Onderwijs

Kort nieuws

PrijspilotMet een pilot voor een nieuwe scriptieprijs wil Shell Delftse studenten stimuleren verder te gaan in duurzame energie en ontwikkeling.

Wordt de proef een succes, dan mogen volgend jaar ook studenten van de andere TU’s meedingen naar de prijzen van duizend euro voor de beste bachelorscriptie en 2500 euro voor de beste masterscriptie. De jury bestaat uit de president-directeur Shell Nederland ir. Rein Willems, hoogleraar duurzaamheid (L&R) prof.dr. Wubbo Ockels en de voorzitter van het college van bestuur ir. Hans van Luijk.

Einstein

De Utrechtse natuurkundestudent Rowdy Boeyink heeft in de Leidse universiteitsbibliotheek een manuscript van een beroemd artikel van Einstein uit 1924 teruggevonden. In het artikel beschrijft Einstein zijn laatste grote ontdekking, die de Bose-Einstein-condensatie zou gaan heten. Einstein was destijds bijzonder hoogleraar in Leiden. Hij heeft het manuscript waarschijnlijk laten liggen bij zijn collega Paul Ehrenfest (1880-1933), over wie Boeyink een scriptie schrijft. Pas in 1995 slaagden twee Amerikaanse onderzoekers erin het condensaat te maken. In 2001 kregen zij daar de Nobelprijs voor. Einstein (1879-1955) baseerde zijn ideeën op het werk van de Indiase natuurkundige Satyendranath Bose (1894-1974). Die kreeg zijn artikel nergens gepubliceerd en stuurde het naar Einstein. Het Duitse genie zag er wel iets in, breidde het uit en publiceerde het. Het manuscript is op internet te zien.

www.ilorentz.org

Promovendi

Universiteiten moeten hun promovendi beter voorbereiden op een functie buiten de wetenschap. Voor het merendeel van hen is een wetenschappelijke carriÈre niet weggelegd.

In het belang van de kenniseconomie wil het kabinet dat meer Nederlanders promoveren. Maar lang niet alle wetenschappers kunnen na hun promotie aan de universiteit blijven. De gemiddelde doctor moet aan de slag op de gewone arbeidsmarkt. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) pleit ervoor dat promovendi zich tijdens hun opleiding beter oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar het oprichten van een eigen bedrijf zou zinvol kunnen zijn.

De grootste talenten onder de promovendi moeten bovendien de carriÈreladder van de universiteit kunnen beklimmen: als er voor hen geen plek is, moet de universiteit maar plek ma’ken, aldus het advies.

Delft onderaan

Delft scoort met een 6,81 als laagste in de jaarlijkse studentenbeoordeling van studiekeuze-informatiedatabase Choice. De verschillen zijn klein: Wageningen staat bovenaan met 7,15. Delft eindigde vorig jaar met 6,7 ook als laatste. De TU-studenten waren het meest kritisch over de studeerbaarheid (6,2) en het niveau van de docenten (6,3). Alle universiteiten zijn beoordeeld op tien deelonderwerpen, waaronder inhoud, voorbereiding op de loopbaan en kwaliteit van de docenten. Wageningen doet het maar eenvierhonderdste beter dan de Open Universiteit (7,11). Die scoort op drie onderdelen landelijk het beste: de inhoud (7,6), de communicatie (7,5) en de studeerbaarheid (7,5). Derde is de Universiteit Maastricht, die net als vorig jaar een overall score van 7,1 heeft. Onderaan de ranglijst staan Utrecht (6,84), de UvA (6,82) en Delft(6,81). In totaal zijn meer dan veertigduizend studenten geraadpleegd.

Filmopnames

Filmsterren op de campus in Delft. Volgende week starten aan het De Vries van Heijstplantsoen, een gebouw van studentenhuisvester Duwo, de opnames van Paul Verhoevens thriller Zwartboek. In het gebouw is de afgelopen weken een set gebouwd, die een cellenblok uit de Tweede Wereldoorlog moet voorstellen. Zwartboek gaat in het kort over Rachel Steinn, een jonge joodse revuester, die na een mislukte vluchtpoging voor de Duitsers in het Nederlandse verzet terecht komt. Maar haar verzetsgroep wordt verraden en Rachel krijgt daarvan de schuld. Pas na de oorlog lukt het haar de echte verrader te ontmaskeren en wraak te nemen. Verhoeven, die jarenlang filmde in Hollywood, heeft voor zijn nieuwe Nederlandse film veel bekende acteurs weten te strikken, zoals Carice van Houten, Halina Reijn en Thom Hoffmann.

‘Grap’

Zoals de traditie wil, hebben de vertrekkende leden van de studentenraad deze week een klein grapje uitgehaald met het college van bestuur van de TU Delft. In een brief aan het college dringt de raad aan op een nog grotere reorganisatie, die direct over de huidige heen moet gaan. Dit, om de besluitvorming te versoepelen, zodat goede ideeën niet langer verloren raken in de bureaucratie.

