Onderwijs

Kort nieuws

KlachtenStudenten die in beroep gaan tegen een beslissing over de studiefinanciering dalen in aantal, maar krijgen vaker gelijk.

Dit blijkt uit het jaaroverzicht van het College van Beroep Studiefinanciering. Een verklaring voor de daling van het aantal klachten, van 4700 in 1994 naar 3600 een jaar later, is onder meer dat studenten afgelopen jaar voor het eerst 50 gulden griffierechten moesten betalen bij een klacht tegen de IBG. Ook het IBG zelf opereert waarschijnlijk voorzichtiger, omdat het sinds 1994 de proceskosten moet terugbetalen als studenten in het gelijk worden gesteld. Dat kan oplopen tot 1500 gulden.

Wie vorig jaar toch nog een klacht indiende, deed dat kennelijk beter onderbouwd dan in 1994. In dat jaar verklaarde het beroepscollege maar 35 procent van de klachten gegrond, in 1995 liep dat aandeel op tot 52 procent.
Studenten-ombudsman

De studenten kunnen binnenkort langs een nieuwe weg proberen hun recht te halen. De TU is van plan een ombudsman voor hen te benoemen zodra de wet op ,,kwaliteit en studeerbaarheid” door het parlement gekomen is. Het betreft een aanvulling op de rechten die al in het studentenstatuut zijn neergelegd. Minister Ritzen wil dat de universiteiten een mechanisme hebben om die studentenrechten ook daadwerkelijk af te dwingen en beveelt aan dat via een ombudsfunctionaris te doen. De TU heeft besloten die suggestie te volgen.
Onderzoekscholen

Met de erkenning van negen onderzoekscholen is het totaal aantal scholen opgelopen tot 97. Nog steeds niet erkend is het Tinbergen Instituut, de Rotterdamse school van de economen die al twee jaar aast op een erkenning. Enkele van de negen nieuw erkende scholen waren al langer in de race. Dat waren Tandheelkunde (met vier deelnemende universiteiten) en ASCA (sociale wetenschappen) van de Universiteit van Amsterdam, `Biomacromoleculen’ (met Leiden als penvoerder) en de Bestuurskunde-school van Twente, Rotterdam en Leiden.
Kwaliteitsplan

Drie universiteiten en negen hogescholen hebben vorige week gehoord dat hun ‘kwaliteitsplannen’ niet voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie. Direct is het touwtrekken over de gevolgen van deze afkeuring gestart. Minister Ritzen en de betrokken instellingen proberen die consequenties te beperken. Bij de studentenbonden en in de Kamer stuit dat op stevige weerstand. Behalve de VU in Amsterdam kregen ook de universiteiten in Leiden en Eindhoven vorige week bericht dat de inspectie hun kwaliteitsmanagementplan (kmp) niet kon goedkeuren. Zij krijgen tot medio september de tijd voor eenherkansing.
Vwo’ers

Het aantal vwo’ers dat naar de universiteit gaat, is vorig jaar in één klap gedaald van 65 naar 56 procent. Het hbo boekte gelijktijdig forse winst – vooral van vwo’ers die met enige moeite hun eindexamen hadden gehaald.

Echt onverwacht is de verschuiving niet. Vorig jaar daalde het aantal aanmeldingen bij universiteiten met 10 procent, terwijl het aantal eerstejaars in het hbo gelijk bleef. Dit rechtvaardigde de gedachte dat het hbo meer belangstelling had gekregen van vwo’ers.

Onderzoek onder schoolverlaters van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) onderbouwen deze aanname nu. Het ROA vermoedt dat de gunstige trend voor het hbo verband houdt met de invoering van de prestatiebeurs. Onzekere vwo’ers verwachten volgens het ROA kennelijk een wetenschappelijke studie niet binnen vier jaar af te ronden. Een hbo-opleiding denken zij wel zonder moeite in vier jaar met een diploma af te sluiten.

Klachten

Studenten die in beroep gaan tegen een beslissing over de studiefinanciering dalen in aantal, maar krijgen vaker gelijk. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van het College van Beroep Studiefinanciering. Een verklaring voor de daling van het aantal klachten, van 4700 in 1994 naar 3600 een jaar later, is onder meer dat studenten afgelopen jaar voor het eerst 50 gulden griffierechten moesten betalen bij een klacht tegen de IBG. Ook het IBG zelf opereert waarschijnlijk voorzichtiger, omdat het sinds 1994 de proceskosten moet terugbetalen als studenten in het gelijk worden gesteld. Dat kan oplopen tot 1500 gulden.

Wie vorig jaar toch nog een klacht indiende, deed dat kennelijk beter onderbouwd dan in 1994. In dat jaar verklaarde het beroepscollege maar 35 procent van de klachten gegrond, in 1995 liep dat aandeel op tot 52 procent.
Studenten-ombudsman

De studenten kunnen binnenkort langs een nieuwe weg proberen hun recht te halen. De TU is van plan een ombudsman voor hen te benoemen zodra de wet op ,,kwaliteit en studeerbaarheid” door het parlement gekomen is. Het betreft een aanvulling op de rechten die al in het studentenstatuut zijn neergelegd. Minister Ritzen wil dat de universiteiten een mechanisme hebben om die studentenrechten ook daadwerkelijk af te dwingen en beveelt aan dat via een ombudsfunctionaris te doen. De TU heeft besloten die suggestie te volgen.
Onderzoekscholen

Met de erkenning van negen onderzoekscholen is het totaal aantal scholen opgelopen tot 97. Nog steeds niet erkend is het Tinbergen Instituut, de Rotterdamse school van de economen die al twee jaar aast op een erkenning. Enkele van de negen nieuw erkende scholen waren al langer in de race. Dat waren Tandheelkunde (met vier deelnemende universiteiten) en ASCA (sociale wetenschappen) van de Universiteit van Amsterdam, `Biomacromoleculen’ (met Leiden als penvoerder) en de Bestuurskunde-school van Twente, Rotterdam en Leiden.
Kwaliteitsplan

Drie universiteiten en negen hogescholen hebben vorige week gehoord dat hun ‘kwaliteitsplannen’ niet voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie. Direct is het touwtrekken over de gevolgen van deze afkeuring gestart. Minister Ritzen en de betrokken instellingen proberen die consequenties te beperken. Bij de studentenbonden en in de Kamer stuit dat op stevige weerstand. Behalve de VU in Amsterdam kregen ook de universiteiten in Leiden en Eindhoven vorige week bericht dat de inspectie hun kwaliteitsmanagementplan (kmp) niet kon goedkeuren. Zij krijgen tot medio september de tijd voor eenherkansing.
Vwo’ers

Het aantal vwo’ers dat naar de universiteit gaat, is vorig jaar in één klap gedaald van 65 naar 56 procent. Het hbo boekte gelijktijdig forse winst – vooral van vwo’ers die met enige moeite hun eindexamen hadden gehaald.

Echt onverwacht is de verschuiving niet. Vorig jaar daalde het aantal aanmeldingen bij universiteiten met 10 procent, terwijl het aantal eerstejaars in het hbo gelijk bleef. Dit rechtvaardigde de gedachte dat het hbo meer belangstelling had gekregen van vwo’ers.

Onderzoek onder schoolverlaters van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) onderbouwen deze aanname nu. Het ROA vermoedt dat de gunstige trend voor het hbo verband houdt met de invoering van de prestatiebeurs. Onzekere vwo’ers verwachten volgens het ROA kennelijk een wetenschappelijke studie niet binnen vier jaar af te ronden. Een hbo-opleiding denken zij wel zonder moeite in vier jaar met een diploma af te sluiten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.