Onderwijs

Kort nieuws

Leerrechten (1)Bijna zestig procent van de studenten zegt de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte niet goed te kennen en maar dertig procent weet wat leerrechten zijn.

Dat blijkt uit een online enquète van het Amsterdamse bureau Student & Onderzoek onder 488 studenten. Rutte wil studenten die anderhalf jaar te lang over hun studie doen, daarna een hoger collegegeld van maximaal 4500 euro laten betalen. De landelijke studentenorganisatie ISO komt met een alternatief, waarin elke student twee jaar langer over zijn studie mag doen zonder meer collegegeld te hoeven betalen. Dat zou volgens ISO genoeg moeten zijn voor de zich sociaal ontwikkelende, trage, of verkeerd kiezende student. Daarnaast wil ISO extra tijdcompensatie voor studenten die actief zijn in bijvoorbeeld een studentenvereniging of een medezeggenschapsraad, die hoge cijfers halen, een onderneming opstarten, of hun opleiding verdiepen met extra onderdelen.
Leerrechten (2)

De PvdA denkt ook een beter leerrechtenplan te hebben dan staatssecretaris Rutte. De partij wil alle studenten verplicht laten lenen. Daarna moeten zij binnen 25 jaar na hun studie hun schuld aflossen naar draagkracht via een soort ‘studietaks’. Ook wil de PvdA een ombudsman voor het hoger onderwijs instellen, die bindende uitspraken doet over geschillen tussen instellingen en studenten. Universiteiten en hogescholen die zich niet aan de afspraken houden of een wanprestatie leveren, zouden het collegegeld aan studenten moeten terugbetalen, of de opleiding moeten aanpassen. De PvdA wil ook de inspraak van studenten beter regelen met een Nederlandse variant op de Amerikaanse Students Right To Know Act, die ervoor zorgt dat studenten volledig worden geïnformeerd over zaken als opleidingsrendement, de financiële positie van faculteiten en de invulling van leerstoelen.
Handtekeningen

Studentenvakbond VSSD heeft bij alle studieverenigingen handtekeningenlijsten neergelegd, die studenten met bezwaren tegen de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte kunnen tekenen. Morgen biedt de vakbond de oogst tot dan toe aan aan Rutte. De actie gaat daarna door tot het moment dat de Kamercommissie Onderwijs de lijsten in ontvangst kan nemen. Dat zal ergens volgende week zijn. De VSSD hoopt dat de teller dan op zes- â zevenhonderd handtekeningen staat. Woensdagmiddag had de VSSD drie volle lijsten met 42 handtekeningen binnen.
Vergoeding

Het subsidiefonds van de TU voor studenten die commissies of bestuurswerk doen, RFOS, wordt aangepast aan de bama-structuur. In het huidige systeem worden studenten pas uitbetaald na de officiële studieduur van vijf jaar. Dit geeft problemen voor studenten die na hun bachelor stoppen of hun master aan een andere universiteit doen. Met de nieuwe regeling, die op dit moment wordt geschreven, zullen de maanden waarschijnlijk vanaf volgend jaar direct na het bekleden van de functie worden uitbetaald. De regeling voor studenten die een vergoeding krijgen in verband met ziekte, wordt ook aangepast.
Denise

De lopende robot Denise, de creatie van dr.ir. Martijn Wisse van de faculteit 3mE, is zo populair dat de afdeling communicatie de opdracht heeft gekregen belangstellenden te verwijzen naar één van de open dagen. Zelfs opa’s met kleinkinderen stonden voor de deur om Denise te zien lopen. Volgens de bouwer van de robot, Jan van Frankenhuysen, is het ‘leuk om mensen tegemoet te komen’. “Maar we zijn nu zover dat we ze tegen moeten houden.” Denise blijkt overigens niet alleen in Nederland tot de verbeelding te spreken. The Japan Times wijdde er in februari een groot artikel aan, met meerdere foto’s.
Big band

Studentenmuziekgezelschap Krashna Musika richt een big band op, waarvoor vanavond de audities zijn. De band is onderdeel van de jazzafdeling van Krashna, die in september 2004 van start is gegaan. De donderdagavond wordt de repetitieavond van de big band, die volgens Krashna ‘een vernieuwend repertoire’ zal spelen met onder meer ‘funky en latin nummers’. De eerste optredens staan gepland in juni en augustus.