Uitgeloot

Van de negentienduizend scholieren die zich hebben aangemeld voor studies met een beperkt aantal plaatsen voor eerstejaars, dreigen er vierduizend buiten de boot te vallen. Dat blijkt uit cijfers van de IB-Groep. Dit jaar is het aantal eerstejaarsplaatsen bij 52 opleidingen gelimiteerd. Het gaat om 23 universitaire en 29 hogeschoolstudies. Klassiekers zijn tandheelkunde, geneeskunde en journalistiek. Dit jaar werd ook geloot voor de meeste opleidingen psychologie. Een andere nieuwe fixusstudie is criminologie. De IB-Groep moest na de eerste loting medio juli aanvankelijk zesduizend mensen teleurstellen. Tot eind september verloot de IB-groep nog plaatsen van studenten die zich van de fixusopleiding terugtrekken.

Lonen ict’ers

De marktwaarde van relatief onervaren ict-ers stijgt snel. Uit onderzoek van een website blijkt dat de beloning van jonge honden in de ict er in de eerste helft van 2005 met maar liefst zestien procent op vooruit is gegaan. Gemiddeld heeft een ict-er met vijf jaar ervaring een salaris van 37.500 euro, maar krijgt hij daar nog eens een flink aantal extra’s bij. Daardoor komen ze gemiddeld uit op zo’n 43 duizend euro. Ter vergelijking: ict-ers met 25 jaar ervaring krijgen gemiddeld 64 duizend euro, waarvan grofweg 55 duizend euro jaarsalaris is. Volgens onderzoekers is de marktwaarde van de starters zo gestegen, omdat ze met hun kennis aansluiten op de ict-gebieden waarin op dit moment de meeste vraag is.

www.zibb.nl

Werkloos

Het aantal werkloze academici is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2002 zat slechts 2,7 procent van de universitair geschoolden na anderhalf jaar zonder werk. In 2003 was dat al 5,1 procent. Dat blijkt uit de jaarlijks WO-monitor van universiteitenvereniging VSNU. De verschillen tussen opleidingen zijn groot. Van de technische academici heeft 3,7 procent na anderhalf jaar nog geen baan. Bij academici met een taal- en cultuuropleiding ligt dat percentage op 8,1.

Auto’s

Door een misverstand tussen het Owee-bestuur en de gemeente Delft kon het Owee-bestuur woensdag geen auto’s laten wegslepen van de Mekelweg. Dat was nodig omdat daar woensdagmiddag de biercantus werd gehouden, met een podium en lange banken en tafels midden op straat. De hele week al hingen er op de lantarenpalen langs de Mekelweg briefjes waarop auto-eigenaren worden verzocht hun voertuigen op de dag van het zangfestijn weg te halen. Niet iedereen gaf daaraan gehoor. Volgens de gemeente zou het Owee-bestuur is dat geval een sleepbedrijf kunnen inschakelen. De slepers bleken echter alleen op vraag van de gemeente zelf in actie te willen komen, maar dat kon niet meer geregeld worden. Daardoor moesten een paar banken anders worden opgesteld dan de bedoeling was en stonden er verschillende auto’s tussen het feestgedruis.

InHolland

Nooit geweten wat Sipke Wynia is, of Foody Foodpecker? De site van studentenvakbond VSSD heeft het antwoord. Het zijn namelijk de studieverenigingen van respectievelijk de InHolland-opleidingen luchtvaarttechnologie en voedingsmiddelentechnologie. Door de aanwezigheid van steeds meer InHolland-studenten in Delft vond de vakbond het nuttig een pagina op haar website te wijden aan weetjes rondom de hogeschool. Vooral de medezeggenschap bij InHolland krijgt veel aandacht.

Studieboeken

Studenten kunnen voortaan vijf procent korting krijgen op studieboeken en geluidsdragers voor studiedoeleinden. Dat heeft de Tweede Kamer bepaald. De LSVb is blij met de maatregel. Boekverkopers zijn minder enthousiast. Ze zijn niet van plan de kortingsmogelijkheid op grote schaal te promoten. Studenten moeten zelf het initiatief nemen om de korting te bemachtigen. Bovendien moeten ze in de boekhandel kunnen aantonen dat ze staan ingeschreven bij een universitaire of hbo-opleiding. Daarnaast moet het boek dat ze willen aanschaffen op de verplichte of aanbevolen literatuurlijst staan. Inmiddels dreigt het Commissariaat voor de Media internetboekhandel Bol.com een fikse boete op te leggen. Het bedrijf zou onvoldoende controleren of zijn klanten wel aan de gestelde voorwaarden voldoen en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie.

