Onderwijs

Kort nieuws

HandtekeningAfgelopen maandag heeft het Delftse Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation, waarvan de TU Delft penvoerder is, eindelijk het contract getekend met het Nederlands Regie Orgaan Genomics (Nrog).

In de praktijk is het Kluyver Centre in de herfst 2002 gestart, maar de toestemming van de EU ontbrak. Die wilde eerst kijken of de 17 miljoen euro subsidie die Nederland via het Nrog aan het onderzoeksconglomeraat gaf geen verkapte subsidie zou zijn aan commerciële bedrijven.
Olijfboom

London City University wil een groep van tien Israëlische en tien Palestijnse studenten drie jaar samen laten leven en studeren. Dat moet het wederzijdse begrip en respect tussen de twee culturen bevorderen. De universiteit hoeft geen collegegeld van de deelnemers en is bereid om zonodig ook de kosten van levensonderhoud voor haar rekening te nemen. De studenten gaan in hetzelfde pand wonen. Ze volgen een speciale studie ’tolerantiekunde’. Het programma is samengesteld door deskundigen die een soortgelijk project ontwikkelden voor Noord-Ierland. Er zijn adviseurs van joodse, islamitische en christelijke organisaties, en van onderwijsorganisaties uit Israël en de bezette Palestijnse gebieden bij betrokken. De joodse en islamitische studentenverenigingen van London City University zijn enthousiast over het Olive Tree Project, zoals het initiatief heet.
Punch kampioen

Zonder te spelen is het eerste herenteam van volleybalvereniging Punch afgelopen weekend kampioen geworden. De directe concurrent in de titelstrijd, Velo uit Wateringen, versloeg tegenstander Waterlanders met drie tegen één. Velo had echter een vier-nul-overwinning nodig om gelijk te eindigen met Punch en hierdoor was het kampioenschap voor Punch een feit. Opvallend genoeg was Waterlanders ook het team dat het kampioensfeestje van Punch eerder verstoorde: het team, dat een zevende plaats op de ranglijst bezet, versloeg Punch in een eerdere wedstrijd. Daardoor werd het kampioenschap even uitgesteld, maar dit weekend viel de definitieve beslissing.
Scholierenlab

Bij het Scholierenlab kun je als scholier in de laatste jaren van het vwo aankloppen als je bij een profielwerkstuk of ontwerpopdracht assistentie van Delftse studenten en docenten kunt gebruiken. Dat die samenwerking soms tot fraaie resultaten leidt, was dinsdag te zien op de faculteit TNW. De hoogste waardering kreeg een serie eenvoudig te verwisselen prothesehanden, met bijvoorbeeld een kurkentrekker of lepel. Ontworpen door twee studentes van de scholengemeenschap Randstad in Rotterdam, dieuitgebreid vooronderzoek hadden gedaan in zorginrichtingen. Van een heel andere orde was de voetbalrobot Blue Skyline: een laptop bovenop en twee muizenvallen om schotkracht te leveren (studententeam van de Spieringshoekschool, Schiedam). Een prototype van een hovercraft (Christelijk Lyceum Delft) oogstte ook veel applaus. Vwo-scholieren van het ISW Westland College uit Naaldwijk scoorden met een magazijnwagen die niet alleen in staat is om een zwarte lijn op de vloer te volgen, maar ook witte blokjes kan herkennen en oppakken.

www.scholierenlab.tudelft.nl . .
Bauer

Het management van Frans Bauer wijst de claim van zevenduizend euro van personeelsvereniging Prometheus af. De vereniging had voor haar verjaardagsfeest, begin maart, flink geïnvesteerd in schermen waarop het optreden van Frans Bauer te volgen moest zijn. Het impresariaat vond dat goed, maar op het laatste moment moest toch de stekker eruit. Prometheus beraadt zich nu op vervolgstappen. Bestuurslid Jo Kok spreekt morgen met een advocaat. “We willen weten wat onze kansen zijn. Als jurist schat ik ze zelf hoog in.”
Quadraad

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica heeft een nieuw blad voor personeel en studenten: Quadraad. De glossy zal ongeveer vijf keer per jaar verschijnen in een oplage van drieduizend stuks. In het blad staan onder meer nieuwsberichten, reportages, interviews en een column van decaan Jan van Katwijk.
In opspraak

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) was tussen 1999 en 2002 bestuurslid van de Technische Hogeschool Rijswijk. Volgens de commissie-Schutte ontving deze instelling toen ten onrechte geld, onder meer via de zogenoemde Antillenroute.