www.krashna.nl
Ombudsman (1)

TU-ombudsman Wil Knippenberg heeft een klacht van een buitenlandse masterstudent over het gebruik van de Engelse taal in het architectuuronderwijs bij Bouwkunde gegrond verklaard. Volgens de student waren diverse vakken enige weken niet te volgen omdat ze in het Nederlands gegeven werden, terwijl dat tegen de afspraak was. De decaan van Bouwkunde geeft toe dat er tekortkomingen waren en zegt dat er extra inspanningen zijn gedaan om de problemen van de Engelstalige studenten op te lossen. De ombudsman vindt dat correct en acht daarom een verdere discussie over de vraag wat er precies is fout gegaan niet zinvol. De faculteit zegt verder te gaan met verbeteringen en noemt daarbij de taal, de voorlichting en de organisatie.
Ombudsman (2)

De TU-ombudsman noemt het ‘volstrekt onacceptabel’ dat sommige medewerkers klagers ‘zeurpieten’ noemen en de privacy van klagers verbreken. Dat laatste is wettelijk verboden en het eerste slaat nergens op, schrijft de ombudsman in zijn openbaar rapport over het masteronderwijs bij Bouwkunde. “Iedereen heeft kunnen lezen in rapporten en jaarverslagen van de ombudsman voor studenten dat klagende studenten vanuit Bouwkunde ervoor gezorgd hebben dat de hele TU Delft tegenwoordig zorgvuldiger omgaat met de toepassing van sommige regels en afspraken met studenten”, aldus ombudsman Wil Knippenberg. Hij geeft het voorbeeld van tentamens en werkstukken die tegenwoordig een stuk sneller worden nagekeken dan voorheen.
Poenboek

De studentenvakbond VSSD heeft de 45ste editie van het Poenboek, dat onlangs verscheen, flink geúpdate. Zo zijn de cijfers voor onder meer ouderbijdragen en studiefinanciering aangepast. Ook de veranderde regels voor huur en belastingen zijn in de nieuwe versie opgenomen. Verder is vooral hoofdstuk drie, over de prestatiebeurs, flink versleuteld. Twee medewerkers van de IB-groep hebben op persoonlijke titel geholpen om het hoofdstuk weer actueel te maken.
Prof Stive

Professor Marcel Stive, hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, heeft met zijn herhaaldelijke waarschuwingen in de pers voor de te zwakke Hollandse kust, eindelijk Den Haag bereikt. Het ministerie van verkeer en waterstaat reageerde deze week nog op de uitlatingen van Stive met een verklaring dat Nederland wel veilig is voor overstromingen vanuit zee. Maar GroenLinks is hier niet gerust op en wil op Wereld Waterdag van de VN, 22 maart, starten met een parlementair onderzoek naar de vraag hoe Nederland zich het beste kan weren tegen het water. GroenLinks pleitte hier gisteren voor tijdens het Kamerdebat over de klimaatverandering met minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel.
Wonen (1)

Delftse studenten huren meer kamers van woningbouwcorporaties dan van particulieren. 4449 Studenten huurden per 1 januari 2004 een woning of een kamer bij corporaties, 2902 huurden bij particulieren. 370 Studenten woonden in een koophuis. Dat blijkt uit de nota ‘Jong in Delft’, die op 17 maart wordt besproken in de raadscommissie leefbaarheid van de gemeente Delft. Het college van burgemeester en wethouders heeft in kaart laten brengen hoe studenten en andere jongeren nu en in de toekomst in Delft wonen. Dat moet voorkomen dat er in de toekomst een tekort aan woonruimte voor hen ontstaat. Uit de nota komt naar voren dat 26 procent van de studenten in de binnenstad woont, twintig procent in Hof van Delft, 18 procent in de Wippolder, 11 procent in Voorhof, 10 procent in Buitenhof. In Schieweg wonen de minste studenten: 1 procent van het totaal.
Wonen (2)

