Onderwijs

Kort Nieuws

Begrotingin evenwichtFaculteiten en beheerseenheden zullen in 1996 twintig miljoen gulden meer uitgeven dan ze ontvangen.

Uitzonderingen zijn Bouwkunde en OTB. Op centraal niveau is de TU echter uit de rode cijfers. Verwachtte men begin dit jaar nog dat het tekort in 1996 vijf miljoen gulden zou bedragen, nu is datzelfde bedrag omgeslagen in een overschot. Dat overschot wordt toegevoegd aan het centrale ‘budget uitkeringen na ontslag’, zodat de TU-begroting min of meer in evenwicht is. De slechte prognoses voor het lopende jaar zijn inmiddels ook stevig bijgesteld. Een totaal tekort (centraal en beheerseenheden) van 25 miljoen is teruggelopen tot vijf miljoen).
Zware kritiek

Veel kritiek levert het cvb op de begroting-1996 van Technische Natuurkunde. Voor 1996 voorziet men daar een tekort van 1,1 miljoen, maar het college acht dit ‘niet realistisch’. ,,Noodgedwongen neemt het college dit voor kennisgeving aan.” TN krijgt slechts machtiging voor uitgaven voor de eerste drie maanden van het volgend jaar. Dat laatste geldt ook voor Wiskunde en Informatica, maar daar heeft het cvb meer vertrouwen in het werk aan het bedrijfsplan. ,,De faculteit is intensief bezig met de gezondmaking en het cvb begrijpt dat de faculteit belang hecht aan een ruim draagvlak voor strategische keuzes.”
Getuigen gezocht

Wie heeft op dinsdagmiddag tegen kwart voor drie een verkeersongeluk zien gebeuren op de kruising van de Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan – dus vlak bij het Bureau van de universiteit. Twee personenauto’s, een taxi, een autobus en een verkeerszuil werden bij het ongeluk zwaar beschadigd. Vermoedelijk is een van de betrokken chauffeurs door rood licht gereden. De politie van Delft zoekt getuigen (tel. 2198111).
Renzo Piano

Er zijn nog voldoende entreebewijzen beschikbaar voor de lezing van architect Renzo Piano aanstaande maandag. De architect, bekend door het Centre Pompidou en het IBM-paviljoen, ontvangt daags daarop in Rotterdam de Erasmusprijs voor zijn gehele oeuvre. Het is de eerste keer dat deze grote cultuurprijs naar een architect gaat. Piano’s lezing was eerst gepland op Bouwkunde, maar wegens de hectische kaartverkoop moest worden uitgeweken naar de Aula. Kaarten zijn nog te krijgen bij Stylos (Bouwkunde).
Correctie

In Delta nr. 34 is gemeld dat Simon Huisman namens de AbvaKabo een petitie heeft overhandigd aan het college van bestuur. Dat was niet juist. Huisman is CFO-lid. De petitie werd overigens overhandigd namens de vier vakbonden: AbvaKabo. CFO, CMHF en HOP(AC).

Begroting
in evenwicht

Faculteiten en beheerseenheden zullen in 1996 twintig miljoen gulden meer uitgeven dan ze ontvangen. Uitzonderingen zijn Bouwkunde en OTB. Op centraal niveau is de TU echter uit de rode cijfers. Verwachtte men begin dit jaar nog dat het tekort in 1996 vijf miljoen gulden zou bedragen, nu is datzelfde bedrag omgeslagen in een overschot. Dat overschot wordt toegevoegd aan het centrale ‘budget uitkeringen na ontslag’, zodat de TU-begroting min of meer in evenwicht is. De slechte prognoses voor het lopende jaar zijn inmiddels ook stevig bijgesteld. Een totaal tekort (centraal en beheerseenheden) van 25 miljoen is teruggelopen tot vijf miljoen).
Zware kritiek

Veel kritiek levert het cvb op de begroting-1996 van Technische Natuurkunde. Voor 1996 voorziet men daar een tekort van 1,1 miljoen, maar het college acht dit ‘niet realistisch’. ,,Noodgedwongen neemt het college dit voor kennisgeving aan.” TN krijgt slechts machtiging voor uitgaven voor de eerste drie maanden van het volgend jaar. Dat laatste geldt ook voor Wiskunde en Informatica, maar daar heeft het cvb meer vertrouwen in het werk aan het bedrijfsplan. ,,De faculteit is intensief bezig met de gezondmaking en het cvb begrijpt dat de faculteit belang hecht aan een ruim draagvlak voor strategische keuzes.”
Getuigen gezocht

Wie heeft op dinsdagmiddag tegen kwart voor drie een verkeersongeluk zien gebeuren op de kruising van de Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan – dus vlak bij het Bureau van de universiteit. Twee personenauto’s, een taxi, een autobus en een verkeerszuil werden bij het ongeluk zwaar beschadigd. Vermoedelijk is een van de betrokken chauffeurs door rood licht gereden. De politie van Delft zoekt getuigen (tel. 2198111).
Renzo Piano

Er zijn nog voldoende entreebewijzen beschikbaar voor de lezing van architect Renzo Piano aanstaande maandag. De architect, bekend door het Centre Pompidou en het IBM-paviljoen, ontvangt daags daarop in Rotterdam de Erasmusprijs voor zijn gehele oeuvre. Het is de eerste keer dat deze grote cultuurprijs naar een architect gaat. Piano’s lezing was eerst gepland op Bouwkunde, maar wegens de hectische kaartverkoop moest worden uitgeweken naar de Aula. Kaarten zijn nog te krijgen bij Stylos (Bouwkunde).
Correctie

In Delta nr. 34 is gemeld dat Simon Huisman namens de AbvaKabo een petitie heeft overhandigd aan het college van bestuur. Dat was niet juist. Huisman is CFO-lid. De petitie werd overigens overhandigd namens de vier vakbonden: AbvaKabo. CFO, CMHF en HOP(AC).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.