Als Kamerlid maakte Van der Hoeven deel uit van de Stichting Katholiek Hoger Onderwijs Zuid-Holland. In die periode gaf de stichting groen licht aan de jaarrekeningen en jaarverslagen.

Collegevoorzitter Breebaart van de Haagse Hogeschool % waarmee de TH Rijswijk nu is gefuseerd % ziet geen probleem. “Maria van der Hoeven maakte deel uit van een bestuur dat meteen een accountantsonderzoek instelde. Volgens mij heeft zij dus integer gehandeld.”

Maar volgens zijn voorganger in Rijswijk, Hans Michalides, was het bestuur wel op de hoogte van de omstreden financieringsconstructies.
Vacatures (1)

Zo’n 34 procent van de werkgevers in de industrie had in 2003 zijn technische vacatures langer dan drie maanden open staan. Ondanks de hoge werkloosheid zijn technische functies moeilijk in te vullen. Het Technisch Weekblad meldt dit op basis van onderzoek van uitzendbureau Randstad en onderzoeksbureau Intomart.

Belangrijke factoren voor het open blijven staan van vacatures zijnhet ontbreken van een juiste opleiding (genoemd door 31 procent van de onderzochte ondernemingen) en het ontbreken van werkervaring (36 procent).
Vacatures (2)

Persbureau ANP meldt een omgekeerde trend. De Tweede Kamer maakt zich namelijk zorgen over de baankansen van mensen met een bèta- of techniekopleiding. Het kabinet wil in 2010 vijftien procent meer afgestudeerde bèta’s, maar een harde baangarantie ontbreekt. CDA-kamerlid Mosterd vindt dat ‘niets dodelijker is dan mensen opleiden voor wie uiteindelijk geen banen zijn’.
Webdossier

Op de website van de TU Delft staat sinds vorige week een dossier over de Delftse Delta Dagen, die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek rond de ruimtereis van André Kuipers heeft georganiseerd. Het is voor het eerst dat de universiteit met een webdossier aansluit op de actualiteit. De informatie uit het dossier wordt tijdens de Delftse Delta Dagen, die lopen tot en met 29 april, geüpdate. In het dossier staat ondermeer het programma van de dagen, informatie over de Delftse ruimte-experimenten en algemene inlichtingen over ruimtevaartonderzoek aan de TU.
Computers

Studenten hebben geen hoge dunk van de ict-vaardigheden van docenten. Bovendien laat de kwaliteit van computers in het hoger onderwijs te wensen over, vinden vooral hbo-studenten en deeltijd- en duaalstudenten. Die conclusies staan in de ict-onderwijsmonitor 2002-2003. De universiteiten lijken hun ict-zaakjes beter voor elkaar te hebben dan de hogescholen. Zo zijn wo-docenten vaker dan hun hbo-collega’s voorzien van een computer en van mogelijkheden tot thuiswerken. Universiteiten hebben doorgaans een ruimer ict-budget dan hogescholen. Voor studenten aan universiteiten bestaan meer voordelige pc-regelingen dan voor hbo-studenten.
Friso

Hoewel het Delftsch Studenten Corps eigenlijk gehoopt had op een uitnodiging, is de vereniging waarvan Prins Johan Friso in zijn studententijd lid was niet met een officiële vertegenwoordiging aanwezig op zijn huwelijksdag, 24 april. Wel zullen twaalf leden van de ondervereniging Delftsche Studenten Weerbaarheid een sabelwacht vormen bij de ingang van de Oude Kerk. Ook zal het zigeunerorkest Pipacs een muzikaal optreden verzorgen voor de hofhouding op Paleis Noordeinde.
Technologieprijs

