Onderwijs

Kort Nieuws

Fixus
3mE dubt over een numerus fixus vanwege capaciteitsproblemen. Het aantal eerstejaars is momenteel ruim 560. De faculteit is er nog niet uit: een fixus (maar hoe selecteer je) of verder gaan via het bindend studieadvies? Daar komt volgens decaan Marco Waas bij dat bedrijven om technici zitten te springen.

“De maritieme wereld heeft jaarlijks 135 ingenieurs nodig en wij – en dus Nederland – hebben nog net geen honderd eerstejaars maritieme techniek.” Een fixus zou dan ook alleen werktuigbouw betreffen.


Broadcast

De brand bij Moerdijk, op de radio had men het een tijdje over bijna niets anders. Maar als het aan onderzoekers van de sectie veiligheidskunde (TBM) ligt, bewoners bij een ramp in de toekomst niet alleen door de media op de hoogte gebracht maar ook via cell broadcast van NL-Alert. Bij deze techniek ontvangen mensen in een geografisch gekozen omgeving een waarschuwing op hun mobiele telefoon. 


www.waarschuwingsberichten.nl/vragenlijst


Stress

De studentenpsychologen van de TU Delft krijgen versterking. Nu bezetten vier psychologen 2,8 fte, maar dat is niet genoeg. Dik zeshonderd studenten bezochten vorig studiejaar een studentenpsycholoog. Zij voerden daar 1929 gesprekken. Dat is veel meer dat het jaar daarvoor, toen 347 studenten 1130 keer een beroep deden op de studentenpsychologen. De toename heeft verschillende redenen, zo legde de TU deze week uit op een bijeenkomst van studentenpsychologen uit het hele land. Zo is het aantal studenten aan de TU gestegen en zijn jongeren tegenwoordig meer gewend om melding te maken van aandoeningen als adhd en autisme. Het type problemen waarmee studenten aankloppen is redelijk constant. Vooral stress speelt een rol. Die neemt waarschijnlijk wel toe door recente maatregelen als het bindend studieadvies, de harde knip en voorgenomen boetes voor langstudeerders.


Bibliotheek

De faculteitsbibliotheek van Civiele Techniek en Geowetenschappen wordt omgebouwd tot een studie- en documentatiecentrum dat begin maart open gaat. Volgens decaan Louis de Quelerij hadden studenten grote behoefte aan stille werkplekken. Alleen naslagwerken en tijdschriften die veel worden gebruikt, blijven behouden. De faculteit gaat op de eerste verdieping ook een permanente tentoonstellingsruimte inrichten met wisselende tentoonstellingen.


Togaprotesten

Rector Karel Luyben heeft alle Delftse hoogleraren opgeroepen om 21 januari naar de door de VSNU georganiseerde hooglerarendemonstratie in Den Haag te gaan. In een mail aan de hoogleraren zegt Luyben dat hij zich zorgen maakt over de kabinetsplannen om te bezuinigen op hoger onderwijs. Ook de rectores van alle andere universiteiten hebben hun hoogleraren gevraagd in toga naar Den Haag te gaan. Daar zullen zij in cortège naar een Bijzondere Academische Zitting lopen, op een nog nader te bepalen locatie. De optocht vindt ’s ochtends plaats en gaat vooraf aan de studentendemonstratie op het Malieveld. Op deze manier willen de universiteiten studenten steunen zonder ze in de weg te lopen. Overigens laat de TU de tentamens op 21 januari eerder beginnen, zodat studenten ’s middags naar Den Haag kunnen.


Plint

De verbouwing van de kelder, de begane grond en de eerste verdieping (ofwel: de plint) van het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) loopt minstens één jaar vertraging op. Het college van bestuur heeft besloten de renovatie van het gehele pand (exclusief Geotechnologie en hallen) meteen mee te nemen. Die was in 2008 om financiële redenen al uitgesteld, maar vanwege brandveiligheidsoverwegingen en de herijking is het nu toch wenselijk om de hoogbouw te renoveren. Hierdoor is er geen afzonderlijke klimaatbeheersing meer nodig voor de plint. De investeringskosten zullen rond de 45 tot 50 miljoen euro liggen. Decaan Louis de Quelerij zegt ‘per saldo’ blij te zijn. “Er is vertraging van de plint, maar de rest van de planning wordt naar voren gehaald.” Volgens hem was voor de brandveiligheid de kantine al kleiner gemaakt om bijtijds te kunnen vluchten bij een volle bak.

Het rommelt aan universiteiten en hogescholen, alleen al doordat er steeds meer studenten komen en de overheid moet bezuinigen. Wie weet wordt de basisbeurs afgeschaft en vervangen door een lening. Bovendien staat het hele systeem van hbo en wetenschappelijk onderwijs ter discussie.
Middenin het politieke gewoel staan de twee grote studentenorganisaties: de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hun standpunten verschillen niet bijzonder veel, maar hun aanpak wel.
“Als het ISO niet wil opkomen voor studentenbelangen, waarom heffen ze zich dan niet op?”, tikte LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk onlangs op Twitter. Zijn ISO-collega Henno van Horssen had het nog niet gezien, maar samen lachen ze erom.

