Onderwijs

Kort nieuws

DebatHet debatteam TU Delft, dat vorige week meedeed aan de Europese kampioenschappen British parliamentary debating in het Ierse Cork, is geëindigd op de 27ste plaats.

Dat klinkt matig, maar volgens derdejaars student life science and technology Rosanne Hertzberger die één helft van het team vormde, is het een ‘ontzettende prestatie’. Dat komt door ‘de kwaliteit van de andere teams in de top 30’, van prestigieuze universiteiten als Cambridge en Oxford. Hertzbergers compagnon, promovendus vloeistofmechanica David Ham, werd veertiende op de lijst voor beste sprekers. Hertzberger zelf haalde een gedeelte veertiende plaats in de categorie voor sprekers met Engels als tweede taal. “Over het geheel kunnen we ontzettend tevreden zijn over het resultaat van het team TU Delft”, aldus Hertzberger.
Onderzoek

Stylos, de studievereniging van bouwkunde, is samen met de studentenraad (sr) een onderzoek begonnen naar de vakken handtekenen, vormstudie, overdrachtstechnieken en informatica. Stylos maakt zich zorgen om de kwaliteit van de opleiding nu de afdeling handtekenen bijna is verdwenen. Daarom voeren de vereniging en de sr informele gesprekken ‘met de betreffende verantwoordelijken over de stand van zaken en de visie op het vak’. Samen met de decaan hopen ze te komen tot een betere samenwerking tussen de vakgebieden.
Taxi

Groningse studenten kunnen sinds kort voor 1,45 euro per kilometer en zonder voorrijkosten met de taxi. De taxi, een initiatief van de website www.studenten.net, is zo goedkoop, omdat hij vol zit met reclame. De vier taxi’s hebben allemaal een fietsenrek, zodat studenten die geen zin hebben om in de regen naar huis te fietsen hun stalen ros toch mee kunnen nemen. Als de taxi bevalt, gaat hij ook in andere steden rijden.
Tekort

Er is steeds meer vraag naar ict’ers. Sinds de zeepbel van de interneteconomie uiteen spatte, zat de ict-branche in het slop, maar in 2004 kwam er een omslag. Het overschot aan hoogopgeleide ict’ers daalde van 4600 in 2003 naar ongeveer duizend in 2004. Dit jaar zal er zelfs een klein tekort zijn. Dat voorspelt de ICT Marktmonitor 2004-2005 van ICT-Office, de brancheorganisatie van it-, telecom- en officebedrijven in Nederland.
Noodklok

In het radioprogramma de Ochtenden luidde de rector magnificus van de TU Delft, prof.dr.ir. Jacob Fokkema, maandag de noodklok over de wijze waarop de overheid omgaat met gevraagde en ongevraagde kritiek van wetenschappers. “Het kabinet is niet bereid het debat te voeren met mijn hoogleraren als die de vinger op de zere plek leggen”, aldus Fokkema. Als voorbeeld noemt hij de reactie van de overheid op de kritiek over de overstromingsrisico’s van professor Marcel Stive en het sneuvelen van de Commissie Berkhout die de geluidswet van Schiphol niet kritisch mocht doorlichten. Ook verwijst hij naar de waarschuwingen van Delftse deskundigen voor een wel onder de Haagse tramtunnel en het bezwijken van veendijken bij droogte. Fokkema vindt het ‘zeer teleurstellend dat de overheid de maatschappelijke discussie ontwijkt’.

Pagina 08: ‘Ik ben maar een boodschapper van de feiten’
@01 kort nieuws kopje:Upwind

Onder de naam Upwind is afgelopen maand vanuit Brussel goedkeuring gekomen voor een nieuw meerjarig windenergieprogramma dat een nieuwe generatie turbines moet ontwikkelen. Ook de Delftse sectie windenergie is samen met het Delft Centre for Systems and Control deelnemer in Upwind. In totaal doen 36 Europese instituten mee met eigen onderzoek. Het Deense Risoe Laboratory is penvoerder in het project dat als doel heeft een nieuwe generatie turbines te ontwikkelen die groter, robuuster en goedkoper zijn. Delft gaat zich richten op het onderdeel smart structures. Deze moeten rotorbladen flexibeler laten inspelen op de heersende windcondities. De Delftenaren willen daarvoor bijvoorbeeld de mogelijkheid van geheugenmaterialen testen die zich vervormen bij elektrische pulsen.
Leerrechten