Prijspilot

Met een pilot voor een nieuwe scriptieprijs wil Shell Delftse studenten stimuleren verder te gaan in duurzame energie en ontwikkeling. Wordt de proef een succes, dan mogen volgend jaar ook studenten van de andere TU’s meedingen naar de prijzen van duizend euro voor de beste bachelorscriptie en 2500 euro voor de beste masterscriptie. De jury bestaat uit de president-directeur Shell Nederland ir. Rein Willems, hoogleraar duurzaamheid (L&R) prof.dr. Wubbo Ockels en de voorzitter van het college van bestuur ir. Hans van Luijk.

Einstein

De Utrechtse natuurkundestudent Rowdy Boeyink heeft in de Leidse universiteitsbibliotheek een manuscript van een beroemd artikel van Einstein uit 1924 teruggevonden. In het artikel beschrijft Einstein zijn laatste grote ontdekking, die de Bose-Einstein-condensatie zou gaan heten. Einstein was destijds bijzonder hoogleraar in Leiden. Hij heeft het manuscript waarschijnlijk laten liggen bij zijn collega Paul Ehrenfest (1880-1933), over wie Boeyink een scriptie schrijft. Pas in 1995 slaagden twee Amerikaanse onderzoekers erin het condensaat te maken. In 2001 kregen zij daar de Nobelprijs voor. Einstein (1879-1955) baseerde zijn ideeën op het werk van de Indiase natuurkundige Satyendranath Bose (1894-1974). Die kreeg zijn artikel nergens gepubliceerd en stuurde het naar Einstein. Het Duitse genie zag er wel iets in, breidde het uit en publiceerde het. Het manuscript is op internet te zien.

www.ilorentz.org

Promovendi

Universiteiten moeten hun promovendi beter voorbereiden op een functie buiten de wetenschap. Voor het merendeel van hen is een wetenschappelijke carriÈre niet weggelegd.

In het belang van de kenniseconomie wil het kabinet dat meer Nederlanders promoveren. Maar lang niet alle wetenschappers kunnen na hun promotie aan de universiteit blijven. De gemiddelde doctor moet aan de slag op de gewone arbeidsmarkt. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) pleit ervoor dat promovendi zich tijdens hun opleiding beter oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar het oprichten van een eigen bedrijf zou zinvol kunnen zijn.

De grootste talenten onder de promovendi moeten bovendien de carriÈreladder van de universiteit kunnen beklimmen: als er voor hen geen plek is, moet de universiteit maar plek ma’ken, aldus het advies.

Delft onderaan

Delft scoort met een 6,81 als laagste in de jaarlijkse studentenbeoordeling van studiekeuze-informatiedatabase Choice. De verschillen zijn klein: Wageningen staat bovenaan met 7,15. Delft eindigde vorig jaar met 6,7 ook als laatste. De TU-studenten waren het meest kritisch over de studeerbaarheid (6,2) en het niveau van de docenten (6,3). Alle universiteiten zijn beoordeeld op tien deelonderwerpen, waaronder inhoud, voorbereiding op de loopbaan en kwaliteit van de docenten. Wageningen doet het maar eenvierhonderdste beter dan de Open Universiteit (7,11). Die scoort op drie onderdelen landelijk het beste: de inhoud (7,6), de communicatie (7,5) en de studeerbaarheid (7,5). Derde is de Universiteit Maastricht, die net als vorig jaar een overall score van 7,1 heeft. Onderaan de ranglijst staan Utrecht (6,84), de UvA (6,82) en Delft(6,81). In totaal zijn meer dan veertigduizend studenten geraadpleegd.

Filmopnames

Filmsterren op de campus in Delft. Volgende week starten aan het De Vries van Heijstplantsoen, een gebouw van studentenhuisvester Duwo, de opnames van Paul Verhoevens thriller Zwartboek. In het gebouw is de afgelopen weken een set gebouwd, die een cellenblok uit de Tweede Wereldoorlog moet voorstellen. Zwartboek gaat in het kort over Rachel Steinn, een jonge joodse revuester, die na een mislukte vluchtpoging voor de Duitsers in het Nederlandse verzet terecht komt. Maar haar verzetsgroep wordt verraden en Rachel krijgt daarvan de schuld. Pas na de oorlog lukt het haar de echte verrader te ontmaskeren en wraak te nemen. Verhoeven, die jarenlang filmde in Hollywood, heeft voor zijn nieuwe Nederlandse film veel bekende acteurs weten te strikken, zoals Carice van Houten, Halina Reijn en Thom Hoffmann.

‘Grap’

Zoals de traditie wil, hebben de vertrekkende leden van de studentenraad deze week een klein grapje uitgehaald met het college van bestuur van de TU Delft. In een brief aan het college dringt de raad aan op een nog grotere reorganisatie, die direct over de huidige heen moet gaan. Dit, om de besluitvorming te versoepelen, zodat goede ideeën niet langer verloren raken in de bureaucratie.