De eerste Millennium Technologie Prijs is gewonnen door Sir Tim Benners Lee, de uitvinder van het world wide web. Er waren 78 genomineerden. De door de Finse regering ingestelde prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt. De winnaar krijgt één miljoen euro, waarmee hij de grootste technologieprijs ter wereld zou zijn.
Gekraakt

Hackers zijn erin geslaagd in te breken in de supercomputers vanAmerikaanse universiteiten. Stanford University trok aan de alarmbel. De universiteit vermoedt dat iemand of een groep het speciaal heeft gemunt op academische supercomputers. De hackers zouden al sinds 3 april rondwaren in het systeem van Stanford, een van de grootste supercomputers ter wereld. Tegenwoordig zijn supercomputers nauwelijks nog grote, speciaal gebouwde machines. Veel vaker zijn ze ‘clusters’ van vrij alledaagse pc’s. Het voordeel is de lage prijs, maar de schaduwkant is dat veel technische informatie vrij circuleert. En daar maken hackers dankbaar gebruik van.
Knobbel

De wiskundeknobbel bestaat, al is het geen knobbel. Psycholoog Michael O’Boyle van de universiteit van Melbourne is een essentieel kenmerk in de hersenen van studenten met grote aanleg voor wiskunde op het spoor: de communicatie tussen de linker- en de rechterhelft is beter. Hun corpus callosum, de snelweg tussen de hersenhelften, is beter ontwikkeld. O’Boyle concludeert dat op grond van een visueel experiment. Daarbij kregen zestig studenten een taak voorgeschoteld die een gelijktijdig beroep doet op beide hersenhelften. Mensen met uitzonderlijk goede resultaten in wiskundevakken bleken ook uitstekend in het vervullen van de opdracht. O’Boyle gelooft niet dat met zijn vondst wonderkinderen kunnen worden gevormd; dat blijft een kwestie van aangeboren talent. Het onderzoek is gepubliceerd in het aprilnummer van het wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychology.

Handtekening

Afgelopen maandag heeft het Delftse Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation, waarvan de TU Delft penvoerder is, eindelijk het contract getekend met het Nederlands Regie Orgaan Genomics (Nrog). In de praktijk is het Kluyver Centre in de herfst 2002 gestart, maar de toestemming van de EU ontbrak. Die wilde eerst kijken of de 17 miljoen euro subsidie die Nederland via het Nrog aan het onderzoeksconglomeraat gaf geen verkapte subsidie zou zijn aan commerciële bedrijven.
Olijfboom

London City University wil een groep van tien Israëlische en tien Palestijnse studenten drie jaar samen laten leven en studeren. Dat moet het wederzijdse begrip en respect tussen de twee culturen bevorderen. De universiteit hoeft geen collegegeld van de deelnemers en is bereid om zonodig ook de kosten van levensonderhoud voor haar rekening te nemen. De studenten gaan in hetzelfde pand wonen. Ze volgen een speciale studie ’tolerantiekunde’. Het programma is samengesteld door deskundigen die een soortgelijk project ontwikkelden voor Noord-Ierland. Er zijn adviseurs van joodse, islamitische en christelijke organisaties, en van onderwijsorganisaties uit Israël en de bezette Palestijnse gebieden bij betrokken. De joodse en islamitische studentenverenigingen van London City University zijn enthousiast over het Olive Tree Project, zoals het initiatief heet.
Punch kampioen

Zonder te spelen is het eerste herenteam van volleybalvereniging Punch afgelopen weekend kampioen geworden. De directe concurrent in de titelstrijd, Velo uit Wateringen, versloeg tegenstander Waterlanders met drie tegen één. Velo had echter een vier-nul-overwinning nodig om gelijk te eindigen met Punch en hierdoor was het kampioenschap voor Punch een feit. Opvallend genoeg was Waterlanders ook het team dat het kampioensfeestje van Punch eerder verstoorde: het team, dat een zevende plaats op de ranglijst bezet, versloeg Punch in een eerdere wedstrijd. Daardoor werd het kampioenschap even uitgesteld, maar dit weekend viel de definitieve beslissing.
Scholierenlab