Staatssecretaris Rutte wil dat niet-benutte leerrechten kunnen worden ingezet voor levenslang leren. Snelle afstudeerders moeten er ook na hun dertigste levensjaar bekostigd onderwijs mee kunnen volgen tegen een regulier collegegeld. Dat voornemen maakte staatssecretaris Rutte vorige week bekend tijdens een overleg met de Tweede Kamer over levenslang leren. Wat hem betreft mogen studenten voor maximaal een jaar aan leerrechten meenemen. Pas daarna betalen ze een marktconform collegegeld, dat gewoonlijk hoger is.
Dominant

Bij Sydney denken we aan het Opera House, de Twin Towers domineerden de skyline van New York en Rotterdam herkennen we aan de Erasmusbrug. De studievereniging voor utiliteitsbouw, het U-dispuut, houdt op 19 april alsnog een middaglezing onder de naam The value of design. Belangrijke internationale architecten en constructeurs zullen dan ingaan op de eigenschappen van gezichtsbepalende architectuur en hoe deze tot stand komt. Een gelijknamige lezing was al gepland voor februari 2003 maar die is toen op het laatste moment afgeblazen, omdat hoofdgast Frank Gehry ziek was. Van de toen ingeplande sprekers komen Rafael Violy, Philip Dilley en Ben van Berkel nu alsnog hun verhaal houden. Daarnaast zullen Leslie Robertson, Ian Liddell, Kevin Kennon en Jean Nouvel spreken in de aula.

www.udispuut.tudelft.nl
Studiekiezers

Studentenorganisaties ISO en LSVb hebben staatssecretaris Rutte gevraagd om nog dit jaar een objectieve studiekeuzewebsite in de lucht te helpen. De website zou vergelijkbare gegevens moeten bevatten over onder meer het rendement van opleidingen, de onderwijskwaliteit en voorzieningen voor studenten. Volgens de bonden is alle informatie voorhanden bij Choice, het Leidse centrum dat jaarlijks de door het ministerie gesubsidieerde studiekeuzedatabase maakt. Aan ranglijsten hebben de bonden geen behoefte.
Ionen

Als scheikundeonderwijs meer op onderzoek lijkt, raken scholieren gemotiveerder en leren ze meer. Dat blijkt uit het proefschrift van Lisette van Rens, die vandaag promoveert aan de Vrije Universiteit. Op vier scholen liet Van Rens vwo-leerlingen onderzoek doen naar de diffusie van ionen. Zij stelden in teams van twee de vragen op, maakten een onderzoeksplan en voerden het uit. Op een internetsymposium presenteerden ze hun resultaten. Andere teams leverden commentaar. Daarna schreven de scholieren een artikel, waarvan het beste in het populair-wetenschappelijke tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek is gepubliceerd. Vergeleken met de controlegroep, die regulier onderwijs had gekregen, bleken de scholieren meer te weten en meer motivatie te hebben. Of ze ook vaker voor de studie scheikunde kiezen is niet onderzocht.
Technostarters

De gemeenten Delft en Rotterdam starten een nieuw project, Awareness, gericht op studenten om ‘bewustwording over ondernemerschap te creëren, zodat er een bewuste keuze gemaakt kan worden tussen werken in loondienst en het starten van een eigen bedrijf’. De gemeenten willen studenten of afgestudeerden helpen die rondlopen met plannen om een onderneming te starten, maar die nog niet hebben uitgewerkt. Beide gemeenten willen ondernemerschap stimuleren. Delft kondigde onlangs al een hele serie plannen aan om technostarters in het zadel te helpen. Deze plannen kosten de TU Delft, de gemeenten Delft en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland de komende drie jaar minimaal 1,3 miljoen euro.
Lunch

Leden van de studentenraadsfractie van Oras, van de gemeenteraadspartij Stip en de studentenvereniging CSR hebben hun lunch naar buiten verplaatst. Je weet immers nooit hoe lang het mooie weer aanhoudt.
Fraude

Het rapport van de accountantsdienst van het ministerie van onderwijs, waarop minister Hermans in februari 2002 zijn beschuldigingen van fraude in het hbo baseerde, is zwaar bekritiseerd. Het voormalige hoofd van de accountantsdienst is door de tuchtraad voor accountants berispt. De zaak was aangespannen door het Bredase bedrijf Opleiding & Ontwikkeling (O&O). O&O, dat bemiddelde bij het werven van studenten voor hogescholen, werd in het rapport aangewezen als de kwade genius achter constructies waarmee hogescholen kunstmatig hun overheidsbekostiging zouden hebben opgekrikt. Op vijf van de zeven klachten is O&O door de tuchtraad in het gelijk gesteld. De tuchtraad beaamt dat het rapport in de beschrijving van de rol van het bedrijf ‘op onderdelen suggestief is’. De uitspraak wordt door insiders gezien als opmaat voor een forse schadeclaim van O&O tegen de staat.

