Onderwijs

Kort nieuws

Mok moet bij TWIDe faculteit TWI heeft het weggooiplastic vervangen door duurzamer koffiebekers. Nu het Academisch Afval Apart-project heeft uitgewezen dat inzamelen en hergebruiken van de weggooibekertjes maar voor de helft lukt, vond de beheerder het nodig de ‘milieumok’ verplicht te stellen.

br />
Personeelsleden van de faculteit, ook de wiskundigen bij Elektro, hebben een mok gekregen. Net als alle eerstejaars. Ouderejaars en bezoekende studenten van andere faculteiten – en dat zijn er nogal wat vanwege de vele colleges wiskunde – moeten bij portier of kantine een duurzame mok aanschaffen voor anderhalve gulden. Voor het schoonspoelen worden geen extra voorzieningen getroffen.

De maatregel kent geen uitzonderingen. Zelfs voor koffiebehoeftige studenten die tentamen doen, geldt ‘geen mok, geen koffie’. Overigens is de mok ook verkrijgbaar bij andere kantines bij de TU. Naar verluidt loopt de verkoop als een trein.

Bul weer weg

Drs. G.W. de Boer, die was benoemd tot buiten-universitair lid van de universiteitsraad, heeft zich als zodanig teruggetrokken. De Boer, ex-vice-president van DSM Resins in Zwolle, is ondertussen benoemd als ‘bul’ in de u-raad van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De procedure van de VU verliep kennelijk parallel aan die van de TU, maar ook sneller. Daarnaast is De Boer lid van de Raad van Toezicht van de hbo-instelling Windesheim die veel contacten met de VU onderhoudt.

Benoeming De Swaan Arons

Prof.dr.ir. J. de Swaan Arons, hoogleraar toegepaste thermodynamica en fasenleer in de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, is benoemd tot lid van de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW heeft tweehonderd leden.

Delftdag

Zaterdag vindt de Delftdag voor de tiende keer plaats. Tussen de markten, demonstraties en muziekuitvoeringen in het centrum van de stad, zorgt ook de TU voor enige activiteiten. Voor de ingang van het Techniek Museum bijvoorbeeld demonstreert Werktuigbouwkunde het anti-rolsysteem, dat maakt dat een auto in de bocht niet gaat overhellen. In het museum zelf geeft het IRI informatie over straling in materialen van het dagelijks leven en over toepassingen van straling in onderzoek.

Hoogleraar Baggertechnologie

Ir. W.J. Vlasblom (42) is aangesteld als hoogleraar Baggertechnologie bij de faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Hij is de opvolger van prof.ir. J. de Koning, die vorig jaar september met emeritaat is gegaan. Vlasblom is momenteel werkzaam bij Ballast Nedam baggeren bv te Zeist, als hoofd Research and Development, tevens belast met planning en produktie bij de aanleg van het nieuwe vliegveld van Hongkong.

Wachtgelden

Het hoger onderwijs wacht een nieuwe bezuiniging op het budget voor uitkeringen aan ontslagen personeel (wachtgelden) en vut- uitkeringen. Het betreft waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen guldens. De bezuiniging zit verscholen in de post arbeidsvoorwaarden in het regeerakkoord. Daarop wordt in 1998 in totaal anderhalf miljard gulden gekort. De minister van onderwijs moet daarvan vierhonderd miljoen gulden opbrengen, aldus een woordvoerder. Welk deel daarvan de universiteiten en hogescholen in rekening wordt gebracht, staat nog niet vast. Rekening houdend met de verdeling van het budget voor arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, kan het om veertig tot tachtig miljoen gulden gaan.

Mok moet bij TWI

De faculteit TWI heeft het weggooiplastic vervangen door duurzamer koffiebekers. Nu het Academisch Afval Apart-project heeft uitgewezen dat inzamelen en hergebruiken van de weggooibekertjes maar voor de helft lukt, vond de beheerder het nodig de ‘milieumok’ verplicht te stellen.

Personeelsleden van de faculteit, ook de wiskundigen bij Elektro, hebben een mok gekregen. Net als alle eerstejaars. Ouderejaars en bezoekende studenten van andere faculteiten – en dat zijn er nogal wat vanwege de vele colleges wiskunde – moeten bij portier of kantine een duurzame mok aanschaffen voor anderhalve gulden. Voor het schoonspoelen worden geen extra voorzieningen getroffen.

De maatregel kent geen uitzonderingen. Zelfs voor koffiebehoeftige studenten die tentamen doen, geldt ‘geen mok, geen koffie’. Overigens is de mok ook verkrijgbaar bij andere kantines bij de TU. Naar verluidt loopt de verkoop als een trein.

Bul weer weg

Drs. G.W. de Boer, die was benoemd tot buiten-universitair lid van de universiteitsraad, heeft zich als zodanig teruggetrokken. De Boer, ex-vice-president van DSM Resins in Zwolle, is ondertussen benoemd als ‘bul’ in de u-raad van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De procedure van de VU verliep kennelijk parallel aan die van de TU, maar ook sneller. Daarnaast is De Boer lid van de Raad van Toezicht van de hbo-instelling Windesheim die veel contacten met de VU onderhoudt.

Benoeming De Swaan Arons

Prof.dr.ir. J. de Swaan Arons, hoogleraar toegepaste thermodynamica en fasenleer in de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, is benoemd tot lid van de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW heeft tweehonderd leden.

Delftdag

Zaterdag vindt de Delftdag voor de tiende keer plaats. Tussen de markten, demonstraties en muziekuitvoeringen in het centrum van de stad, zorgt ook de TU voor enige activiteiten. Voor de ingang van het Techniek Museum bijvoorbeeld demonstreert Werktuigbouwkunde het anti-rolsysteem, dat maakt dat een auto in de bocht niet gaat overhellen. In het museum zelf geeft het IRI informatie over straling in materialen van het dagelijks leven en over toepassingen van straling in onderzoek.

Hoogleraar Baggertechnologie

Ir. W.J. Vlasblom (42) is aangesteld als hoogleraar Baggertechnologie bij de faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Hij is de opvolger van prof.ir. J. de Koning, die vorig jaar september met emeritaat is gegaan. Vlasblom is momenteel werkzaam bij Ballast Nedam baggeren bv te Zeist, als hoofd Research and Development, tevens belast met planning en produktie bij de aanleg van het nieuwe vliegveld van Hongkong.

Wachtgelden

Het hoger onderwijs wacht een nieuwe bezuiniging op het budget voor uitkeringen aan ontslagen personeel (wachtgelden) en vut- uitkeringen. Het betreft waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen guldens. De bezuiniging zit verscholen in de post arbeidsvoorwaarden in het regeerakkoord. Daarop wordt in 1998 in totaal anderhalf miljard gulden gekort. De minister van onderwijs moet daarvan vierhonderd miljoen gulden opbrengen, aldus een woordvoerder. Welk deel daarvan de universiteiten en hogescholen in rekening wordt gebracht, staat nog niet vast. Rekening houdend met de verdeling van het budget voor arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, kan het om veertig tot tachtig miljoen gulden gaan.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.