Bij het Scholierenlab kun je als scholier in de laatste jaren van het vwo aankloppen als je bij een profielwerkstuk of ontwerpopdracht assistentie van Delftse studenten en docenten kunt gebruiken. Dat die samenwerking soms tot fraaie resultaten leidt, was dinsdag te zien op de faculteit TNW. De hoogste waardering kreeg een serie eenvoudig te verwisselen prothesehanden, met bijvoorbeeld een kurkentrekker of lepel. Ontworpen door twee studentes van de scholengemeenschap Randstad in Rotterdam, dieuitgebreid vooronderzoek hadden gedaan in zorginrichtingen. Van een heel andere orde was de voetbalrobot Blue Skyline: een laptop bovenop en twee muizenvallen om schotkracht te leveren (studententeam van de Spieringshoekschool, Schiedam). Een prototype van een hovercraft (Christelijk Lyceum Delft) oogstte ook veel applaus. Vwo-scholieren van het ISW Westland College uit Naaldwijk scoorden met een magazijnwagen die niet alleen in staat is om een zwarte lijn op de vloer te volgen, maar ook witte blokjes kan herkennen en oppakken.

www.scholierenlab.tudelft.nl . .
Bauer

Het management van Frans Bauer wijst de claim van zevenduizend euro van personeelsvereniging Prometheus af. De vereniging had voor haar verjaardagsfeest, begin maart, flink geïnvesteerd in schermen waarop het optreden van Frans Bauer te volgen moest zijn. Het impresariaat vond dat goed, maar op het laatste moment moest toch de stekker eruit. Prometheus beraadt zich nu op vervolgstappen. Bestuurslid Jo Kok spreekt morgen met een advocaat. “We willen weten wat onze kansen zijn. Als jurist schat ik ze zelf hoog in.”
Quadraad

De faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica heeft een nieuw blad voor personeel en studenten: Quadraad. De glossy zal ongeveer vijf keer per jaar verschijnen in een oplage van drieduizend stuks. In het blad staan onder meer nieuwsberichten, reportages, interviews en een column van decaan Jan van Katwijk.
In opspraak

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) was tussen 1999 en 2002 bestuurslid van de Technische Hogeschool Rijswijk. Volgens de commissie-Schutte ontving deze instelling toen ten onrechte geld, onder meer via de zogenoemde Antillenroute.

Als Kamerlid maakte Van der Hoeven deel uit van de Stichting Katholiek Hoger Onderwijs Zuid-Holland. In die periode gaf de stichting groen licht aan de jaarrekeningen en jaarverslagen.

Collegevoorzitter Breebaart van de Haagse Hogeschool % waarmee de TH Rijswijk nu is gefuseerd % ziet geen probleem. “Maria van der Hoeven maakte deel uit van een bestuur dat meteen een accountantsonderzoek instelde. Volgens mij heeft zij dus integer gehandeld.”

Maar volgens zijn voorganger in Rijswijk, Hans Michalides, was het bestuur wel op de hoogte van de omstreden financieringsconstructies.
Vacatures (1)

Zo’n 34 procent van de werkgevers in de industrie had in 2003 zijn technische vacatures langer dan drie maanden open staan. Ondanks de hoge werkloosheid zijn technische functies moeilijk in te vullen. Het Technisch Weekblad meldt dit op basis van onderzoek van uitzendbureau Randstad en onderzoeksbureau Intomart.

