Onderwijs

Kort nieuws

TransportEind maart is het Academic Centre Transport officieel van start gegaan, een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de gemeenten Delft en Rotterdam en het Rotterdamse Havenbedrijf.

Doel voor de TU: het verkopen van kennis. Uit het Jaarplan 2004-2005 van AC Transport blijkt dat de TU Delft in dat eerste jaar meedoet aan zeven projecten, waaronder ’terminaloptimalisatie voor autodistributie’, innovation in bulk handling en short sea terminal of the future.

www.actransport.nl
Verhuizing

Het depot van het Techniek Museum verhuist van Kanaalweg 2b naar de Rotterdamseweg 145. Woningcoöperatie Duwo, die het eerste gebouw eerder al had opgekocht, wil dat in augustus afbreken. Hoofd collectiebeheersing van het techniekmuseum Rob Korving is blij met de verhuizing. “We zitten nu in een heel oud laboratorium, dat niet is schoon te houden.” Het klimaat in de hoge ruimtes is ook moeilijk te regelen. In de nieuwe huisvesting wordt dat allemaal beter. Ook de inrichting van het depot kan door de verhuizing logischer worden verdeeld. “Een jaar geleden hebben we de hele collectie bekeken en beschreven. Nu kunnen we, als logisch vervolg, alles dat bij elkaar hoort bij elkaar plaatsen.”
Medezeggenschap

De landelijke studentenorganisaties hebben staatssecretaris Rutte een reeks voorstellen gedaan voor een verbetering van de bestuurlijke positie van studenten. Ze willen op veel punten instemmingsrecht, een eigen lid in de raad van toezicht en invoering van de student right to know act. Rutte kondigde vorig jaar aan dat hij de positie van de student beter zou regelen. De afgelopen maanden hebben ook verschillende Kamerleden laten weten dat ook zij vinden dat de medezeggenschap van studenten beter moet. Vooruitlopend op de definitieve evaluatie van de huidige medezeggenschap en het daaropvolgende debat schreven de diverse studentenorganisaties een folder vol, die ze als voorstel aan de staatssecretaris presenteerden.
Vertrekregeling

210 Medewerkers van de TU Delft hebben naar aanleiding van de reorganisatie van de ondersteunende diensten (OOD) een aanvraag ingediend voor een vertrekregeling. De termijn voor de aanvraag liep tot 1 april. Rond 1 mei horen ze of ze aan de voorwaarden van de regeling voldoen. In totaal zijn vijfhonderd ondersteuners van de TU 55 jaar of ouder.
Groei

Bij de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam hebben zich eenvijfde meer studenten aangemeld dan in dezelfde week vorig jaar. Aan de Universiteit Leiden is het aantal vooraanmeldingen juist sterk afgenomen met dertien procent. Dat staat in de vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep. De cijfers geven een ruwe indicatie van de uiteindelijke verdeling van eerstejaars over de verschillende opleidingen. Aankomende studenten lijken zich ieder jaar later te melden. Toch is het aantal vooraanmeldingen bij de universiteiten nu al met drie procent gestegen. Aan de hogescholen tekent zich juist een sterke daling met elf procent af. In de opleidingskeuzes van de aankomende studenten valt vooral de belangstelling voor psychologie en rechten op. De massale opleidingen trekken momenteel nog eens respectievelijk twintig en dertien procent meer studenten.
Krimp

De TU Delft levert in de vooraanmeldingscijfers respectievelijk acht procent in. In Eindhoven is de daling zeven procent. Twente klimt juist naar twaalf procent meer vooraanmeldingen. Dat dankt ze vooral aan haar psychologieopleiding, waar zich tweeënveertig studenten extra hebben gemeld. Industrieel ontwerpen, werktuigbouwkunde en civiele techniek trekken momenteel een tiende minder studiekiezers, technische natuurkunde en luchtvaart- en ruimtevaarttechniek juist respectievelijk negen en acht procent meer.
Veelbelovend

