Onderwijs

Kort Nieuws

IntegraalProf.ir. J. Klein Woud van de faculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek zal later dit jaar door het college van bestuur benoemd worden tot ‘voltijds dekaan’.

Met deze benoeming gaat de faculteit over op integraal management, waarbij de dekaan verantwoordelijk is voor beheer èn bestuur van de faculteit. De medezeggenschapscommissie van WbMT en faculteitsraad hadden Klein Woud voorgedragen. De functie van faculteitsdirecteur, vrijgekomen door het vertrek van secretaris-beheerder Van Horssen, zal binnenkort ad-interim worden vervuld.
Erfpacht

De stichting DUWO heeft van de TU twee percelen grond in erfpacht gekregen aan de Balthasar van de Polweg. Op de percelen bouwt de woningstichting 280 studentenwoningen. De erfpacht duurt vijftig jaar en levert de TU vier ton op. Verlenging van de erfpacht, in 2046, is mogelijk als de woonbestemming van de grond huisvesting van TU-studenten mogelijk blijft maken. De DUWO moet elk kalenderjaar aan de TU rapporteren over het aandeel TU-studenten in de woningen.
Insluiper

De Delftse politie heeft een 22-jarige ‘zwerver’ ingerekend die 24 diefstallen in TU-gebouwen bekend heeft. Het ging hem vooral om geld en pasjes. De diefstallen werden gepleegd in de maand februari. Hij heeft in totaal voor ongeveer tienduizend gulden aan schade berokkend, mede omdat hij bij een pinpas ook de code vond. De man werd aangehouden toen hij op een fiets zonder licht rondreed. Hij was een bekende van de politie: ook in februari vorig jaar werd hij al eens aangehouden. Toen bekende hij 25 insluipingen en diefstallen bij de TU.
Knipsels

De voorlichtingsdienst DIEC van de TU heeft het bereik van de wekelijkse Knipselkrant vergroot. Aan het oude bestand van 300 ‘abonnees’ zijn er nog eens 300 toegevoegd. ,,We hebben allerlei nieuwe namen en instanties verzameld van wie we vonden dat ze op de hoogte moesten zijn van de inhoud”, aldus voorlichter Van Wezenbeek. De bundel verschijnt nu elke week met een andere kleur op de kaft, om de herkenbaarheid te vergroten. Abonnementen (gratis) op de ‘vernieuwde Knipselkrant’ zijn mogelijk via telefoonnummer 5404.

Integraal

Prof.ir. J. Klein Woud van de faculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek zal later dit jaar door het college van bestuur benoemd worden tot ‘voltijds dekaan’. Met deze benoeming gaat de faculteit over op integraal management, waarbij de dekaan verantwoordelijk is voor beheer èn bestuur van de faculteit. De medezeggenschapscommissie van WbMT en faculteitsraad hadden Klein Woud voorgedragen. De functie van faculteitsdirecteur, vrijgekomen door het vertrek van secretaris-beheerder Van Horssen, zal binnenkort ad-interim worden vervuld.
Erfpacht

De stichting DUWO heeft van de TU twee percelen grond in erfpacht gekregen aan de Balthasar van de Polweg. Op de percelen bouwt de woningstichting 280 studentenwoningen. De erfpacht duurt vijftig jaar en levert de TU vier ton op. Verlenging van de erfpacht, in 2046, is mogelijk als de woonbestemming van de grond huisvesting van TU-studenten mogelijk blijft maken. De DUWO moet elk kalenderjaar aan de TU rapporteren over het aandeel TU-studenten in de woningen.
Insluiper

De Delftse politie heeft een 22-jarige ‘zwerver’ ingerekend die 24 diefstallen in TU-gebouwen bekend heeft. Het ging hem vooral om geld en pasjes. De diefstallen werden gepleegd in de maand februari. Hij heeft in totaal voor ongeveer tienduizend gulden aan schade berokkend, mede omdat hij bij een pinpas ook de code vond. De man werd aangehouden toen hij op een fiets zonder licht rondreed. Hij was een bekende van de politie: ook in februari vorig jaar werd hij al eens aangehouden. Toen bekende hij 25 insluipingen en diefstallen bij de TU.
Knipsels

De voorlichtingsdienst DIEC van de TU heeft het bereik van de wekelijkse Knipselkrant vergroot. Aan het oude bestand van 300 ‘abonnees’ zijn er nog eens 300 toegevoegd. ,,We hebben allerlei nieuwe namen en instanties verzameld van wie we vonden dat ze op de hoogte moesten zijn van de inhoud”, aldus voorlichter Van Wezenbeek. De bundel verschijnt nu elke week met een andere kleur op de kaft, om de herkenbaarheid te vergroten. Abonnementen (gratis) op de ‘vernieuwde Knipselkrant’ zijn mogelijk via telefoonnummer 5404.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.