Onderwijs

Kort nieuws

Filosoof wegProf.dr.ir. J. van Brakel, sinds begin dit jaar verbonden aan de faculteit der Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, heeft per 1 oktober weer ontslag genomen.

Hij wordt full-time hoogleraar filosofie aan de universiteit van Leuven, waar hij ‘eigen’ studenten zal hebben. Dekaan Jochems van WTM voorziet een opvolger per l januari. Voor de voorbereidingen van het invoeren van het verplichte vak ethiek ,,is dit natuurlijk lastig”, aldus Jochems. Van Brakel zei in Delta van 20 januari: ,,Als zich op een andere universiteit een geschikte vacature had aangediend, had ik daar net zo goed op gereageerd. Maar technologie geniet wel mijn bijzondere interesse.”
Ethiek

De u-raad besprak vorige week de voorstellen voor het verplichte vak ‘Maatschappelijke en ethische aspecten van de techniek’. Vanuit de fracties kwam waardering voor het plan. Maar men vond de gevraagde zes ton voor het schrijven van een docentenboek, een basisboek, het trainen van docenten en personeelskosten wel veel. Ook werd de vrees uitgesproken dat het vak in deze vorm niet voldoende in het onderwijs zou worden geïntegreerd. Het cvb vond een betere onderbouwing van de begroting ook gewenst, maar ,,we gaan niet terug naar af. Het is een project van allure”, aldus voorzitter De Voogd.
Cursus

,,De TU voert, evenals haar zusterinstellingen in Enschede en Eindhoven, een vijfjarige cursus in en herziet daarbij haar curricula.” Aldus de cvb-voorzitter bij de opening van het academisch jaar. De politieke onzekerheid rondom de plannen van het paarse kabinet gaven hem vorige week in de u-raad nog het volgende voorbehoud in: ,,We gaan pas dan over tot het invoeren van een vernieuwd tweede jaar, als de verlengde cursusduur onomstotelijk is komen vast te staan in het komende jaar.”
Teveel hooi

Het college van dekanen is bezorgd dat de TU te veel hooi op de vork neemt. De strategienota, die dit voorjaar de u-raad passeerde, is vertaald in 24 projecten, waarvan er twaalf al zijn opgestart (onder andere herstructurering curricula, huisvesting, course evaluation, minder bureaucratie, regeling nevenactiviteiten, beoordeling hoogleraren, accreditering, integraal management). De dekanen hebben het cvb de vraag gesteld ,,of de beleidsvoornemens door een opdeling in talloze projecten en deelprojecten niet te veel worden versnipperd en of zoveel projecten de uitvoerbaarheid niet in gevaar brengen”.

Filosoof weg

Prof.dr.ir. J. van Brakel, sinds begin dit jaar verbonden aan de faculteit der Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, heeft per 1 oktober weer ontslag genomen. Hij wordt full-time hoogleraar filosofie aan de universiteit van Leuven, waar hij ‘eigen’ studenten zal hebben. Dekaan Jochems van WTM voorziet een opvolger per l januari. Voor de voorbereidingen van het invoeren van het verplichte vak ethiek ,,is dit natuurlijk lastig”, aldus Jochems. Van Brakel zei in Delta van 20 januari: ,,Als zich op een andere universiteit een geschikte vacature had aangediend, had ik daar net zo goed op gereageerd. Maar technologie geniet wel mijn bijzondere interesse.”
Ethiek

De u-raad besprak vorige week de voorstellen voor het verplichte vak ‘Maatschappelijke en ethische aspecten van de techniek’. Vanuit de fracties kwam waardering voor het plan. Maar men vond de gevraagde zes ton voor het schrijven van een docentenboek, een basisboek, het trainen van docenten en personeelskosten wel veel. Ook werd de vrees uitgesproken dat het vak in deze vorm niet voldoende in het onderwijs zou worden geïntegreerd. Het cvb vond een betere onderbouwing van de begroting ook gewenst, maar ,,we gaan niet terug naar af. Het is een project van allure”, aldus voorzitter De Voogd.
Cursus

,,De TU voert, evenals haar zusterinstellingen in Enschede en Eindhoven, een vijfjarige cursus in en herziet daarbij haar curricula.” Aldus de cvb-voorzitter bij de opening van het academisch jaar. De politieke onzekerheid rondom de plannen van het paarse kabinet gaven hem vorige week in de u-raad nog het volgende voorbehoud in: ,,We gaan pas dan over tot het invoeren van een vernieuwd tweede jaar, als de verlengde cursusduur onomstotelijk is komen vast te staan in het komende jaar.”
Teveel hooi

Het college van dekanen is bezorgd dat de TU te veel hooi op de vork neemt. De strategienota, die dit voorjaar de u-raad passeerde, is vertaald in 24 projecten, waarvan er twaalf al zijn opgestart (onder andere herstructurering curricula, huisvesting, course evaluation, minder bureaucratie, regeling nevenactiviteiten, beoordeling hoogleraren, accreditering, integraal management). De dekanen hebben het cvb de vraag gesteld ,,of de beleidsvoornemens door een opdeling in talloze projecten en deelprojecten niet te veel worden versnipperd en of zoveel projecten de uitvoerbaarheid niet in gevaar brengen”.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.