Debat

Het debatteam TU Delft, dat vorige week meedeed aan de Europese kampioenschappen British parliamentary debating in het Ierse Cork, is geëindigd op de 27ste plaats. Dat klinkt matig, maar volgens derdejaars student life science and technology Rosanne Hertzberger die één helft van het team vormde, is het een ‘ontzettende prestatie’. Dat komt door ‘de kwaliteit van de andere teams in de top 30’, van prestigieuze universiteiten als Cambridge en Oxford. Hertzbergers compagnon, promovendus vloeistofmechanica David Ham, werd veertiende op de lijst voor beste sprekers. Hertzberger zelf haalde een gedeelte veertiende plaats in de categorie voor sprekers met Engels als tweede taal. “Over het geheel kunnen we ontzettend tevreden zijn over het resultaat van het team TU Delft”, aldus Hertzberger.
Onderzoek

Stylos, de studievereniging van bouwkunde, is samen met de studentenraad (sr) een onderzoek begonnen naar de vakken handtekenen, vormstudie, overdrachtstechnieken en informatica. Stylos maakt zich zorgen om de kwaliteit van de opleiding nu de afdeling handtekenen bijna is verdwenen. Daarom voeren de vereniging en de sr informele gesprekken ‘met de betreffende verantwoordelijken over de stand van zaken en de visie op het vak’. Samen met de decaan hopen ze te komen tot een betere samenwerking tussen de vakgebieden.
Taxi

Groningse studenten kunnen sinds kort voor 1,45 euro per kilometer en zonder voorrijkosten met de taxi. De taxi, een initiatief van de website www.studenten.net, is zo goedkoop, omdat hij vol zit met reclame. De vier taxi’s hebben allemaal een fietsenrek, zodat studenten die geen zin hebben om in de regen naar huis te fietsen hun stalen ros toch mee kunnen nemen. Als de taxi bevalt, gaat hij ook in andere steden rijden.
Tekort

Er is steeds meer vraag naar ict’ers. Sinds de zeepbel van de interneteconomie uiteen spatte, zat de ict-branche in het slop, maar in 2004 kwam er een omslag. Het overschot aan hoogopgeleide ict’ers daalde van 4600 in 2003 naar ongeveer duizend in 2004. Dit jaar zal er zelfs een klein tekort zijn. Dat voorspelt de ICT Marktmonitor 2004-2005 van ICT-Office, de brancheorganisatie van it-, telecom- en officebedrijven in Nederland.
Noodklok

In het radioprogramma de Ochtenden luidde de rector magnificus van de TU Delft, prof.dr.ir. Jacob Fokkema, maandag de noodklok over de wijze waarop de overheid omgaat met gevraagde en ongevraagde kritiek van wetenschappers. “Het kabinet is niet bereid het debat te voeren met mijn hoogleraren als die de vinger op de zere plek leggen”, aldus Fokkema. Als voorbeeld noemt hij de reactie van de overheid op de kritiek over de overstromingsrisico’s van professor Marcel Stive en het sneuvelen van de Commissie Berkhout die de geluidswet van Schiphol niet kritisch mocht doorlichten. Ook verwijst hij naar de waarschuwingen van Delftse deskundigen voor een wel onder de Haagse tramtunnel en het bezwijken van veendijken bij droogte. Fokkema vindt het ‘zeer teleurstellend dat de overheid de maatschappelijke discussie ontwijkt’.

Pagina 08: ‘Ik ben maar een boodschapper van de feiten’
@01 kort nieuws kopje:Upwind

Onder de naam Upwind is afgelopen maand vanuit Brussel goedkeuring gekomen voor een nieuw meerjarig windenergieprogramma dat een nieuwe generatie turbines moet ontwikkelen. Ook de Delftse sectie windenergie is samen met het Delft Centre for Systems and Control deelnemer in Upwind. In totaal doen 36 Europese instituten mee met eigen onderzoek. Het Deense Risoe Laboratory is penvoerder in het project dat als doel heeft een nieuwe generatie turbines te ontwikkelen die groter, robuuster en goedkoper zijn. Delft gaat zich richten op het onderdeel smart structures. Deze moeten rotorbladen flexibeler laten inspelen op de heersende windcondities. De Delftenaren willen daarvoor bijvoorbeeld de mogelijkheid van geheugenmaterialen testen die zich vervormen bij elektrische pulsen.
Leerrechten