Universitair docent van de sectie filosofie van de TU Delft, Sabine Roeser (34), hoort volgens het blad Blvd. tot de honderd meest veelbelovende vrouwen van Nederland. In het blad zegt Roeser dat het goed zou zijn als wetenschappers de emoties van het volk serieus zouden nemen. “Emoties heb je nodig om te snappen wat de problemen zijn bij risico’s. Dat mensen bang zijn voor een tweede Tsjernobyl lijkt mij rationeel, maar de wetenschap acht de kans daarop zeer klein. Maar wanneer je in de buurt van een kernreactor woont, lijkt het me logisch om een ramp te vrezen en daarom te besluiten om meer voor andere energie te betalen. In dit geval heb je angst nodig om tot een verantwoord besluit te komen”, aldus Roeser in Blvd.
Vouchers

De vernieuwingshonger van het midden- en kleinbedrijf is nog lang niet gestild. Ook de tweede vierhonderd innovatievouchers die het ministerie van economische zaken beschikbaar stelt, waren binnen een dag ‘uitverkocht’: er kwamen 1700 aanvragen binnen. Bedrijven die hun aanvraag na 15 maart hebben ingediend, visten achter het net. Met een voucher kunnen bedrijven voor 7500 euro kennis verkrijgen en onderzoeksvragen uitzetten bij hogescholen, universiteiten of onderzoeksinstellingen.
Studentengegevens

Met het oog op levenslang leren wil staatssecretaris Rutte dat studieresultaten en persoonsgegevens van ‘geflopte’ studenten langer bewaard mogen worden. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt de noodzaak daarvan onvoldoende onderbouwd. In de plannen van de staatssecretaris worden de gegevens van niet-afgestudeerden tot maximaal twintig jaar na beëindiging van de laatste inschrijving bewaard bij instellingen en de IB-Groep, die ook de beurzen verstrekt en collegegelden en studieschulden int. Mocht iemand na een aantal jaar een afgebroken studie weer willen oppakken, dan kan de IB-Groep de gegevens snel aan een hogeschool of universiteit verstrekken. Bovendien kan uit de gegevens blijken dat oud-studenten nog voor bekostigde leerrechten in aanmerking komen en bij hervatting van een opleiding dus minder hoeven te betalen.
Allochtoon

Vier studenten van de TU Delft zijn genomineerd voor de Echo Award, een prijs voor veelbelovende allochtone studenten. De winnaars krijgen een zes weken durende summer course aan de universiteit UCLA in Los Angeles. In de categorie wetenschappelijk onderwijs maken twee studenten (van de in totaal vijf genomineerden) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) kans op de prijs: Raha Alikhanbagi en Hafid Rachyd. In de categorie bÈta/techniek komen twee van de vier kandidaten uit Delft: Laila Oujama (L&R) en Nitesh Bharosa (technische bestuurskunde). De prijsuitreiking is op 29 april in Amsterdam.

www.echo-net.nl
Kampioen

Afgelopen vrijdag is het derde damesteam van volleybalvereniging Punch kampioen geworden. Hoewel er nog twee speelrondes te gaan zijn, is het gat met de nummer twee te groot geworden. Het team heeft gedurende de hele competitie slechts één set tegen gehad en promoveert nu van de vierde naar de derde klasse. Ook het negende herenteam is al sinds vorige week kampioen. Zij kregen tijdens de competitie slechts twee sets tegen.
Studiebeurs

EU-studenten die vijf jaar in Nederland wonen, komen voortaan in aanmerking voor een studiebeurs, een OV-studentenkaart en een lening. Dat schrijft staatssecretaris Rutte in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Tot nog toe was het voor studenten uit EU-landen alleen mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor betaling van het collegegeld. De nieuwe afspraak is een gevolg van een recente uitspraak van het Europese Hof. Dat stelde een Franse student in het gelijk die een rechtszaak had aangespannen om in Engeland studiefinanciering te krijgen. De student woonde daar drie jaar. EU-studenten die als werknemer in Nederland verblijven en een baan hebben van minimaal 32 uur per maand, kwamen al in aanmerking voor studiefinanciering.

