Onderwijs

Kort nieuws

KenniseconomieOok het hoogste sociaal-economische adviesorgaan van de overheid vindt dat het slecht gesteld is met het Nederlandse onderwijs.

De Sociaal Economische Raad (SER) schrijft aan de kabinetsinformateurs dat extra euro’s en collegegeldverhoging soelaas kunnen bieden. De onontbeerlijk geachte financiële injectie moet dus niet alleen van de overheid komen, maar ook uit de portemonnee van de student. Een hoger collegegeld moet wat de SER betreft kunnen, mits er voor studenten wat meer stufi beschikbaar komt. De SER is bezorgd over de belabberde concurrentiepositie die Nederland structureel in Europa inneemt. ,,De Nederlandse groeipotentie ligt namelijk met twee procent onder het EU-gemiddelde van 2,25 procent. Dit komt vooral doordat Nederland zwak scoort op het terrein van innovatie.” De Europese cijfers zijn helemaal beroerd als ze naast de Nederlandse ambitie worden geplaatst om in 2010 qua kenniseconomie tot de toplanden te behoren.

Banen postdocs

Postdocs hoeven niet op een vaste aanstelling te rekenen. Volgens een arbeidsmarktmonitor stommelen de meeste postdocs in het beste geval van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. De universiteiten hebben te weinig vaste aanstellingen om de duizenden postdocs na afloop van hun contracten permanent in dienst te nemen. Bijna de helft van de ondervraagde postdocs heeft al een of meerdere postdoccontracten achter de rug, een kwart zelfs meer dan drie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden.

Hongerstaking

De tachtigjarige Salai Tun Than, oud-rector van de Yezin universiteit in Birma, is op 27 april in de gevangenis begonnen met een hongerstaking. Hij werd vorig jaar door het militaire bewind tot zeven jaar veroordeeld na een eenmansdemonstratie voor democratische rechten voor het gemeentehuis van Rangoon in 2001.

Kleine boodschap

Het lijkt een grap, maar het is toch echt: aan het befaamde Media Lab van het Massachusetts Institute of Technology hebben twee jeugdige onderzoekers, Dan Maynes-Aminzade en Hayes Solos Raffle, een videospel ontwikkeld dat bestuurd wordt met een urinestraal. De ‘You’re In Control’ (snel uitspreken) is bedoeld om te worden ingebouwd in urinoirs. Een demonstratievideo laat zien dat ook vrouwen er aardig mee overweg kunnen.

web.media.mit.edu/~hayes . .

Privacy

Wetenschappers mogen ten behoeve van onderzoek niet meer privacygevoelige gegevens verzamelen dan nodig, en moeten die informatie zo veel mogelijk anonimiseren. Dat is de kern van een advies van wetenschapsacademie Knaw aan de universiteiten.

De gedragscode is een uitwerking van de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens, die in 2001 van kracht werd. De naam- en adresgegevens moeten worden vernietigd als ze voor het onderzoek niet meer nodig zijn. Universiteiten moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om de privacy van onderzochte personen te waarborgen. Digitale bestanden kunnen worden afgeschermd op beveiligde computersystemen en niet iedereen moet zomaar over een toegangscode kunnen beschikken.

Duurzaam speerpunt

De TU heeft er weer een speerpunt bij. In april keurde het college van bestuur het bijgestelde voorstel voor het speerpunt sustainable industrial processes goed. Eerder ontbrak volgens het college voldoende ‘inhoudelijke focussering’. Het zwaartepunt van het speerpunt zal liggen op efficiënt gebruik van water, energie en materialen bij duurzame industriële processen. Professor Peter Jansens (Wbmt) is benoemd tot directeur.

Genade

De vier Amerikaanse studenten tegen wie vorige maand astronomische boetes waren geëist wegens het illegaal verspreiden van muziek via internet, komen er genadig van af. Joseph Nievelt, student informatica aan de Michigan Technological University, Daniel Peng van Princeton University en Jesse Jordan en Aaron Sherman van Rensselaer Polytechnic kregen in een civiele procedure eisen tot bijna honderd miljard dollar (150 duizend per gekopieerd muziekfragment) op hun boterham. Dat was het bedrag dat de eisende partij, de koepelorganisatie van de muziekindustrie Riaa, redelijk vond als vergoeding voor de geleden schade. De vier studenten moeten nu voor 2006 ieder een bedrag van twaalf- tot zeventienduizend dollar betalen, nog fors natuurlijk, maar een minuscule fractie van de oorspronkelijke eis.

