Onderwijs

Kort nieuws

SlachtoffersDe tempobeurs heeft vorig jaar de meeste slachtoffers gemaakt bij de grote universiteiten in de Randstad. In Delft zag 6,23 procent de beurs in een lening omgezet worden.

In Amsterdam (UvA) was dat ruim 8 procent en in Leiden en Rotterdam lag dat percentage boven de zeven. Eindhoven en Wageningen telden de minste slachtoffers: rond de 3 procent. In het hele hoger onderwijs haalde vorig jaar gemiddeld 5 procent van de studenten de temponorm van 10 studiepunten niet. Dat was vrijwel gelijk het studiejaar daarvoor, maar bij de universiteiten was er een toename van zes naar bijna zeven procent.
Twentse ‘nieuwe’

De universiteit van Twente mag in 1997 een studie wijsbegeerte van wetenschap, techniek en samenleving beginnen. Althans als minister Ritzen het advies volgt van de Adviescommissie onderwijsaanbod. Het betreft niet een echt nieuwe studie, want het gaat om een nu al bestaande bovenbouwstudie die de UT als volledige vijfjarige opleiding wil aanbieden. Ook Wageningen mag van de ACO een nieuwe studie beginnen.
Hoogleraren

De Amerikaan Robert H.Falk Ph.D. is benoemd tot hoogleraar houtconstructies bij Civiele Techniek. Falk, 42 jaar oud, zal twee dagen per week zijn leerstoel bezetten. Hij zal ook een betrekking aanvaarden bij TNO Bouw. Falk werkt nu bij het Amerikaanse ministerie van landbouw als research engineer. Bij Scheikundige Technologie en Materiaalkunde is dr.ir. Gijsbert van Dedem (55 jaar) benoemd tot deeltijd hoogleraar analytische biotechnologie. Hij is werkzaam bij Akzo Pharma, die ook zijn 0,2 leerstoel financiert.
Statistiek

De doctoraalscripties van twee studenten van de Wiskunde-vakgroep statistiek, stochastiek en operationele research zijn bij de Vereniging voor Statistiek in de prijzen gevallen. Joost Warners, tegenwoordig aio bij de vakgroep, krijgt een oorkonde en duizend gulden voor zijn scriptie over frequentietoewijzing met behulp van de inwendige puntmethode. Hein Stam, inmiddels op de arbeidsmarkt, krijgt op 3 april op ‘de statistische dag’ in Utrecht een oorkonde en eervolle vermelding voor zijn scriptie over asset liability management.
Plaatsvervanger

De universiteitsraad heeft vorige week L. Boersma, fractievoorzitter van personeelspartij TH Akkoord, herkozen als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Vorig najaar was Boersmanog kandidaat voor het voorzitterschap van de u-raad, maar die post ging uiteindelijk naar ir. H. van Iperen.

Slachtoffers

De tempobeurs heeft vorig jaar de meeste slachtoffers gemaakt bij de grote universiteiten in de Randstad. In Delft zag 6,23 procent de beurs in een lening omgezet worden. In Amsterdam (UvA) was dat ruim 8 procent en in Leiden en Rotterdam lag dat percentage boven de zeven. Eindhoven en Wageningen telden de minste slachtoffers: rond de 3 procent. In het hele hoger onderwijs haalde vorig jaar gemiddeld 5 procent van de studenten de temponorm van 10 studiepunten niet. Dat was vrijwel gelijk het studiejaar daarvoor, maar bij de universiteiten was er een toename van zes naar bijna zeven procent.
Twentse ‘nieuwe’

De universiteit van Twente mag in 1997 een studie wijsbegeerte van wetenschap, techniek en samenleving beginnen. Althans als minister Ritzen het advies volgt van de Adviescommissie onderwijsaanbod. Het betreft niet een echt nieuwe studie, want het gaat om een nu al bestaande bovenbouwstudie die de UT als volledige vijfjarige opleiding wil aanbieden. Ook Wageningen mag van de ACO een nieuwe studie beginnen.
Hoogleraren

De Amerikaan Robert H.Falk Ph.D. is benoemd tot hoogleraar houtconstructies bij Civiele Techniek. Falk, 42 jaar oud, zal twee dagen per week zijn leerstoel bezetten. Hij zal ook een betrekking aanvaarden bij TNO Bouw. Falk werkt nu bij het Amerikaanse ministerie van landbouw als research engineer. Bij Scheikundige Technologie en Materiaalkunde is dr.ir. Gijsbert van Dedem (55 jaar) benoemd tot deeltijd hoogleraar analytische biotechnologie. Hij is werkzaam bij Akzo Pharma, die ook zijn 0,2 leerstoel financiert.
Statistiek

De doctoraalscripties van twee studenten van de Wiskunde-vakgroep statistiek, stochastiek en operationele research zijn bij de Vereniging voor Statistiek in de prijzen gevallen. Joost Warners, tegenwoordig aio bij de vakgroep, krijgt een oorkonde en duizend gulden voor zijn scriptie over frequentietoewijzing met behulp van de inwendige puntmethode. Hein Stam, inmiddels op de arbeidsmarkt, krijgt op 3 april op ‘de statistische dag’ in Utrecht een oorkonde en eervolle vermelding voor zijn scriptie over asset liability management.
Plaatsvervanger

De universiteitsraad heeft vorige week L. Boersma, fractievoorzitter van personeelspartij TH Akkoord, herkozen als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Vorig najaar was Boersmanog kandidaat voor het voorzitterschap van de u-raad, maar die post ging uiteindelijk naar ir. H. van Iperen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.