Uitgeloot

Van de negentienduizend scholieren die zich hebben aangemeld voor studies met een beperkt aantal plaatsen voor eerstejaars, dreigen er vierduizend buiten de boot te vallen. Dat blijkt uit cijfers van de IB-Groep. Dit jaar is het aantal eerstejaarsplaatsen bij 52 opleidingen gelimiteerd. Het gaat om 23 universitaire en 29 hogeschoolstudies. Klassiekers zijn tandheelkunde, geneeskunde en journalistiek. Dit jaar werd ook geloot voor de meeste opleidingen psychologie. Een andere nieuwe fixusstudie is criminologie. De IB-Groep moest na de eerste loting medio juli aanvankelijk zesduizend mensen teleurstellen. Tot eind september verloot de IB-groep nog plaatsen van studenten die zich van de fixusopleiding terugtrekken.

Lonen ict’ers

De marktwaarde van relatief onervaren ict-ers stijgt snel. Uit onderzoek van een website blijkt dat de beloning van jonge honden in de ict er in de eerste helft van 2005 met maar liefst zestien procent op vooruit is gegaan. Gemiddeld heeft een ict-er met vijf jaar ervaring een salaris van 37.500 euro, maar krijgt hij daar nog eens een flink aantal extra’s bij. Daardoor komen ze gemiddeld uit op zo’n 43 duizend euro. Ter vergelijking: ict-ers met 25 jaar ervaring krijgen gemiddeld 64 duizend euro, waarvan grofweg 55 duizend euro jaarsalaris is. Volgens onderzoekers is de marktwaarde van de starters zo gestegen, omdat ze met hun kennis aansluiten op de ict-gebieden waarin op dit moment de meeste vraag is.

www.zibb.nl

Werkloos

Het aantal werkloze academici is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2002 zat slechts 2,7 procent van de universitair geschoolden na anderhalf jaar zonder werk. In 2003 was dat al 5,1 procent. Dat blijkt uit de jaarlijks WO-monitor van universiteitenvereniging VSNU. De verschillen tussen opleidingen zijn groot. Van de technische academici heeft 3,7 procent na anderhalf jaar nog geen baan. Bij academici met een taal- en cultuuropleiding ligt dat percentage op 8,1.

Auto’s

Door een misverstand tussen het Owee-bestuur en de gemeente Delft kon het Owee-bestuur woensdag geen auto’s laten wegslepen van de Mekelweg. Dat was nodig omdat daar woensdagmiddag de biercantus werd gehouden, met een podium en lange banken en tafels midden op straat. De hele week al hingen er op de lantarenpalen langs de Mekelweg briefjes waarop auto-eigenaren worden verzocht hun voertuigen op de dag van het zangfestijn weg te halen. Niet iedereen gaf daaraan gehoor. Volgens de gemeente zou het Owee-bestuur is dat geval een sleepbedrijf kunnen inschakelen. De slepers bleken echter alleen op vraag van de gemeente zelf in actie te willen komen, maar dat kon niet meer geregeld worden. Daardoor moesten een paar banken anders worden opgesteld dan de bedoeling was en stonden er verschillende auto’s tussen het feestgedruis.

InHolland

Nooit geweten wat Sipke Wynia is, of Foody Foodpecker? De site van studentenvakbond VSSD heeft het antwoord. Het zijn namelijk de studieverenigingen van respectievelijk de InHolland-opleidingen luchtvaarttechnologie en voedingsmiddelentechnologie. Door de aanwezigheid van steeds meer InHolland-studenten in Delft vond de vakbond het nuttig een pagina op haar website te wijden aan weetjes rondom de hogeschool. Vooral de medezeggenschap bij InHolland krijgt veel aandacht.

Studieboeken

Studenten kunnen voortaan vijf procent korting krijgen op studieboeken en geluidsdragers voor studiedoeleinden. Dat heeft de Tweede Kamer bepaald. De LSVb is blij met de maatregel. Boekverkopers zijn minder enthousiast. Ze zijn niet van plan de kortingsmogelijkheid op grote schaal te promoten. Studenten moeten zelf het initiatief nemen om de korting te bemachtigen. Bovendien moeten ze in de boekhandel kunnen aantonen dat ze staan ingeschreven bij een universitaire of hbo-opleiding. Daarnaast moet het boek dat ze willen aanschaffen op de verplichte of aanbevolen literatuurlijst staan. Inmiddels dreigt het Commissariaat voor de Media internetboekhandel Bol.com een fikse boete op te leggen. Het bedrijf zou onvoldoende controleren of zijn klanten wel aan de gestelde voorwaarden voldoen en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.