Actieplan

De EU wil Europese technologieplatforms opzetten, waarin onderzoekers, de industrie en beleidsmakers samenwerken. De platforms moeten publiekprivate samenwerking ondersteunen om onderzoek en innovatie een impuls te geven. De maatregel maakt deel uit van een actieplan van de Europese Commissie, dat ten doel heeft de investeringen in onderzoek te verhogen van 1,9 procent naar drie procent van het bruto nationaal product in 2010. Tweederde deel daarvan moet worden gefinancierd door de private sector, zoals was afgesproken op de Europese top in Barcelona in maart vorig jaar. De EU verwacht dat de beoogde groei in onderzoek een jaarlijkse extra groei van een half procent van het BNP zal opleveren, alsmede vierhonderdduizend banen. De platforms moeten er komen voor speerpunten als luchtvaart, ict en nanotechnologie. Ook een loopbaan als onderzoeker moet fiscaal aantrekkelijker worden.

http://europa.eu.int . .

Pick-a-Prof

Amerikaanse hoogleraren krijgen een punthoofd van de commerciële website ‘Pick-a-Prof’. Deze informatiebank is al ruim twee jaar in de lucht maar begint nu pas echt populair te worden. Op Pick-a-Prof staan de goede en slechte eigenschappen van hoogleraren open en bloot te kijk: wat voor cijfers heeft de docent de laatste jaren gegeven, zijn er ruzies met studenten bekend, hoe oordelen studenten over de colleges en nog meer. Als gevolg van de Freedom of Information Act zijn universiteiten verplicht om zulke gegevens ter beschikking te stellen. Ze mogen daar een vergoeding voor vragen, en doen dat ook. Pick-a-Prof berekent de vergoeding door aan zijn klanten. Dat zijn vooral studentenorganisaties, die voor vijf- tot tienduizend dollar per jaar een abonnement kunnen afsluiten. Individuele studenten betalen vijf dollar per semester. Overigens worden ook docenten nadrukkelijk uitgenodigd om toelichting of commentaar te leveren op wat Pick-a-Prof over hen heeft te melden.

Inmiddels is het voorbeeld van Pick-a-Prof door anderen gevolgd en komen de professorensites als paddenstoelen uit de grond: ‘TeachersReviews.com’, ‘WhoToTake.com’ en ‘RateMyProfessors.com’ zijn er een paar van.

www

www.aaup.org . .

Lintjesregen

Heel even leek de monarchie te wankelen, maar één Koninginnedag maakte alweer zomer. En een lintjesregen daalde neer over de TU Delft. Prof.dr.ir. Jakob de Swaan Arons (TNW) en emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Egbert Schuurman (TBM) werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tineke Scheepstra, ambtelijk secretaris van het college van bestuur werd Lid in de Orde van Oranje Nassau, emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Adriaan de Hoop (Elektrotechniek)en OCP-decaan prof.ir. W. Wijnand Dalmijn allebei Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Kenniseconomie

Ook het hoogste sociaal-economische adviesorgaan van de overheid vindt dat het slecht gesteld is met het Nederlandse onderwijs. De Sociaal Economische Raad (SER) schrijft aan de kabinetsinformateurs dat extra euro’s en collegegeldverhoging soelaas kunnen bieden. De onontbeerlijk geachte financiële injectie moet dus niet alleen van de overheid komen, maar ook uit de portemonnee van de student. Een hoger collegegeld moet wat de SER betreft kunnen, mits er voor studenten wat meer stufi beschikbaar komt. De SER is bezorgd over de belabberde concurrentiepositie die Nederland structureel in Europa inneemt. ,,De Nederlandse groeipotentie ligt namelijk met twee procent onder het EU-gemiddelde van 2,25 procent. Dit komt vooral doordat Nederland zwak scoort op het terrein van innovatie.” De Europese cijfers zijn helemaal beroerd als ze naast de Nederlandse ambitie worden geplaatst om in 2010 qua kenniseconomie tot de toplanden te behoren.

Banen postdocs

Postdocs hoeven niet op een vaste aanstelling te rekenen. Volgens een arbeidsmarktmonitor stommelen de meeste postdocs in het beste geval van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. De universiteiten hebben te weinig vaste aanstellingen om de duizenden postdocs na afloop van hun contracten permanent in dienst te nemen. Bijna de helft van de ondervraagde postdocs heeft al een of meerdere postdoccontracten achter de rug, een kwart zelfs meer dan drie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden.

Hongerstaking

De tachtigjarige Salai Tun Than, oud-rector van de Yezin universiteit in Birma, is op 27 april in de gevangenis begonnen met een hongerstaking. Hij werd vorig jaar door het militaire bewind tot zeven jaar veroordeeld na een eenmansdemonstratie voor democratische rechten voor het gemeentehuis van Rangoon in 2001.

Kleine boodschap

Het lijkt een grap, maar het is toch echt: aan het befaamde Media Lab van het Massachusetts Institute of Technology hebben twee jeugdige onderzoekers, Dan Maynes-Aminzade en Hayes Solos Raffle, een videospel ontwikkeld dat bestuurd wordt met een urinestraal. De ‘You’re In Control’ (snel uitspreken) is bedoeld om te worden ingebouwd in urinoirs. Een demonstratievideo laat zien dat ook vrouwen er aardig mee overweg kunnen.

web.media.mit.edu/~hayes . .

