van Duwo, bevestigt dat de brieven verstuurd worden. “Dat doen we al twee of drie jaar. Dat is onze standaardprocedure en de tekst is juridisch getest.” Bovendien, benadrukt hij, wordt de student in de brief gewezen op de mogelijkheid om opzegging terug te draaien. “De student mag dan een kopie van inschrijving opsturen om de procedure weer stop te zetten”, vertelt hij. Ook promovendi kunnen met een aanstellingsbrief en een kopie van een loonstrookje in hun huis blijven wonen.
Schaap vindt de brieven te scherp opgesteld. In de alinea voorafgaand aan de genoemde mogelijkheden tot terugdraaiing, wordt gesproken over een gang naar de kantonrechter. Bovendien dreigt Duwo op het reactieformulier met ‘veroordeling tot het betalen van de door Duwo gemaakte kosten’.
“Mensen reageren ontdaan op de huuropzegging”, vertelt Schaap. “Een aantal jaar geleden verstuurde Duwo nog brieven met een heel andere strekking. Ze vertelden mij letterlijk dat Duwo bewust niet iedereen op zijn rechten wijst, omdat ze bang zijn dat iedereen dan een sluiproute weet te vinden. Als je bijvoorbeeld het collegegeld ervoor over hebt, kun je je meteen weer inschrijven bij een opleiding in de buurt.”
Van den Berg is het niet eens met Schaap. “Als je de brief leest moet je niet uitgaan van één alinea”, zegt hij. “Als een organisatie het er niet mee eens is, dan kunnen ze bij mij aankloppen.”

Geen geld

De 3TU.Federatie heeft bij onderwijsminister Plasterk geprotesteerd tegen het schrappen van de structurele financiering. Door de bezuinigingen krijgt het samenwerkingsverband van de TU’s van Delft, Twente en Eindhoven dit en volgend jaar geen geld. Het 3TU-bestuur is verrast over de maatregel omdat Plasterk in zijn begroting aangeeft dat 3TU een van de twee gebieden is waarop hij inzet voor het wetenschappelijk onderwijs. De drie TU’s zetten hun werk ‘zo goed mogelijk’ voort.

Station TU Delft

De naam van het NS-station Delft-Zuid wordt mogelijk TU Delft. Wethouder Koning van ruimtelijke ordening doet die suggestie volgens het AD op haar twittersite. Het huidige Delft-Zuid wordt veel door studenten gebruikt. Twee weken geleden opende Koning er de nieuwe fietsenstalling. Die biedt plaats aan zeshonderd fietsen naast het station en op het Kruithuisviaduct. De stalling is onderdeel van een investering van ruim vier miljoen euro in de stationsomgeving. Doel is het gebied aantrekkelijker maken.

IKA

Wie het nog niet gedaan heeft, moet snel zijn. Nog tot zaterdagnacht 24.00 uur kunnen medewerkers hun keuzes invullen voor hun IKA-pakket (Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden). Vanaf dit jaar kan iedereen vijf jaar lang 220 euro extra inzetten voor bijvoorbeeld extra verlof, pensioen of reiskosten. Wie het geld niet inzet, is het dit jaar kwijt. Het extraatje is beschikbaar gekomen doordat het de afgelopen jaren niet is uitgegeven aan gratis ADSL voor medewerkers thuis.

Verzakkingen

Als gebouwen verzakken door de aanleg van de Delftse spoortunnel, volgen masterstudenten van geometics (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) dat met millimeterprecisie. Donderdagavond geven ze een demonstratie van hun kunnen in het Meisjeshuis. Ook nu bewegen er gebouwen in Delft, soms met centimeters tegelijk, maar door andere oorzaken. De EWI-toren bijvoorbeeld zet bij warm weer flink uit. De metingen, gebaseerd op radarreflecties gemeten door satellieten, zijn preciezer dan aanvankelijk gedacht. Scheefstand in de orde van een paar milligraden blijkt meetbaar, evenals verzakkingen van een millimeter. Per vierkante kilometer kunnen duizenden punten binnen enkele seconden gemeten worden. Prof.dr.ir. Ramon Hanssen denkt dat één persoon de metingen kan bijhouden en publiceren, bijvoorbeeld op een website.

Donderdag 29 oktober, Meisjeshuis, Oude Delft 112, 20.00 – 21.30 uur

Vochtigheid

Het aardse klimaat beter begrijpen en overstromingen voorspellen, wordt voor hydrologen straks makkelijker. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert op maandag 2 november namelijk ‘s wereld eerste hydrologische satelliet. De Smos-satelliet (Soil Moisture and Ocean Salinity) brengt mondiaal de bodemvochtigheid in kaart. “Bodemvochtigheid is het uitgangspunt voor iedere hydroloog”, zegt prof.dr.ir. Nick van de Giesen van Civiele Techniek en Geowetenschappen. “Van daaruit kun je, samen met andere informatie, uitspraken doen over overstromingen, droogte, verwoestijning en het regionale weer. Tot nu toe moest je bij wijze van spreken met een schepje het veld in.” De TU Delft gaat meewerken aan de kalibratie van de Smos-gegevens. “Daarvoor combineren we de satellietinformatie onder meer met een nieuw type metingen op de grond”, zegt Van de Giesen. “Via glasvezelkabels meten we de temperatuur van de bodem op meerdere dieptes. Die temperatuur is een indicatie voor de bodemvochtigheid.” 

Bewonerscommissies

Duwo heeft in Delft nagenoeg geen actieve bewonerscommissies meer. Studenten zouden het veel te druk hebben met hun studie. Duwo heeft het door onderbezetting ‘laten sloffen’ maar begint volgende week met een campagne om studenten te verleiden voor zo’n commissie. Uit Duwo-onderzoek bleek dat het imago van bewonerscommissies ‘stoffig’ was en dat ‘Duwo er toch niets mee deed’. De corporatie vindt het een middel om makkelijker met bewoners te communiceren. En andersom.

Emotiedetector

Een intelligente camera herkent angst, woede, verbazing, blijdschap, verdriet en walging met 95 procent zekerheid. Dr. Dragos Datcu ontwikkelde het computersysteem aan de groep mens-machine interactie van Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica. Het apparaat herkent gezichten in beeld en weet die te volgen. Uit de meting van afstanden tussen bepaalde punten op het gezicht (bij verbazing neemt afstand tussen voorhoofd en kin toe) en bepaling van de vorm van ogen, mond en wenkbrauwen weet Datcu’s systeem iemands gemoedsgesteldheid af te lezen. Handig voor als iemand achter het stuur in slaap dreigt te vallen, of voor robots die met ouderen om moeten gaan. De Roemeen Datcu promoveerde afgelopen dinsdag op zijn onderzoek. Donderdag promoveert uit dezelfde groep Zhenke Yang die de emotieherkenning heeft toepast in een intelligent observatiesysteem in treinen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.