Belangrijke factoren voor het open blijven staan van vacatures zijnhet ontbreken van een juiste opleiding (genoemd door 31 procent van de onderzochte ondernemingen) en het ontbreken van werkervaring (36 procent).
Vacatures (2)

Persbureau ANP meldt een omgekeerde trend. De Tweede Kamer maakt zich namelijk zorgen over de baankansen van mensen met een bèta- of techniekopleiding. Het kabinet wil in 2010 vijftien procent meer afgestudeerde bèta’s, maar een harde baangarantie ontbreekt. CDA-kamerlid Mosterd vindt dat ‘niets dodelijker is dan mensen opleiden voor wie uiteindelijk geen banen zijn’.
Webdossier

Op de website van de TU Delft staat sinds vorige week een dossier over de Delftse Delta Dagen, die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek rond de ruimtereis van André Kuipers heeft georganiseerd. Het is voor het eerst dat de universiteit met een webdossier aansluit op de actualiteit. De informatie uit het dossier wordt tijdens de Delftse Delta Dagen, die lopen tot en met 29 april, geüpdate. In het dossier staat ondermeer het programma van de dagen, informatie over de Delftse ruimte-experimenten en algemene inlichtingen over ruimtevaartonderzoek aan de TU.
Computers

Studenten hebben geen hoge dunk van de ict-vaardigheden van docenten. Bovendien laat de kwaliteit van computers in het hoger onderwijs te wensen over, vinden vooral hbo-studenten en deeltijd- en duaalstudenten. Die conclusies staan in de ict-onderwijsmonitor 2002-2003. De universiteiten lijken hun ict-zaakjes beter voor elkaar te hebben dan de hogescholen. Zo zijn wo-docenten vaker dan hun hbo-collega’s voorzien van een computer en van mogelijkheden tot thuiswerken. Universiteiten hebben doorgaans een ruimer ict-budget dan hogescholen. Voor studenten aan universiteiten bestaan meer voordelige pc-regelingen dan voor hbo-studenten.
Friso

Hoewel het Delftsch Studenten Corps eigenlijk gehoopt had op een uitnodiging, is de vereniging waarvan Prins Johan Friso in zijn studententijd lid was niet met een officiële vertegenwoordiging aanwezig op zijn huwelijksdag, 24 april. Wel zullen twaalf leden van de ondervereniging Delftsche Studenten Weerbaarheid een sabelwacht vormen bij de ingang van de Oude Kerk. Ook zal het zigeunerorkest Pipacs een muzikaal optreden verzorgen voor de hofhouding op Paleis Noordeinde.
Technologieprijs

De eerste Millennium Technologie Prijs is gewonnen door Sir Tim Benners Lee, de uitvinder van het world wide web. Er waren 78 genomineerden. De door de Finse regering ingestelde prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt. De winnaar krijgt één miljoen euro, waarmee hij de grootste technologieprijs ter wereld zou zijn.
Gekraakt

Hackers zijn erin geslaagd in te breken in de supercomputers vanAmerikaanse universiteiten. Stanford University trok aan de alarmbel. De universiteit vermoedt dat iemand of een groep het speciaal heeft gemunt op academische supercomputers. De hackers zouden al sinds 3 april rondwaren in het systeem van Stanford, een van de grootste supercomputers ter wereld. Tegenwoordig zijn supercomputers nauwelijks nog grote, speciaal gebouwde machines. Veel vaker zijn ze ‘clusters’ van vrij alledaagse pc’s. Het voordeel is de lage prijs, maar de schaduwkant is dat veel technische informatie vrij circuleert. En daar maken hackers dankbaar gebruik van.
Knobbel

De wiskundeknobbel bestaat, al is het geen knobbel. Psycholoog Michael O’Boyle van de universiteit van Melbourne is een essentieel kenmerk in de hersenen van studenten met grote aanleg voor wiskunde op het spoor: de communicatie tussen de linker- en de rechterhelft is beter. Hun corpus callosum, de snelweg tussen de hersenhelften, is beter ontwikkeld. O’Boyle concludeert dat op grond van een visueel experiment. Daarbij kregen zestig studenten een taak voorgeschoteld die een gelijktijdig beroep doet op beide hersenhelften. Mensen met uitzonderlijk goede resultaten in wiskundevakken bleken ook uitstekend in het vervullen van de opdracht. O’Boyle gelooft niet dat met zijn vondst wonderkinderen kunnen worden gevormd; dat blijft een kwestie van aangeboren talent. Het onderzoek is gepubliceerd in het aprilnummer van het wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychology.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.