De gemeente Delft maakt zich, ondanks de verwachte toename van het aantal studenten in Delft door de komst van hogeschool InHolland, weinig zorgen over het aantal beschikbare kamers voor studenten. Studentenhuisvester Duwo is namelijk van plan de komende jaren 1400 nieuwe eenheden te bouwen. Tegelijk zullen er 340 verdwijnen, waardoor er per saldo tegemoet wordt gekomen aan de toekomstige behoefte, aldus de gemeente.
Crime scene

De Amerikaanse televisieserie ‘Crime Scene Investigation’ heeft het onderzoeken van bloedspatten, vingerafdrukken en bandensporen populair gemaakt. Prompt komt de Universiteit van Amsterdam met een eenjarige opleiding forensic science. De master is in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opgezet en gaat in september van start. Forensisch onderzoekers hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Er zitten biologen tussen, statistici, laboratoriumonderzoekers, chemici. In het forensisch onderzoek speelt alleen een heel eigen problematiek, zegt NFI-coördinator wetenschap en onderzoek Hardy. Daarom is hij blij met de nieuwe opleiding. “De studenten leren wat de rol van onderzoek in het recht is, hoe ze moeten omgaan met verontreinigd materiaal waar ze sporen uit moeten halen, hoe ze kunnen onderzoeken of een bepaald stukje glas uniek is of niet. Allemaal dingen die je in andere studies niet krijgt.”
MKBMatch

Carmen Platvoet, IO-student, is een van de drie genomineerden in de zogenoemde MKBMatch. Aan deze wedstrijd doen studenten mee, die een innovatief afstudeerproject hebben bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Platvoet onderzocht een nieuw product tegen decubitus, of doorliggen, bij de bedrijven Quattron en Zitwerk. In de finale op 15 maart in Den Haag zal een jury bestaande uit overheid, onderwijs en ondernemers, de studenten bevragen. Degene met de beste presentatie en scriptie wint. De jury oordeelt op innovativiteit, creativiteit en de toegevoegde waarde voor het bedrijf. De winnaar van de beste innovatie van 2004 krijgt duizend euro. De twee andere genomineerden krijgen vijfhonderd euro.
Tipgevers

Heb je een briljante tip voor een onderwerp in Delta? De redactie beloont elke tip die leidt tot een onderwerp in Delta met vijf euro. Het enige wat je hoeft te doen is even een mailtje sturen naar delta@tudelft.nl, of bellen naar 015-2784848. Vergeet je naam, e-mailadres en telefoonnummer niet te vermelden!
Schuiminjectie

Aardwetenschapper ir. Antje van der Net heeft in het Delftse Dietzlab een nieuwe methode getest om geïnjecteerd schuim in een oliebron te volgen. Ze toonde de mogelijkheid aan om met een computertomografische scan (CT-scan) gasdrukverschillen te meten. De CT-scan wordt in ziekenhuizen gebruikt om met behulp van röntgenstraling weke delen in het lichaam zichtbaar te maken. Het instrument kan behulpzaam zijn bij onderzoek naar schuiminjectie in oliebronnen. Om de laatste restjes olie uit een veld te krijgen, spuiten exploratiemaatschappijen gas in een bron, meestal kooldioxide. Nadeel van gas is dat het makkelijk uit poreus gesteente weglekt. Daarom wordt nu de mogelijkheid van schuiminjectie bekeken.
Kop op tv

Studentenvakbond VSSD spoort Delftse studenten aan bestuurder te worden bij de landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO. “Bij de TU kun je op verschillende manieren je stem laten horen. Toch worden een hoop dingen door de regering opgelegd”, redeneert de VSSD. “Wie zijn kop graag op tv ziet, of liever in achterkamertjes bij de politici lobbyt, kan solliciteren.” Sollicitanten voor de LSVb moeten wel snel zijn. Volgende week is de deadline.
Schrikbarend

Het aantal vrouwen aan de top van de Nederlandse universiteiten is nog altijd schrikbarend laag. Van de 256 bestuurlijke posten zijn er maar vijftien bezet door vrouwen. Geen van hen werkt bij de TU Delft. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht. Het aantal vrouwelijke hoogleraren staat ook in geen verhouding tot het aantal studentes. Aan de TU Delft is 21,31 procent van de studenten vrouw en maar 2,87 procent van de hoogleraren. Posters moeten deze scheve getallen aan de kaak stellen.