Transport

Eind maart is het Academic Centre Transport officieel van start gegaan, een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de gemeenten Delft en Rotterdam en het Rotterdamse Havenbedrijf. Doel voor de TU: het verkopen van kennis. Uit het Jaarplan 2004-2005 van AC Transport blijkt dat de TU Delft in dat eerste jaar meedoet aan zeven projecten, waaronder ’terminaloptimalisatie voor autodistributie’, innovation in bulk handling en short sea terminal of the future.

www.actransport.nl
Verhuizing

Het depot van het Techniek Museum verhuist van Kanaalweg 2b naar de Rotterdamseweg 145. Woningcoöperatie Duwo, die het eerste gebouw eerder al had opgekocht, wil dat in augustus afbreken. Hoofd collectiebeheersing van het techniekmuseum Rob Korving is blij met de verhuizing. “We zitten nu in een heel oud laboratorium, dat niet is schoon te houden.” Het klimaat in de hoge ruimtes is ook moeilijk te regelen. In de nieuwe huisvesting wordt dat allemaal beter. Ook de inrichting van het depot kan door de verhuizing logischer worden verdeeld. “Een jaar geleden hebben we de hele collectie bekeken en beschreven. Nu kunnen we, als logisch vervolg, alles dat bij elkaar hoort bij elkaar plaatsen.”
Medezeggenschap

De landelijke studentenorganisaties hebben staatssecretaris Rutte een reeks voorstellen gedaan voor een verbetering van de bestuurlijke positie van studenten. Ze willen op veel punten instemmingsrecht, een eigen lid in de raad van toezicht en invoering van de student right to know act. Rutte kondigde vorig jaar aan dat hij de positie van de student beter zou regelen. De afgelopen maanden hebben ook verschillende Kamerleden laten weten dat ook zij vinden dat de medezeggenschap van studenten beter moet. Vooruitlopend op de definitieve evaluatie van de huidige medezeggenschap en het daaropvolgende debat schreven de diverse studentenorganisaties een folder vol, die ze als voorstel aan de staatssecretaris presenteerden.
Vertrekregeling

210 Medewerkers van de TU Delft hebben naar aanleiding van de reorganisatie van de ondersteunende diensten (OOD) een aanvraag ingediend voor een vertrekregeling. De termijn voor de aanvraag liep tot 1 april. Rond 1 mei horen ze of ze aan de voorwaarden van de regeling voldoen. In totaal zijn vijfhonderd ondersteuners van de TU 55 jaar of ouder.
Groei

Bij de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam hebben zich eenvijfde meer studenten aangemeld dan in dezelfde week vorig jaar. Aan de Universiteit Leiden is het aantal vooraanmeldingen juist sterk afgenomen met dertien procent. Dat staat in de vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep. De cijfers geven een ruwe indicatie van de uiteindelijke verdeling van eerstejaars over de verschillende opleidingen. Aankomende studenten lijken zich ieder jaar later te melden. Toch is het aantal vooraanmeldingen bij de universiteiten nu al met drie procent gestegen. Aan de hogescholen tekent zich juist een sterke daling met elf procent af. In de opleidingskeuzes van de aankomende studenten valt vooral de belangstelling voor psychologie en rechten op. De massale opleidingen trekken momenteel nog eens respectievelijk twintig en dertien procent meer studenten.
Krimp

De TU Delft levert in de vooraanmeldingscijfers respectievelijk acht procent in. In Eindhoven is de daling zeven procent. Twente klimt juist naar twaalf procent meer vooraanmeldingen. Dat dankt ze vooral aan haar psychologieopleiding, waar zich tweeënveertig studenten extra hebben gemeld. Industrieel ontwerpen, werktuigbouwkunde en civiele techniek trekken momenteel een tiende minder studiekiezers, technische natuurkunde en luchtvaart- en ruimtevaarttechniek juist respectievelijk negen en acht procent meer.
Veelbelovend

