Onderwijs

Kort nieuws

IdentificatieplichtAcht TU-medewerkers hebben een comité opgericht tegen de wet op de identificatieplicht. Het heeft een steunfonds gevormd om een personeelslid bij te staan dat geweigerd heeft een kopie van zijn identificatiebedwijs in te leveren.

De wet bepaalt dat deze ‘anonieme’ werknemer een loonheffing van zestig procent wordt opgelegd. De leden van het comité achten de sanctie zo groot, dat zij niet allemaal als ‘martelaar’ willen optreden. Weigering van één personeelslid achten zij voldoende voor een beroepszaak of een proces tegen de staat. H. Bruining is contactpersoon.
Shell-donatie

Prof.dr.ir. E. van der Giessen (WbMT) heeft vorige week een donatie van 140.000 gulden ontvangen van Shell. Samen met een aantal aio’s, afstudeerders en post-docs verricht Van der Giessen binnen de vakgroep technische mechanica onderzoek op het gebied van de micromechanica van technische materialen. Met de donatie zal een high-end grafisch werkstation worden aangeschaft voor de visualisatie van computersimulaties van mesoscopische breukprocessen in kristallijne materialen op basis van nieuwe modelleringstechnieken.
Rectificatie

In Delta nr. 19 en 20 (8 en 15 juni) zijn artikelen gepubliceerd over het Congres TU Globaal. Daarin is gemeld dat het congres door de studentenpartijen Aag en Oras was georganiseerd. Het congres was echter een samenwerkingsverband van de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en technologie Ieder’een, de Delft International Students Society, het Studentenpastoraat, de VSSD én de u-raadsfracties van Aag en Oras.
Hbo-diploma’s

De hogescholen willen drie soorten diploma’s invoeren. Eén voor kort-hbo met een tweejarige cursusduur, één voor reguliere hbo-opleidingen van vier jaar en één voor vervolgopleidingen, het hbo-masters. Over de behoefte aan studies voor kort-hbo en hbo-masters willen de hogescholen overleggen met het bedrijfsleven. Ook willen ze bekijken of er meer behoefte is aan gecombineerd leren en werken in zogenaamde co-op studies. Dat staat in de nota `Het hbo, sterk in ontwikkeling’, waarmee de Hbo-Raad een bijdrage wil leveren aan de discussie over de hervorming van het hoger onderwijs.
Opstallen

Nu de TU eerder dit jaar volledig eigenaar is geworden van alle universiteitsgebouwen, heeft zij haar nieuwe bezit ook verzekerd. De verzekerde waarde is twee miljard gulden (1,2 miljard voor de opstallen en 0,8 voor de inboedels), waarvoor een premie van 580.000 gulden per jaar wordt betaald. De TU doet niet mee met de verzekering die via de VSNU voor alle Nederlandse universiteiten is uitonderhandeld. Een eigenverzekeraar deed het enige tienduizenden guldens goedkoper.

Identificatieplicht

Acht TU-medewerkers hebben een comité opgericht tegen de wet op de identificatieplicht. Het heeft een steunfonds gevormd om een personeelslid bij te staan dat geweigerd heeft een kopie van zijn identificatiebedwijs in te leveren. De wet bepaalt dat deze ‘anonieme’ werknemer een loonheffing van zestig procent wordt opgelegd. De leden van het comité achten de sanctie zo groot, dat zij niet allemaal als ‘martelaar’ willen optreden. Weigering van één personeelslid achten zij voldoende voor een beroepszaak of een proces tegen de staat. H. Bruining is contactpersoon.
Shell-donatie

Prof.dr.ir. E. van der Giessen (WbMT) heeft vorige week een donatie van 140.000 gulden ontvangen van Shell. Samen met een aantal aio’s, afstudeerders en post-docs verricht Van der Giessen binnen de vakgroep technische mechanica onderzoek op het gebied van de micromechanica van technische materialen. Met de donatie zal een high-end grafisch werkstation worden aangeschaft voor de visualisatie van computersimulaties van mesoscopische breukprocessen in kristallijne materialen op basis van nieuwe modelleringstechnieken.
Rectificatie

In Delta nr. 19 en 20 (8 en 15 juni) zijn artikelen gepubliceerd over het Congres TU Globaal. Daarin is gemeld dat het congres door de studentenpartijen Aag en Oras was georganiseerd. Het congres was echter een samenwerkingsverband van de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en technologie Ieder’een, de Delft International Students Society, het Studentenpastoraat, de VSSD én de u-raadsfracties van Aag en Oras.
Hbo-diploma’s

De hogescholen willen drie soorten diploma’s invoeren. Eén voor kort-hbo met een tweejarige cursusduur, één voor reguliere hbo-opleidingen van vier jaar en één voor vervolgopleidingen, het hbo-masters. Over de behoefte aan studies voor kort-hbo en hbo-masters willen de hogescholen overleggen met het bedrijfsleven. Ook willen ze bekijken of er meer behoefte is aan gecombineerd leren en werken in zogenaamde co-op studies. Dat staat in de nota `Het hbo, sterk in ontwikkeling’, waarmee de Hbo-Raad een bijdrage wil leveren aan de discussie over de hervorming van het hoger onderwijs.
Opstallen

Nu de TU eerder dit jaar volledig eigenaar is geworden van alle universiteitsgebouwen, heeft zij haar nieuwe bezit ook verzekerd. De verzekerde waarde is twee miljard gulden (1,2 miljard voor de opstallen en 0,8 voor de inboedels), waarvoor een premie van 580.000 gulden per jaar wordt betaald. De TU doet niet mee met de verzekering die via de VSNU voor alle Nederlandse universiteiten is uitonderhandeld. Een eigenverzekeraar deed het enige tienduizenden guldens goedkoper.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.