Leerrechten (1)

Bijna zestig procent van de studenten zegt de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte niet goed te kennen en maar dertig procent weet wat leerrechten zijn. Dat blijkt uit een online enquète van het Amsterdamse bureau Student & Onderzoek onder 488 studenten. Rutte wil studenten die anderhalf jaar te lang over hun studie doen, daarna een hoger collegegeld van maximaal 4500 euro laten betalen. De landelijke studentenorganisatie ISO komt met een alternatief, waarin elke student twee jaar langer over zijn studie mag doen zonder meer collegegeld te hoeven betalen. Dat zou volgens ISO genoeg moeten zijn voor de zich sociaal ontwikkelende, trage, of verkeerd kiezende student. Daarnaast wil ISO extra tijdcompensatie voor studenten die actief zijn in bijvoorbeeld een studentenvereniging of een medezeggenschapsraad, die hoge cijfers halen, een onderneming opstarten, of hun opleiding verdiepen met extra onderdelen.
Leerrechten (2)

De PvdA denkt ook een beter leerrechtenplan te hebben dan staatssecretaris Rutte. De partij wil alle studenten verplicht laten lenen. Daarna moeten zij binnen 25 jaar na hun studie hun schuld aflossen naar draagkracht via een soort ‘studietaks’. Ook wil de PvdA een ombudsman voor het hoger onderwijs instellen, die bindende uitspraken doet over geschillen tussen instellingen en studenten. Universiteiten en hogescholen die zich niet aan de afspraken houden of een wanprestatie leveren, zouden het collegegeld aan studenten moeten terugbetalen, of de opleiding moeten aanpassen. De PvdA wil ook de inspraak van studenten beter regelen met een Nederlandse variant op de Amerikaanse Students Right To Know Act, die ervoor zorgt dat studenten volledig worden geïnformeerd over zaken als opleidingsrendement, de financiële positie van faculteiten en de invulling van leerstoelen.
Handtekeningen

Studentenvakbond VSSD heeft bij alle studieverenigingen handtekeningenlijsten neergelegd, die studenten met bezwaren tegen de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte kunnen tekenen. Morgen biedt de vakbond de oogst tot dan toe aan aan Rutte. De actie gaat daarna door tot het moment dat de Kamercommissie Onderwijs de lijsten in ontvangst kan nemen. Dat zal ergens volgende week zijn. De VSSD hoopt dat de teller dan op zes- â zevenhonderd handtekeningen staat. Woensdagmiddag had de VSSD drie volle lijsten met 42 handtekeningen binnen.
Vergoeding

Het subsidiefonds van de TU voor studenten die commissies of bestuurswerk doen, RFOS, wordt aangepast aan de bama-structuur. In het huidige systeem worden studenten pas uitbetaald na de officiële studieduur van vijf jaar. Dit geeft problemen voor studenten die na hun bachelor stoppen of hun master aan een andere universiteit doen. Met de nieuwe regeling, die op dit moment wordt geschreven, zullen de maanden waarschijnlijk vanaf volgend jaar direct na het bekleden van de functie worden uitbetaald. De regeling voor studenten die een vergoeding krijgen in verband met ziekte, wordt ook aangepast.
Denise

De lopende robot Denise, de creatie van dr.ir. Martijn Wisse van de faculteit 3mE, is zo populair dat de afdeling communicatie de opdracht heeft gekregen belangstellenden te verwijzen naar één van de open dagen. Zelfs opa’s met kleinkinderen stonden voor de deur om Denise te zien lopen. Volgens de bouwer van de robot, Jan van Frankenhuysen, is het ‘leuk om mensen tegemoet te komen’. “Maar we zijn nu zover dat we ze tegen moeten houden.” Denise blijkt overigens niet alleen in Nederland tot de verbeelding te spreken. The Japan Times wijdde er in februari een groot artikel aan, met meerdere foto’s.
Big band

Studentenmuziekgezelschap Krashna Musika richt een big band op, waarvoor vanavond de audities zijn. De band is onderdeel van de jazzafdeling van Krashna, die in september 2004 van start is gegaan. De donderdagavond wordt de repetitieavond van de big band, die volgens Krashna ‘een vernieuwend repertoire’ zal spelen met onder meer ‘funky en latin nummers’. De eerste optredens staan gepland in juni en augustus.