Universitair docent van de sectie filosofie van de TU Delft, Sabine Roeser (34), hoort volgens het blad Blvd. tot de honderd meest veelbelovende vrouwen van Nederland. In het blad zegt Roeser dat het goed zou zijn als wetenschappers de emoties van het volk serieus zouden nemen. “Emoties heb je nodig om te snappen wat de problemen zijn bij risico’s. Dat mensen bang zijn voor een tweede Tsjernobyl lijkt mij rationeel, maar de wetenschap acht de kans daarop zeer klein. Maar wanneer je in de buurt van een kernreactor woont, lijkt het me logisch om een ramp te vrezen en daarom te besluiten om meer voor andere energie te betalen. In dit geval heb je angst nodig om tot een verantwoord besluit te komen”, aldus Roeser in Blvd.
Vouchers

De vernieuwingshonger van het midden- en kleinbedrijf is nog lang niet gestild. Ook de tweede vierhonderd innovatievouchers die het ministerie van economische zaken beschikbaar stelt, waren binnen een dag ‘uitverkocht’: er kwamen 1700 aanvragen binnen. Bedrijven die hun aanvraag na 15 maart hebben ingediend, visten achter het net. Met een voucher kunnen bedrijven voor 7500 euro kennis verkrijgen en onderzoeksvragen uitzetten bij hogescholen, universiteiten of onderzoeksinstellingen.
Studentengegevens

Met het oog op levenslang leren wil staatssecretaris Rutte dat studieresultaten en persoonsgegevens van ‘geflopte’ studenten langer bewaard mogen worden. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt de noodzaak daarvan onvoldoende onderbouwd. In de plannen van de staatssecretaris worden de gegevens van niet-afgestudeerden tot maximaal twintig jaar na beëindiging van de laatste inschrijving bewaard bij instellingen en de IB-Groep, die ook de beurzen verstrekt en collegegelden en studieschulden int. Mocht iemand na een aantal jaar een afgebroken studie weer willen oppakken, dan kan de IB-Groep de gegevens snel aan een hogeschool of universiteit verstrekken. Bovendien kan uit de gegevens blijken dat oud-studenten nog voor bekostigde leerrechten in aanmerking komen en bij hervatting van een opleiding dus minder hoeven te betalen.
Allochtoon

Vier studenten van de TU Delft zijn genomineerd voor de Echo Award, een prijs voor veelbelovende allochtone studenten. De winnaars krijgen een zes weken durende summer course aan de universiteit UCLA in Los Angeles. In de categorie wetenschappelijk onderwijs maken twee studenten (van de in totaal vijf genomineerden) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) kans op de prijs: Raha Alikhanbagi en Hafid Rachyd. In de categorie bÈta/techniek komen twee van de vier kandidaten uit Delft: Laila Oujama (L&R) en Nitesh Bharosa (technische bestuurskunde). De prijsuitreiking is op 29 april in Amsterdam.

www.echo-net.nl
Kampioen

Afgelopen vrijdag is het derde damesteam van volleybalvereniging Punch kampioen geworden. Hoewel er nog twee speelrondes te gaan zijn, is het gat met de nummer twee te groot geworden. Het team heeft gedurende de hele competitie slechts één set tegen gehad en promoveert nu van de vierde naar de derde klasse. Ook het negende herenteam is al sinds vorige week kampioen. Zij kregen tijdens de competitie slechts twee sets tegen.
Studiebeurs

EU-studenten die vijf jaar in Nederland wonen, komen voortaan in aanmerking voor een studiebeurs, een OV-studentenkaart en een lening. Dat schrijft staatssecretaris Rutte in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Tot nog toe was het voor studenten uit EU-landen alleen mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor betaling van het collegegeld. De nieuwe afspraak is een gevolg van een recente uitspraak van het Europese Hof. Dat stelde een Franse student in het gelijk die een rechtszaak had aangespannen om in Engeland studiefinanciering te krijgen. De student woonde daar drie jaar. EU-studenten die als werknemer in Nederland verblijven en een baan hebben van minimaal 32 uur per maand, kwamen al in aanmerking voor studiefinanciering.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.