Staatssecretaris Rutte wil dat niet-benutte leerrechten kunnen worden ingezet voor levenslang leren. Snelle afstudeerders moeten er ook na hun dertigste levensjaar bekostigd onderwijs mee kunnen volgen tegen een regulier collegegeld. Dat voornemen maakte staatssecretaris Rutte vorige week bekend tijdens een overleg met de Tweede Kamer over levenslang leren. Wat hem betreft mogen studenten voor maximaal een jaar aan leerrechten meenemen. Pas daarna betalen ze een marktconform collegegeld, dat gewoonlijk hoger is.
Dominant

Bij Sydney denken we aan het Opera House, de Twin Towers domineerden de skyline van New York en Rotterdam herkennen we aan de Erasmusbrug. De studievereniging voor utiliteitsbouw, het U-dispuut, houdt op 19 april alsnog een middaglezing onder de naam The value of design. Belangrijke internationale architecten en constructeurs zullen dan ingaan op de eigenschappen van gezichtsbepalende architectuur en hoe deze tot stand komt. Een gelijknamige lezing was al gepland voor februari 2003 maar die is toen op het laatste moment afgeblazen, omdat hoofdgast Frank Gehry ziek was. Van de toen ingeplande sprekers komen Rafael Violy, Philip Dilley en Ben van Berkel nu alsnog hun verhaal houden. Daarnaast zullen Leslie Robertson, Ian Liddell, Kevin Kennon en Jean Nouvel spreken in de aula.

www.udispuut.tudelft.nl
Studiekiezers

Studentenorganisaties ISO en LSVb hebben staatssecretaris Rutte gevraagd om nog dit jaar een objectieve studiekeuzewebsite in de lucht te helpen. De website zou vergelijkbare gegevens moeten bevatten over onder meer het rendement van opleidingen, de onderwijskwaliteit en voorzieningen voor studenten. Volgens de bonden is alle informatie voorhanden bij Choice, het Leidse centrum dat jaarlijks de door het ministerie gesubsidieerde studiekeuzedatabase maakt. Aan ranglijsten hebben de bonden geen behoefte.
Ionen

Als scheikundeonderwijs meer op onderzoek lijkt, raken scholieren gemotiveerder en leren ze meer. Dat blijkt uit het proefschrift van Lisette van Rens, die vandaag promoveert aan de Vrije Universiteit. Op vier scholen liet Van Rens vwo-leerlingen onderzoek doen naar de diffusie van ionen. Zij stelden in teams van twee de vragen op, maakten een onderzoeksplan en voerden het uit. Op een internetsymposium presenteerden ze hun resultaten. Andere teams leverden commentaar. Daarna schreven de scholieren een artikel, waarvan het beste in het populair-wetenschappelijke tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek is gepubliceerd. Vergeleken met de controlegroep, die regulier onderwijs had gekregen, bleken de scholieren meer te weten en meer motivatie te hebben. Of ze ook vaker voor de studie scheikunde kiezen is niet onderzocht.
Technostarters

De gemeenten Delft en Rotterdam starten een nieuw project, Awareness, gericht op studenten om ‘bewustwording over ondernemerschap te creëren, zodat er een bewuste keuze gemaakt kan worden tussen werken in loondienst en het starten van een eigen bedrijf’. De gemeenten willen studenten of afgestudeerden helpen die rondlopen met plannen om een onderneming te starten, maar die nog niet hebben uitgewerkt. Beide gemeenten willen ondernemerschap stimuleren. Delft kondigde onlangs al een hele serie plannen aan om technostarters in het zadel te helpen. Deze plannen kosten de TU Delft, de gemeenten Delft en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland de komende drie jaar minimaal 1,3 miljoen euro.
Lunch

Leden van de studentenraadsfractie van Oras, van de gemeenteraadspartij Stip en de studentenvereniging CSR hebben hun lunch naar buiten verplaatst. Je weet immers nooit hoe lang het mooie weer aanhoudt.
Fraude

Het rapport van de accountantsdienst van het ministerie van onderwijs, waarop minister Hermans in februari 2002 zijn beschuldigingen van fraude in het hbo baseerde, is zwaar bekritiseerd. Het voormalige hoofd van de accountantsdienst is door de tuchtraad voor accountants berispt. De zaak was aangespannen door het Bredase bedrijf Opleiding & Ontwikkeling (O&O). O&O, dat bemiddelde bij het werven van studenten voor hogescholen, werd in het rapport aangewezen als de kwade genius achter constructies waarmee hogescholen kunstmatig hun overheidsbekostiging zouden hebben opgekrikt. Op vijf van de zeven klachten is O&O door de tuchtraad in het gelijk gesteld. De tuchtraad beaamt dat het rapport in de beschrijving van de rol van het bedrijf ‘op onderdelen suggestief is’. De uitspraak wordt door insiders gezien als opmaat voor een forse schadeclaim van O&O tegen de staat.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.