www.krashna.nl
Ombudsman (1)

TU-ombudsman Wil Knippenberg heeft een klacht van een buitenlandse masterstudent over het gebruik van de Engelse taal in het architectuuronderwijs bij Bouwkunde gegrond verklaard. Volgens de student waren diverse vakken enige weken niet te volgen omdat ze in het Nederlands gegeven werden, terwijl dat tegen de afspraak was. De decaan van Bouwkunde geeft toe dat er tekortkomingen waren en zegt dat er extra inspanningen zijn gedaan om de problemen van de Engelstalige studenten op te lossen. De ombudsman vindt dat correct en acht daarom een verdere discussie over de vraag wat er precies is fout gegaan niet zinvol. De faculteit zegt verder te gaan met verbeteringen en noemt daarbij de taal, de voorlichting en de organisatie.
Ombudsman (2)

De TU-ombudsman noemt het ‘volstrekt onacceptabel’ dat sommige medewerkers klagers ‘zeurpieten’ noemen en de privacy van klagers verbreken. Dat laatste is wettelijk verboden en het eerste slaat nergens op, schrijft de ombudsman in zijn openbaar rapport over het masteronderwijs bij Bouwkunde. “Iedereen heeft kunnen lezen in rapporten en jaarverslagen van de ombudsman voor studenten dat klagende studenten vanuit Bouwkunde ervoor gezorgd hebben dat de hele TU Delft tegenwoordig zorgvuldiger omgaat met de toepassing van sommige regels en afspraken met studenten”, aldus ombudsman Wil Knippenberg. Hij geeft het voorbeeld van tentamens en werkstukken die tegenwoordig een stuk sneller worden nagekeken dan voorheen.
Poenboek

De studentenvakbond VSSD heeft de 45ste editie van het Poenboek, dat onlangs verscheen, flink geúpdate. Zo zijn de cijfers voor onder meer ouderbijdragen en studiefinanciering aangepast. Ook de veranderde regels voor huur en belastingen zijn in de nieuwe versie opgenomen. Verder is vooral hoofdstuk drie, over de prestatiebeurs, flink versleuteld. Twee medewerkers van de IB-groep hebben op persoonlijke titel geholpen om het hoofdstuk weer actueel te maken.
Prof Stive

Professor Marcel Stive, hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, heeft met zijn herhaaldelijke waarschuwingen in de pers voor de te zwakke Hollandse kust, eindelijk Den Haag bereikt. Het ministerie van verkeer en waterstaat reageerde deze week nog op de uitlatingen van Stive met een verklaring dat Nederland wel veilig is voor overstromingen vanuit zee. Maar GroenLinks is hier niet gerust op en wil op Wereld Waterdag van de VN, 22 maart, starten met een parlementair onderzoek naar de vraag hoe Nederland zich het beste kan weren tegen het water. GroenLinks pleitte hier gisteren voor tijdens het Kamerdebat over de klimaatverandering met minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel.
Wonen (1)

Delftse studenten huren meer kamers van woningbouwcorporaties dan van particulieren. 4449 Studenten huurden per 1 januari 2004 een woning of een kamer bij corporaties, 2902 huurden bij particulieren. 370 Studenten woonden in een koophuis. Dat blijkt uit de nota ‘Jong in Delft’, die op 17 maart wordt besproken in de raadscommissie leefbaarheid van de gemeente Delft. Het college van burgemeester en wethouders heeft in kaart laten brengen hoe studenten en andere jongeren nu en in de toekomst in Delft wonen. Dat moet voorkomen dat er in de toekomst een tekort aan woonruimte voor hen ontstaat. Uit de nota komt naar voren dat 26 procent van de studenten in de binnenstad woont, twintig procent in Hof van Delft, 18 procent in de Wippolder, 11 procent in Voorhof, 10 procent in Buitenhof. In Schieweg wonen de minste studenten: 1 procent van het totaal.
Wonen (2)