Privacy

Wetenschappers mogen ten behoeve van onderzoek niet meer privacygevoelige gegevens verzamelen dan nodig, en moeten die informatie zo veel mogelijk anonimiseren. Dat is de kern van een advies van wetenschapsacademie Knaw aan de universiteiten.

De gedragscode is een uitwerking van de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens, die in 2001 van kracht werd. De naam- en adresgegevens moeten worden vernietigd als ze voor het onderzoek niet meer nodig zijn. Universiteiten moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om de privacy van onderzochte personen te waarborgen. Digitale bestanden kunnen worden afgeschermd op beveiligde computersystemen en niet iedereen moet zomaar over een toegangscode kunnen beschikken.

Duurzaam speerpunt

De TU heeft er weer een speerpunt bij. In april keurde het college van bestuur het bijgestelde voorstel voor het speerpunt sustainable industrial processes goed. Eerder ontbrak volgens het college voldoende ‘inhoudelijke focussering’. Het zwaartepunt van het speerpunt zal liggen op efficiënt gebruik van water, energie en materialen bij duurzame industriële processen. Professor Peter Jansens (Wbmt) is benoemd tot directeur.

Genade

De vier Amerikaanse studenten tegen wie vorige maand astronomische boetes waren geëist wegens het illegaal verspreiden van muziek via internet, komen er genadig van af. Joseph Nievelt, student informatica aan de Michigan Technological University, Daniel Peng van Princeton University en Jesse Jordan en Aaron Sherman van Rensselaer Polytechnic kregen in een civiele procedure eisen tot bijna honderd miljard dollar (150 duizend per gekopieerd muziekfragment) op hun boterham. Dat was het bedrag dat de eisende partij, de koepelorganisatie van de muziekindustrie Riaa, redelijk vond als vergoeding voor de geleden schade. De vier studenten moeten nu voor 2006 ieder een bedrag van twaalf- tot zeventienduizend dollar betalen, nog fors natuurlijk, maar een minuscule fractie van de oorspronkelijke eis.

Actieplan

De EU wil Europese technologieplatforms opzetten, waarin onderzoekers, de industrie en beleidsmakers samenwerken. De platforms moeten publiekprivate samenwerking ondersteunen om onderzoek en innovatie een impuls te geven. De maatregel maakt deel uit van een actieplan van de Europese Commissie, dat ten doel heeft de investeringen in onderzoek te verhogen van 1,9 procent naar drie procent van het bruto nationaal product in 2010. Tweederde deel daarvan moet worden gefinancierd door de private sector, zoals was afgesproken op de Europese top in Barcelona in maart vorig jaar. De EU verwacht dat de beoogde groei in onderzoek een jaarlijkse extra groei van een half procent van het BNP zal opleveren, alsmede vierhonderdduizend banen. De platforms moeten er komen voor speerpunten als luchtvaart, ict en nanotechnologie. Ook een loopbaan als onderzoeker moet fiscaal aantrekkelijker worden.

http://europa.eu.int . .

Pick-a-Prof

Amerikaanse hoogleraren krijgen een punthoofd van de commerciële website ‘Pick-a-Prof’. Deze informatiebank is al ruim twee jaar in de lucht maar begint nu pas echt populair te worden. Op Pick-a-Prof staan de goede en slechte eigenschappen van hoogleraren open en bloot te kijk: wat voor cijfers heeft de docent de laatste jaren gegeven, zijn er ruzies met studenten bekend, hoe oordelen studenten over de colleges en nog meer. Als gevolg van de Freedom of Information Act zijn universiteiten verplicht om zulke gegevens ter beschikking te stellen. Ze mogen daar een vergoeding voor vragen, en doen dat ook. Pick-a-Prof berekent de vergoeding door aan zijn klanten. Dat zijn vooral studentenorganisaties, die voor vijf- tot tienduizend dollar per jaar een abonnement kunnen afsluiten. Individuele studenten betalen vijf dollar per semester. Overigens worden ook docenten nadrukkelijk uitgenodigd om toelichting of commentaar te leveren op wat Pick-a-Prof over hen heeft te melden.

Inmiddels is het voorbeeld van Pick-a-Prof door anderen gevolgd en komen de professorensites als paddenstoelen uit de grond: ‘TeachersReviews.com’, ‘WhoToTake.com’ en ‘RateMyProfessors.com’ zijn er een paar van.

www

www.aaup.org . .

Lintjesregen

Heel even leek de monarchie te wankelen, maar één Koninginnedag maakte alweer zomer. En een lintjesregen daalde neer over de TU Delft. Prof.dr.ir. Jakob de Swaan Arons (TNW) en emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Egbert Schuurman (TBM) werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tineke Scheepstra, ambtelijk secretaris van het college van bestuur werd Lid in de Orde van Oranje Nassau, emeritus hoogleraar prof.dr.ir. Adriaan de Hoop (Elektrotechniek)en OCP-decaan prof.ir. W. Wijnand Dalmijn allebei Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.