Onderwijs

Kort nieuws

VoorzitterDrs. W. Knippenberg is opnieuw bereid kandidaat te zijn voor het voorzitterschap van de universiteitsraad. Hij heeft er al twee termijnen van twee jaar opzitten.

Aan personeelspartij Demokratisch Beleid heeft hij laten weten beschikbaar te zijn voor een laatste termijn. Personeelspartij TH-Akkoord beraadt zich nog op een eigen kandidaat; fractievoorzitter Lieuwe Boersma is daarvoor in de markt. THA is sinds de verkiezingen van mei de grootste fractie in de raad. Bij Demokratisch Beleid heeft ook prof.dr.ir. Wiero Beek zich aangemeld.
Toch uniform-1

Niet een biforme jaarindeling vanaf het studiejaar 1996-’97, maar een uniforme vanaf 1999-2000. Dat adviseert de commissie voor onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad. Nadat de dekanen en een andere commissie de gordiaanse knoop van de indeling van het studiejaar niet echt hadden kunnen ontwarren, heeft de u-raadscommissie dat wel gedaan. De faculteiten krijgen een lange voorbereidingstijd, maar in de volgende eeuw zal de TU het jaar uitsluitend indelen in vijf periodes van acht weken. Vier keer tien of zes keer zeven mag dan niet meer. Sociale argumenten en het bevorderen van het ‘blokonderwijs’ hebben de doorslag gegeven.
Toch uniform-2

Het college van bestuur heeft het advies van de commissie van de u-raad over de uniforme jaarindeling overgenomen en nog wat aangescherpt. De faculteiten moeten niet afwachten tot de eeuwwisseling, maar al ‘zo snel mogelijk’ overgaan tot het 5×8-systeem. In 1999 moet het omschakelingsproces dus afgerond zijn.
Verkoop

Voor het symbolische bedrag van één gulden heeft de universiteit een lapje grond verkocht aan een bewoner van een pand in de Doelenstraat. Het betrof een stukje tuin van zes vierkante meter waar de universiteit niets meer mee kon doen.
Lezen

Technische studenten kunnen niet snel hoofdlijnen uit een lange tekst filteren. Dat blijkt uit een onderzoek van de faculteit WTM in samenwerking met de letterenfaculteit van de Utrechtse universiteit. Aan 129 tweedejaars studenten van de TU en 126 letterenstudenten werd gevraagd tien minuten naar een tekst te kijken en daarover een presentatie te houden. De letterenstudenten wisten de hoofdlijnen te geven, maar de techniekstudenten kwamen met details aanzetten. Na instructie (alleen de eerste regels van de alinea’s lezen) bleken de techniekstudenten ook in staat snel hoofdlijnen uit een tekstte halen.
Redacteur

Benno Boeters, sinds zeven jaar verslaggever en eindredacteur van de universiteitskrant Delta, gaat per 1 september als eindredacteur werken bij het Technisch Weekblad. Donderdagmiddag 31 augustus zegt hij collega’s en relaties vaarwel. Vanaf 15.30 uur in café Vlaanderen aan de Beestenmarkt.

Voorzitter

Drs. W. Knippenberg is opnieuw bereid kandidaat te zijn voor het voorzitterschap van de universiteitsraad. Hij heeft er al twee termijnen van twee jaar opzitten. Aan personeelspartij Demokratisch Beleid heeft hij laten weten beschikbaar te zijn voor een laatste termijn. Personeelspartij TH-Akkoord beraadt zich nog op een eigen kandidaat; fractievoorzitter Lieuwe Boersma is daarvoor in de markt. THA is sinds de verkiezingen van mei de grootste fractie in de raad. Bij Demokratisch Beleid heeft ook prof.dr.ir. Wiero Beek zich aangemeld.
Toch uniform-1

Niet een biforme jaarindeling vanaf het studiejaar 1996-’97, maar een uniforme vanaf 1999-2000. Dat adviseert de commissie voor onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad. Nadat de dekanen en een andere commissie de gordiaanse knoop van de indeling van het studiejaar niet echt hadden kunnen ontwarren, heeft de u-raadscommissie dat wel gedaan. De faculteiten krijgen een lange voorbereidingstijd, maar in de volgende eeuw zal de TU het jaar uitsluitend indelen in vijf periodes van acht weken. Vier keer tien of zes keer zeven mag dan niet meer. Sociale argumenten en het bevorderen van het ‘blokonderwijs’ hebben de doorslag gegeven.
Toch uniform-2

Het college van bestuur heeft het advies van de commissie van de u-raad over de uniforme jaarindeling overgenomen en nog wat aangescherpt. De faculteiten moeten niet afwachten tot de eeuwwisseling, maar al ‘zo snel mogelijk’ overgaan tot het 5×8-systeem. In 1999 moet het omschakelingsproces dus afgerond zijn.
Verkoop

Voor het symbolische bedrag van één gulden heeft de universiteit een lapje grond verkocht aan een bewoner van een pand in de Doelenstraat. Het betrof een stukje tuin van zes vierkante meter waar de universiteit niets meer mee kon doen.
Lezen

Technische studenten kunnen niet snel hoofdlijnen uit een lange tekst filteren. Dat blijkt uit een onderzoek van de faculteit WTM in samenwerking met de letterenfaculteit van de Utrechtse universiteit. Aan 129 tweedejaars studenten van de TU en 126 letterenstudenten werd gevraagd tien minuten naar een tekst te kijken en daarover een presentatie te houden. De letterenstudenten wisten de hoofdlijnen te geven, maar de techniekstudenten kwamen met details aanzetten. Na instructie (alleen de eerste regels van de alinea’s lezen) bleken de techniekstudenten ook in staat snel hoofdlijnen uit een tekstte halen.
Redacteur

Benno Boeters, sinds zeven jaar verslaggever en eindredacteur van de universiteitskrant Delta, gaat per 1 september als eindredacteur werken bij het Technisch Weekblad. Donderdagmiddag 31 augustus zegt hij collega’s en relaties vaarwel. Vanaf 15.30 uur in café Vlaanderen aan de Beestenmarkt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.