De gemeente Delft maakt zich, ondanks de verwachte toename van het aantal studenten in Delft door de komst van hogeschool InHolland, weinig zorgen over het aantal beschikbare kamers voor studenten. Studentenhuisvester Duwo is namelijk van plan de komende jaren 1400 nieuwe eenheden te bouwen. Tegelijk zullen er 340 verdwijnen, waardoor er per saldo tegemoet wordt gekomen aan de toekomstige behoefte, aldus de gemeente.
Crime scene

De Amerikaanse televisieserie ‘Crime Scene Investigation’ heeft het onderzoeken van bloedspatten, vingerafdrukken en bandensporen populair gemaakt. Prompt komt de Universiteit van Amsterdam met een eenjarige opleiding forensic science. De master is in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opgezet en gaat in september van start. Forensisch onderzoekers hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Er zitten biologen tussen, statistici, laboratoriumonderzoekers, chemici. In het forensisch onderzoek speelt alleen een heel eigen problematiek, zegt NFI-coördinator wetenschap en onderzoek Hardy. Daarom is hij blij met de nieuwe opleiding. “De studenten leren wat de rol van onderzoek in het recht is, hoe ze moeten omgaan met verontreinigd materiaal waar ze sporen uit moeten halen, hoe ze kunnen onderzoeken of een bepaald stukje glas uniek is of niet. Allemaal dingen die je in andere studies niet krijgt.”
MKBMatch

Carmen Platvoet, IO-student, is een van de drie genomineerden in de zogenoemde MKBMatch. Aan deze wedstrijd doen studenten mee, die een innovatief afstudeerproject hebben bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Platvoet onderzocht een nieuw product tegen decubitus, of doorliggen, bij de bedrijven Quattron en Zitwerk. In de finale op 15 maart in Den Haag zal een jury bestaande uit overheid, onderwijs en ondernemers, de studenten bevragen. Degene met de beste presentatie en scriptie wint. De jury oordeelt op innovativiteit, creativiteit en de toegevoegde waarde voor het bedrijf. De winnaar van de beste innovatie van 2004 krijgt duizend euro. De twee andere genomineerden krijgen vijfhonderd euro.
Tipgevers

Heb je een briljante tip voor een onderwerp in Delta? De redactie beloont elke tip die leidt tot een onderwerp in Delta met vijf euro. Het enige wat je hoeft te doen is even een mailtje sturen naar delta@tudelft.nl, of bellen naar 015-2784848. Vergeet je naam, e-mailadres en telefoonnummer niet te vermelden!
Schuiminjectie

Aardwetenschapper ir. Antje van der Net heeft in het Delftse Dietzlab een nieuwe methode getest om geïnjecteerd schuim in een oliebron te volgen. Ze toonde de mogelijkheid aan om met een computertomografische scan (CT-scan) gasdrukverschillen te meten. De CT-scan wordt in ziekenhuizen gebruikt om met behulp van röntgenstraling weke delen in het lichaam zichtbaar te maken. Het instrument kan behulpzaam zijn bij onderzoek naar schuiminjectie in oliebronnen. Om de laatste restjes olie uit een veld te krijgen, spuiten exploratiemaatschappijen gas in een bron, meestal kooldioxide. Nadeel van gas is dat het makkelijk uit poreus gesteente weglekt. Daarom wordt nu de mogelijkheid van schuiminjectie bekeken.
Kop op tv

Studentenvakbond VSSD spoort Delftse studenten aan bestuurder te worden bij de landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO. “Bij de TU kun je op verschillende manieren je stem laten horen. Toch worden een hoop dingen door de regering opgelegd”, redeneert de VSSD. “Wie zijn kop graag op tv ziet, of liever in achterkamertjes bij de politici lobbyt, kan solliciteren.” Sollicitanten voor de LSVb moeten wel snel zijn. Volgende week is de deadline.
Schrikbarend

Het aantal vrouwen aan de top van de Nederlandse universiteiten is nog altijd schrikbarend laag. Van de 256 bestuurlijke posten zijn er maar vijftien bezet door vrouwen. Geen van hen werkt bij de TU Delft. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht. Het aantal vrouwelijke hoogleraren staat ook in geen verhouding tot het aantal studentes. Aan de TU Delft is 21,31 procent van de studenten vrouw en maar 2,87 procent van de hoogleraren. Posters moeten deze scheve getallen aan de kaak stellen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.