“Vanavond ga ik voor een zaal vol protesterende studenten spreken”, zegt Oosterwijk. Hij doet graag mee met de acties van studenten die aan verschillende universiteiten collegezalen bezetten. Hij is blij dat studenten in het geweer komen tegen de dreigende bezuinigingen op hoger onderwijs.
Het ISO niet. “Het is te vroeg om de spandoeken uit te rollen”, zegt Van Horssen. “Het ISO is altijd al wat terughoudender met actievoeren. Eerst eens kijken wat de voorstellen zijn en zoveel mogelijk in gesprek proberen te blijven, daarna kunnen we altijd nog tot protest oproepen.”
Eén misverstand willen ze graag uit de wereld helpen: de basisbeurs is niet heilig. Van Horssen: “Het hoger onderwijs moet toegankelijk blijven. Daar toetsen we alle plannen aan. Er valt altijd met ons te praten over een ander stelsel voor de studiefinanciering.”

Ook de LSVb hecht niet zo sterk aan de basisbeurs, zegt Oosterwijk. “Als er bijvoorbeeld een studietax komt, waarbij rijke afgestudeerden meer terugbetalen dan armere afgestudeerden, willen we daar best naar kijken. We vragen het studenten ook in de enquête op www.wiljijstufi.nl. De LSVb is niet officieel voor de studietax, maar we wuiven die ook niet weg.”
Waarom waren ze dan zo boos toen de voorzitter van de universiteitenvereniging, Sijbolt Noorda, voor het afschaffen van de studiebeurs pleitte? “Omdat hij al bij voorbaat geld weggaf”, zegt Oosterwijk. “Als de basisbeurs wordt vervangen door een sociaal leenstelsel, willen we dat elke euro weer in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Sterker nog, er zou nog extra geld bij moeten. Noorda stelde voor om de winst deels te gebruiken voor het verkleinen van de staatsschuld. Dat was dom van hem.”

Geen verrassing dat Van Horssen hem bijvalt. “Als andere landen investeren, raken wij achterop. Daar tonen ze wel daadkracht en hier niet. Willen we een roadmap to excellence of een roadmap to
average?”

Allereerst moeten er meer docenten komen, vinden ze allebei, “zodat studenten meer persoonlijke begeleiding krijgen”. Verder willen ze van de “glossy folders” af. “Een student moet verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zijn eigen studiekeuze”, zegt Oosterwijk. “Je mag toch verwachten dat universiteiten gewoon informatie beschikbaar stellen over de hoeveelheid docenten en medewerkers per opleiding? Dat weigeren ze. Maar ze werven wel studenten met reclamefolders en praten over selectie aan de poort”, aldus Oosterwijk. “Studenten zouden de beste opleidingen moeten kunnen kiezen, maar krijgen nu veel te weinig gegevens.”

“Schaf de helft van alle studienamen af”, oppert Van Horssen. “Dat verandert helemaal niets aan de opleidingen, maar dwingt de instellingen om helderheid te verschaffen. Wat bieden ze nou eigenlijk aan? En waar willen ze goed in zijn? Je moet ook – net als bij een date – een paar keer met elkaar praten om te weten of je met elkaar verder wilt: intakegesprekken zijn belangrijk.”
Zien ze heil in een herziening van het hogeronderwijsstelsel, waar Plasterk over nadenkt? “Er is iets stuk, maar dat is niet het stelsel zelf”, zegt Oosterwijk. “Er is vooral te weinig begeleiding. Er zijn te weinig docenten. Soms heb je een professor nodig die tegenover je zit en zegt: je paper is niet goed, je hebt een 5,5.”

Een uur voor dit interview heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe wet op het hoger onderwijs. Daar hebben de studenten zich hard tegen verzet vanwege het hogere collegegeld voor dubbelstudenten. Bovendien is de student-assessor in het bestuur van universiteiten alsnog van de baan. Betreuren ze dat?

Niet echt. “Voor 95 procent is het een goede wet”, zegt Van Horssen. “Want de medezeggenschap wordt versterkt. Bovendien hebben we het lagere collegegeld de komende jaren veilig gesteld voor dubbelstudenten die hun tweede studie willen afmaken.” “We domineerden het debat”, vult Oosterwijk aan. “We hebben gevochten als leeuwen en het maximale eruit gehaald. We hebben in ieder geval op de korte termijn winst geboekt.” Nu de lange termijn nog. 

LSVb en ISO zoeken nieuwe bestuursleden. Geïnteresseerd? Stuur een brief naar www.lsvb.nl of www.iso.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.